Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (52) 341-91-00 (centrala)
www:   http://www.ukw.edu.pl
http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl
e-mail:   rekrutacja@ukw.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7752 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
O Uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, mimo trzydziestoparoletniej historii, ciągle pracuje na swój wizerunek, na swoją pozycję w środowisku wyższych uczelni. W minionych dziesięcioleciach kształciliśmy głównie pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Określał to zresztą statut naszej uczelni. Początkowo była to Wyższa Szkoła Nauczycielska - od 1969 roku; pięć lat później przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 roku - w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego.

Dopiero od 1 września 2005 roku uczelnia funkcjonuje jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Obecny stan jest wynikiem tego, że w ciągu lat systematycznie zmienialiśmy profil wielu kierunków studiów, a przede wszystkim - uruchamialiśmy kierunki stricte uniwersyteckie. I taką tendencję chcemy zachować. Potwierdza to nie tylko nasze aspiracje, ale też dowodzi, że uczelnia przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Mówią o tym wszystkie wskaźniki: stanu kadry naukowej, liczby studentów, kierunków studiów. Mówią też o tym dane o zasobach i majątku trwałym uniwersytetu.


Kierunki studiów
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • administracja
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • filologia o spec. angielska
 • filologia o spec. germańska
 • filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim
 • filologia o spec. rosyjska
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • kulturoznawstwo
 • logopedia
 • matematyka
 • mechatronika
 • ochrona środowiska
 • pedagogika – specjalizacje na studiach I stopnia:
  • animacja społeczno-kulturowa
  • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
  • doradztwo zawodowe i personalne
  • edukacja zdrowotna z geragogiką
  • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
  • opiekuńcza
  • resocjalizacja
  • promocja zdrowia
 • pedagogika – specjalizacje na studiach II stopnia:
  • animacja społeczno-kulturowa
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • logopedia
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika opiekuńcza
  • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika społeczna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • promocja zdrowia
  • resocjalizacja
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • politologia
 • psychologia
 • regionalistyka europejska
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja
 • turystyka krajoznawcza i kulturoznawstwo (studia II stopnia)
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Studia doktoranckie

Wydział Humanistyczny

 • Historia

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Pedagogika

Misja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego


Tradycje i wartości
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest publiczną szkołą wyższą, która swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji kształcenia nauczycieli w ramach uczelni pedagogicznej, dynamicznie rozwijającej się i systematycznie poszerzającej swój potencjał naukowy oraz ofertę edukacyjną. Uczelnia w obecnym kształcie nawiązuje do starań mieszkańców Bydgoszczy o powołanie uniwersytetu w naszym mieście, które sięgają końca XIX wieku, i chce działać w zgodzie z najlepszymi tradycjami uniwersytetów europejskich. Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów i pracowników administracji dąży do prawdy, sprawiedliwości i rozwoju w służbie obywatelom miasta, regionu i kraju. Prawda, Sprawiedliwość i Rozwój mają wyrażać i służyć Mądrości, którą traktujemy jako nadrzędną zasadę naszych dążeń.

Cele i zadania

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, pielęgnując najlepsze tradycje i pomnażając dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa. W dążeniu tym prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych w ramach aktualnie istniejących wydziałów na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, rozwija badania naukowe i kształci dla przyszłości w poszanowaniu wolności nauki i rzetelności wiedzy, a także godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jako ośrodek refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i jako ośrodek kulturotwórczy, Uniwersytet uczestniczy w rozwoju, zwłaszcza miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Wizja

Wspólnota Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, realizując powyższe cele i zadania, dba o własny rozwój, który jest podporządkowany Wizji wieloprofilowego, autonomicznego uniwersytetu uczestniczącego w nauce światowej o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w kraju. Dążymy do uniwersytetu jako ośrodka wolnej wymiany myśli i wszechstronnych badań naukowych nad zmieniającym się światem, a także ośrodka otwartej i permanentnej edukacji oraz rozwoju całej wspólnoty w warunkach godnych i przyjaznych dla każdej jednostki. Wspólnota nasza pragnie działać i realizować wszystkie cele, w oparciu o konsensus z poszanowaniem różnorodności poglądów i reguł demokracji obowiązujących w funkcjonowaniu uniwersytetów, a także w zgodzie z aspiracjami środowisk naukowych naszego miasta oraz celami regionu i państwa.Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie