Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji

ul. Frycza Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom
tel.(0-32) 387-53-61, fax 286-95-21
www:   http://www.wsea.edu.pl
e-mail:   rektorat@wsea.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12773 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

WSEiA

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu powstała w grudniu 1996 r. W lutym 1997r. naukę w WSEiA rozpoczęło 200 słuchaczy studiów zaocznych, w październiku 2003r. liczba osób studiujących przekroczyła 6300. Inaugurując I rok studiów oferowano na kierunku Ekonomia dwie specjalności Rachunkowość zarządcza i Informatyka ekonomiczna, a na kierunku Administracja - Samorząd terytorialny. Od października 1997r. utworzono decyzją Senatu Uczelni nową specjalność o nazwie: Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska. Absolwenci tej specjalności na mocy decyzji MEN z 10 lutego 1999r. otrzymują tytuł inżyniera. Obecnie jest to najpopularniejsza specjalność na kierunku Ekonomia. W roku akademickim 1998/99 powołano kolejną specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, a od roku akademickiego 2001/2002 specjalności: Ekonomika i zarządzanie ochroną pracy, Ekonomika transportu i logistyka oraz Agrobiznes w strukturach europejskich.

W marcu 2002 r. Uczelnię wizytowała Państwowa Komisja Akredytacyjna, która pozytywnie oceniła jej działalność i na tej podstawie w maju 2002 r. decyzją MENiS przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. Pozwoliło to na uruchomienie od roku akademickiego 2002/2003 zarówno jednolitych, jak i uzupełniających studiów magisterskich. W lutym 2003r. Uczelnia na podstawie decyzji Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Politologia. Wyraźnie zaznacza się rozwój kadry nauczycieli akademickich. Odnotowano w tym zakresie wzrost od stanu 8 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 12 doktorów w 1997 roku do 34 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 80 doktorów w roku akademickim 2002/2003.

Rozpoczynając zajęcia w 1997r. Uczelnia korzystała gościnnie z biblioteki Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości PAN w Bytomiu. Dziś szkoła ma do dyspozycji studentów i pracowników ponad 23000 woluminów opracowanych i wprowadzonych do bazy komputerowej biblioteki. Komputerowy program obsługi biblioteki SOWA pozwala na zautomatyzowany system wyszukiwawczo-informacyjny oraz szybki sposób wypożyczania książek. Biblioteka posiada czytelnię dysponującą 25 miejscami. Studenci mogą tam korzystać z czasopism (ok.50 tytułów) oraz księgozbioru podręcznego. Do dyspozycji czytelników jest 7 stanowisk komputerowych z możliwością przeszukiwania księgozbioru i katalogu Biblioteki Narodowej. Jest również dostęp do Internetu oraz program "Lex Polonica Maxima" - prawo z komentarzami.

WSEiA

WSEiA prowadzi własną działalność wydawniczą. Wydano dotychczas 34 pozycje o łącznym nakładzie 15950 egzemplarzy. W Uczelni prowadzone są prace naukowo badawcze m. in. z zakresu ochrony środowiska. Rezultaty tych prac publikowane są w wydawanym przez Uczelnię czasopiśmie "Środowisko i Rozwój", a podsumowanie ich wyników dokonywane jest w ramach dorocznych Śląskich Seminariów Ochrony Środowiska. Prowadzone są też wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej prace naukowo - badawcze dotyczące roli małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Wyniki tych prac dyskutowane są na corocznych konferencjach w Otmuchowie a dorobek konferencji publikowany jest przez Uczelnię w formie książkowej. Do tej pory odbyło się pięć konferencji. Niezależnie od tego na Uczelni w styczniu br. został powołany odrębny zespół badawczy zajmujący się tą problematyką, skupiający młodych pracowników nauki.

Za swoje osiągnięcia Uczelnia została wyróżniona 11 listopada 2000 roku Medalem Miasta Bytom.

Celem jej istnienia jest kształcenie na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich: menedżerów, specjalistów w dziedzinie ekonomii, zarządzania, administracji i politologii zdolnych sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Dynamiczny rozwój uczelni jest jej najlepszą wizytówką. Świadczy dowodnie o tym, że właściwy był dobór kierunków studiów i specjalności o których szerzej mowa w dalszej części. Godzi się też podkreślić, że specjalności w jakich kształcimy naszych studentów, staramy się dostosować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Potwierdzają to między innymi cieszące się dużą popularnością wśród kandydatów na studia specjalności: Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska oraz Ekonomika transportu i logistyka, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. O dynamicznym rozwoju uczelni świadczy nie tylko liczba studentów i absolwentów lecz również stale powiększająca się i modernizowana własna baza lokalowa, i materialna.

Stawiamy na rozwój. Będziemy uruchamiali nowe specjalności a nawet kierunki, ale tylko w przypadku rzeczywistego zapotrzebowania rynku pracy na ich absolwentów. Chcemy bowiem jak najlepiej przygotować kadry specjalistów na miarę potrzeb Zjednoczonej Europy.

WSEiA

WSPS
ZAPRASZA NA STUDIA
LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

Na następujących kierunkach:

FIZJOTERAPIA Nowość! (studia licencjackie)

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Nowość! (studia inżynierskie)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowość!

 • Zarządzanie jakością i technologią (studia inżynierskie)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym (studia inżynierskie)

POLITOLOGIA

 • Integracja Europejska (studia licencjackie)
 • Marketing polityczny i dziennikarstwo (studia licencjackie)

EKONOMIA

 • Mała firma i jej otoczenie Nowość!
 • Rachunkowość zarządcza
 • Informatyka ekonomiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Ekonomika i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej Nowość!
 • Ekonomika transportu i logistyka Nowość!
 • Rachunkowość zarządcza
 • Informatyka ekonomiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing
 • Administrowanie podmiotami sektora publicznego (studia uzupełniające magisterskie dla absolwentów kierunku Administracja i Politologia)
 • Ekonomika i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska

ADMINISTRACJA

 • Administracja Sądowa - Nowość!
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja w Unii Europejskiej
 • Administracja gospodarcza

WSEiA

WYDAWNICTWO WSEiA

Publikuje skrypty, monografie oraz przewodniki bibliograficzne pomagające w pogłębianiu wiedzy i nauczaniu przedmiotów wykładanych na Uczelni. Są to książki z zakresu ochrony środowiska, zarządzania, prawa i administracji oraz z przedmiotów ogólnych np. języka angielskiego czy informatyki. Wydajemy także materiały pokonferencyjne zawierające nie tylko artykuły śląskich naukowców, ale także przedstawicieli innych wyższych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych z całego kraju. W roku 2000 Wydawnictwo WSEiA rozpoczęło wydawanie czasopisma naukowego Środowisko i Rozwój zajmującego się problemami środowiska przyrodniczego i społecznego oraz podejmującego temat rozwoju zrównoważonego i trwałego. Od roku 2001 ukazują się również Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych. Zeszyty te stanowią przegląd problemów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, wiążący się najczęściej ze zmianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie. W roku 2005 Wydawnictwo rozpoczęło wydawanie Zeszytów Prawniczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, w których swoje prace prezentują pracownicy Katedry Nauk Prawnych.

BIBLIOTEKA WSEiA

Księgozbiór Biblioteki składa się w chwili obecnej z około 26 tysięcy woluminów, opracowanych i wprowadzonych do bazy komputerowej Katalogu SOWA. Jest na bieżąco aktualizowany o najnowsze wydawnictwa książkowe, a komputerowy program obsługi bibliotek SOWA pozwala na zautomatyzowany system wyszukiwawczo-informacyjny oraz szybki sposób wypożyczania. Pracownicy Biblioteki udzielają informacji na temat sposobów przeszukiwania księgozbioru, znajdowania informacji na określony temat. Studenci WSEiA mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Biblioteki Śląskiej na podstawie pieczątki biblioteki WSEiA w indeksie (podpisane umowy między naszą Uczelnią, a tymi instytucjami).

SAMORZĄD STUDENTÓW WSEiA

Jako swoje cele deklaruje:

 • Propagowanie działalności kulturalno-naukowej studentów WSEiA
 • Promowanie uczelni
 • Działalność pro-studencka
 • Wymiana i programy międzynarodowe dla studentów
 • Członkostwo w organizacjach studenckich
 • Wdrażanie programów edukacyjnych
 • Wprowadzanie udogodnień dla studentów
 • Sport

BIURO KARIER WSEiA

Głównym celem funkcjonowania biura jest służenie pomocą studentomi absolwentom Uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym bardzo trudnym rynku pracy.

Z pomocy Biura Karier przede wszystkim korzystają:

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy,
 • pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki,
 • wyższe uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier.

Do podstawowych zadań biura wobec studentów i absolwentów należy:

 • doradztwo indywidualne,
 • promowanie studentów i absolwentów Uczelni,
 • pozyskiwanie ofert pracy lub staży dla studentów i absolwentów,
 • organizacja praktyk,
 • gromadzenie informacji o kursach zawodowych i językowych, studiach podyplomowych.

Biuro współpracuje z instytucjami działającymi na rynku i dla rynku pracy, poprzez:

 • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat samozatrudniania i zakładania własnej firmy,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat programów rządowych,
 • nawiązywanie porozumień i współpracy z instytucjami działającymi na rzecz walki z bezrobociem oraz promocji i pomocy studentom i absolwentom (Urzędy Pracy, Biura karier),
 • koordynację i promocję na terenie Uczelni programów i konkursów skierowanych do studentów i absolwentów.


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie