Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna

ul. Sportowa 21, 41-506 Chorzów
tel. (0-32) 35-11-800, fax 259-23-87
www:   http://swsim.edu.pl
e-mail:   dziekanat@swsi.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8788 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

swsi

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna została powołana dnia 9 maja 2002 roku. ŚWSI-M jest uczelnią niepubliczną, w której wiodącym kierunkiem kształcenia jest informatyka. Fakt ten nabiera głębszego znaczenia w aspekcie zmian w gospodarce europejskiej, której kołem napędowym są technologie teleinformatyczne, a co za tym idzie wysoko wykwalifikowani specjaliści w tej dyscyplinie. Kształcimy pożądanych na rynku pracy fachowców, starając się jak najlepiej łączyć ze sobą wysoką jakość kształcenia i jego przystępną, acz atrakcyjną formę. Uczelnia, której istnienie zainaugurowano w październiku 2002 roku opiera się na kadrze wysoko kwalifikowanej grupy pracowników śląskich uczelni - Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej, wspomaganych przez nauczycieli akademickich z Warszawy, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także z zagranicy (Dania, Wielka Brytania, Walia, Czechy). W ramach wykładów otwartych oraz zajęć prowadzonych przez visiting profesors dołączają do grona naszych wykładowców osobistości o światowej renomie ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Kluczowym elementem kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, między innymi poprzez współpracę z renomowanymi uczelniami za granicą połączoną z pogłębianiem znajomości języków obcych.

swsi

Uczelnia została przyjęta do programu Sokrates (Erasmus) , w ramach którego, odbywa się wymiana studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelniami z zagranicy, między innymiz Engineering College of Copenhagen (Dania) - w zakresie informatyki i North Wales School of Art & Design (Walia) - w zakresie grafiki. Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS)

Kluczowym elementem kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, między innymi poprzez współpracę z renomowanymi uczelniami za granicą oraz pogłębianie znajomości języków obcych. Szkoła posiada także szerokie kontakty z przemysłem, przedsiębiorstwami usługowymi i z instytucjami administracyjnymi. Zapewniają one studentom atrakcyjną praktykę podczas studiów, a w przyszłości możliwość zatrudnienia.

Studenci kierunku informatyka uzyskują tytuł inżyniera lub licencjata w specjalnościach: grafika komputerowa, informatyka stosowana, sieci i bazy danych. Na kierunku grafika kształcenie odbywa się w specjalnościach: fotografia i film cyfrowy, grafika cyfrowa, projektowanie multimedialne, projektowanie przestrzenne, rysunek prezentacyjny i ilustracja. Na kierunku zdrowie publiczne kształcimy w specjalnościach: fizykoterapia, opieka zdrowotna personalna, promocja zdrowia, żywienie człowieka, bezpieczeństwo osób i mienia, BHP, zarządzanie w opiece zdrowotnej.

SWSI

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA
zaprasza na
STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

na następujących kierunkach:

informatyka
grafika
zdrowie publiczne
fizjoterapia
 • Informatyka
  • Sieci komputerowe i bazy danych
  • Grafika i multimedia
  • Informatyka stosowana
 • Grafika
  • Fotografia i film cyfrowy
  • Grafika cyfrowa
  • Projektowanie multimedialne
  • Projektowanie przestrzenne
  • Rysunek prezentacyjny i ilustracja
 • Zdrowie publiczne
  • Fizykoterapia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Żywienie człowieka
  • Opieka zdrowotna personalna
  • Promocja zdrowia
  • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
  • Higiena stomatologiczna

INFORMATYKA

Kierunek ten prowadzony jest jako INŻYNIERSKI i LICENCJACKI przygotowując do pracy i dalszych studiów w dziedzinie informatyki, związanych ze specjalizacjami proponowanymi naszym studentom. Zajęcia odbywają się w ciągu siedmiu semestrów w trybie dziennym lub zaocznym, pięć dni w tygodniu (studia dzienne) lub zjazdy sobotnio-niedzielne (studia zaoczne), w grupach nie przekraczających 25 osób. Obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria pod kierunkiem nauczycieli akademickich jak również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach informatycznych regionu. Proces kształcenia kończy się wykonaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej obejmującej część teoretyczną i część praktyczną. Praca ta stanowi podstawę dla komisji oceniającej do przyznania oceny i tytułu inżyniera.

Sieci komputerowe i bazy danych

Obejmuje wiedzę z zakresu: sieciowych systemów operacyjnych, programowania w środowisku sieciowym, kryptografii, bezpieczeństwa sieci komputerowych, sieciowych i obiektowych baz danych, serwerów usług sieciowych, projektowania sieci komputerowych.

Grafika i multimedia

Obejmuje wiedzę z zakresu: sieciowych systemów operacyjnych, programowania w środowisku graficznym, baz obiektowych i multimedialnych, bezpieczeństwa systemów komputerowych, systemów CAD, analizy i przetwarzania obrazów, projektowania aplikacji multimedialnych.

Informatyka stosowana

Obejmuje wiedzę z zakresu: sieciowych systemów operacyjnych, programowanie w środowisku graficznym, baz danych, zarządzania projektami, systemów DTP, analizy i przetwarzania obrazu, projektowanie aplikacji internetowych

SWSI

GRAFIKA

Kierunek przygotowuje do pracy w zawodzie projektanta form graficznych i przestrzennych łącząc techniki cyfrowe z klasycznymi środkami wyrazu. Program nauczania opracowano tak aby studenci nabyli umiejętności, pozwalające na pełne i świadome materializowanie swoich koncepcji zarówno na płaszczyźnie (2D) jaki i w przestrzenii (3D). Studenci uczą się doboru środków wyrazu plastycznego aby jak najdokładniej zwizualizować przekaz merytoryczny i przygotować materiały dla drukarni sitowych i offsetowych. Ponadto poznają system pracy w agencjach reklamowych, studiach projektowych, agencjach prasowych oraz placówkach kulturalno-oświatowych. Podczas studiów nacisk położono na umiejętność myślenia kreatywnego w chwilach rozwiązywania problemów projektowch. Istotnym czynnikiem kształtującym osobowość twórczą studentów są zajęcia z psychofizjologii widzenia, psychologii reklamy oraz historii sztuki oraz historii grafiki użytkowej pozwalające na umiejętną analizę i zrozumienie koncepcji przekazu merytorycznego zawartego w dziele sztuki co w rezultacie korzystnie wpływa na umiejętności warsztatowe oraz twórczość własną studentów. Studenci przygotowywani są także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Fotografia i film cyfrowy

Zapoznaje z wiadomościami z zakresu obsługi sprzętu fotograficznego oraz technik fotograficznych, pracą z oświetleniem, głębią ostrości oraz przygotowaniem materiałów do fotomontażu klasycznego oraz cyfrowego, podstawowymi zasadami montażu animacji klasycznej 2D i 3D a także realizacji animacji cyfrowej 2D i 3D przy wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności zdobytych na innych przedmiotach (rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, etc) w oparciu o programy Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Strata Studio Pro, 3DMAX Studio, Macromedia Flash. Studenci tej specjalności regularnie biorą udział w plenerach fotograficznych rozwijających ich wyobraźnię przestrzenną i sposób postrzegania świata przez pryzmat aparatu fotograficznego oraz kamery.

swsi

Grafika cyfrowa

Uczy budowania przekazu wizualnego w technikach cyfrowych. Zapoznaje z podstawowymi zasadami budowy koloru, faktury, kompozycji obrazu, rozwijaniem wyobraźni kolorystycznej oraz humanistycznym widzeniem otaczającego świata. Pozwala poznać znaczenie koloru w budowaniu przestrzeni i wykorzystywać zdobyte doświadczenia w budowaniu przekazu wizualnego dla grafiki cyfrowej i wizualizacji form przestrzennych przy użyciu technik mieszanych rysunkowo-malarskich (rysunek designerski) oraz budowania materiałów dla realizacji projektów cyfrowych (textury) przy użyciu Adobe Photoshop dla Strata Studio Pro, 3DMAX Studio w systemie wizualizacji statycznej 3D oraz Macromedia Flash, Dreamwear, Strata Studio Pro i 3DMAX Studio w systemie wizualizacji animowanej 3D

Projektowanie multimedialne

Przygotowuje do pracy w programach 3DMAX Studio lub Maya, Macromedia Flash, Final Cut Studio Pro. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność wykonywania animacji 2D i 3D, małej formy foto - filmowej oraz udźwiękowienia obrazu na potrzeby sieci, stron www, prezentacji multimedialnych, oraz szeroko pojętej reklamy multimedialnej.

Projektowanie przestrzenne

Zapoznaje z podstawowymi zasadami budowy oraz kompozycji przestrzeni w świetle wykorzystania zdobytych doświadczeń w realizacji przestrzennych projektów cyfrowych 3D realizowanych w programach Strata Studio Pro, 3DMAX Studio w systemie wizualizacji statycznej 3D oraz Macromedia Flash, Dreamwear, Strata Studio Pro i 3DMAX Studio w systemie wizualizacji animowanej 3D

swsi

Rysunek prezentacyjny i ilustracja

Zapoznaje z podstawowymi narzędziami rysunkowymi oraz technikami ich stosowania począwszy od rysunku konstrukcyjnego, studyjnego, walorowego, szkice z natury, rysunek plenerowy aż po rysunek wykreślny, prezentacyjny, rysunek kolorowy przy użyciu pasteli, tuszu, akwareli oraz flamastrów w świetle wykorzystania zdobytych umiejętności w realizacji celów określonych przy projektowaniu i atrakcyjnej wizualizacji form płaskich (np.: rysunek designerski, komiks) i przestrzennych (stylizacja przedmiotów użytkowych) oraz przestrzennie animowanych (np.: storyboard) rysunek cyfrowy przy użyciu programu Adobe Illustrator

ZDROWIE PUBLICZNE

Kierunek ten umożliwia, po sześciu semestralnych studiach, uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Nauka na tym kierunku gwarantuje absolwentom opanowanie podstawowej wiedzy o organizmie człowieka, obejmującej anatomię i fizjologię, a także zagadnienia dotyczące zdrowia i choroby ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Wśród przedmiotów podstawowych student zapozna się z elementami ekonomii, prawa i socjologii, co umożliwi mu nabycie praktycznych umiejętności zawodowych, pozwalających na włączenie się w realizację zadań instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w sferze promocji i ochrony zdrowia. Będzie też mógł zajmować wykonawcze stanowiska w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Z uwagi na specyfikę uczelni, absolwent otrzyma szczególnie staranne przygotowanie w zakresie technologii informatycznych oraz nowoczesnych medycznych systemów informatycznych.

Fizykoterapia

Absolwenci tej specjalności wyjdą ze Szkoły przygotowani do pomocy lekarzowi w wykonywaniu zabiegów fizykoterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik, w tym tych uwzględniających nowoczesną aparaturę i aktualne trendy terapeutyczne. Techniki: masaż leczniczy, wodoterapia, balneoterapia, termoterapia, leseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, inhalacje i inne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studenci tej specjalności uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodowych w pionie inspektora BHP, więc absolwenci będą znać powiązania środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich w jednostkach ochrony zdrowia, prowadzące do bezwypadkowej pracy w zdrowym środowisku, wśród zadowolonych współpracowników.

Żywienie człowieka

Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z bezpiecznym postępowaniem przy przygotowywaniu potraw, z wpływem żywienia i żywności na zdrowie człowieka, z normami żywieniowymi i planowaniem w żywieniu zbiorowym, z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi problemy żywności, dodatków do żywności i jakości środków spożywczych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach żywienia i kuchniach dużych zakładów prowadzących żywienie grupowe, jak szpitale, sanatoria, stołówki, a także do prowadzenia małych przedsiębiorstw związanych z żywieniem człowieka.

Opieka zdrowotna personalna

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do opiekowania się osobami w każdym wieku wymagającymi nadzoru, zdrowymi, a także chorymi niewymagającymi pobytu z zakładach leczniczych; będzie mógł znaleźć pracę zarówno w domach osób wymagających opieki, jak i zakładach zajmujących się opieką instytucjonalnie, jak żłobki, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości.

swsi

Promocja zdrowia

Studenci tej specjalności nabędą wiedzę umożliwiającą szerzenie oświaty zdrowotnej oraz podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki mającej na celu utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia, zwiększanie świadomości zdrowotnej ludzi, w tym zapobieganie chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka oraz propagowanie działań na rzecz wczesnego wykrywania choroby. Zapoznają się też z metodami konstruowania i realizowania programów edukacyjnych i programów zdrowotnych oraz z lokalnymi i międzynarodowymi działaniami dla promocji zdrowia.

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Studentom zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej, uwzględniająca aspekty prawne i ekonomiczne, kierowanie zespołem pracowników oraz kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w administrowaniu zakładem opieki zdrowotnej. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w zespołach zarządzających dużymi jednostkami lub kierować małymi firmami oferującymi świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej.

Higiena stomatologiczna

Studenci tej specjalności, przewidzianej dla absolwentów zawodowych szkól średnich realizujących programy kształcenia dla zawodów: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, poznają najnowszą wiedzę w zakresie inżynierii dentystycznej i nabędą umiejętności przygotowujące ich do zajmowania pomocniczych stanowisk w gabinetach stomatologicznych, zakładach protetyki oraz gabinetach ortodoncji.

FIZJOTERAPIA (w przygotowaniu)

Kierunek ten pozwoli absolwentom podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami chorymi wymagającymi rehabilitacji, a także stosowania czynników fizykalnych w celach profilaktycznych. Student kierunku fizjoterapia uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do bezpiecznego kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. W ramach kształcenia przewiduje się fakultatywne ścieżki edukacyjne przygotowujące do prowadzenia specjalistycznej fizjoterapii w kardiologii, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w kształtowaniu sylwetki i postawy ciała.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz ośrodkach sportowych. Podczas studiów będą odbywać praktyki między innymi w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "REPTY", Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie i innych.

STYPENDIA, ZAPOMOGI, NAGRODY

Każdy student Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 569 netto może ubiegać się o STYPENDIUM SOCJALNE, które może być RÓWNE CZESNEMU. Istnieje także możliwość powiększenia kwoty stypendium studentów z tytułu niepełnosprawności.

Na studentów ŚWSI osiągających wysokie wyniki w nauce czekają STYPENDIA NAUKOWE. W przypadku zdarzeń losowych, student ŚWSI może ubiegać się o przyznanie jednorazowej ZAPOMOGI. Stypendia i zapomogi dotyczą zarówno studentów studiów dziennych jak i zaocznych.

Na studentów o wybitnych osiągnięciach naukowych, sportowych lub społecznych czekają NAGRODY REKTORSKIE.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie