Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 262-28-05, 262-03-07
www:   http://www.wsb.edu.pl
e-mail:   wshrs@pro.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4723 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Biznesu

O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie zajmuje WSB w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wg rankingów Polityki (2001 - 2005) i Home&Market (2001-2004), to najlepsza w województwie śląskim uczelnia niepaństwowa. Wg rankingu Polityki WSB to najlepsza na Śląsku i III w Polsce uczelnia wyższa kształcąca socjologów.

Ponadto Uczelnia jako jedyna uczelnia niepaństwowa na Śląsku i w Zagłębiu została kategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, co stanowi uhonorowanie dla dorobku naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu na kierunku zarządzanie i marketing (studia I i II stopnia), prowadzonym na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych. W uchwale Komisja zaznaczyła, iż "Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na kierunku "zarządzanie i marketing". Ponadto WSB posiada pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia i Informatyka.

W czerwcu 2006 roku WSB jako 9 uczelnia w Polsce ( 4 niepubliczna) oraz jedyna niepubliczna uczelnia na Śląsku otrzymała prestiżową akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS na kierunku Zarządzanie i Marketing

WSB

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ZAPRASZA NA STUDIA

Na następujących kierunkach:

ADMINISTRACJA

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Administracja skarbowo - celna
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Prawo w biznesie

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

EKONOMIA

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Doradztwo finansowE
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska

FILOLOGIA ANGIELSKA

 • Specjalizacja tłumaczeniowa
 • Filologia angielska z językiem niemieckim (nauczycielska)
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • Filologia angielska z jezykiem rosyjskim

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

 • Specjalizacja tłumaczeniowa
 • Hiszpański język biznesu

FIZJOTERAPIA

INFORMATYKA

 • Oprogramowanie systemów
 • Grafika komputerowa
 • Sieci komputerowe i bazy danych
 • Inżynier systemów przetwarzania danych
 • Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
 • Aplikacje mobilne


Studia II sptopnia magister (4 sem.) stacjonarne i niestacjonarne,
 • Zastosowanie sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
 • Systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych
 • Grafika komputerowa
 • Menedżer projektu IT
 • Projektowanie sprzętu komputerowego

LOGISTYKA

 • Logistyka i transport
 • Inżynier jakości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie magazynami

PEDAGOGIKA

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Resocjalizacja
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność dodatkowa)


Studia II sptopnia magister (4 sem.) stacjonarne i niestacjonarne,
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Resocjalizacja
 • Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Asystent rodziny

SOCJOLOGIA

 • Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia społeczna stosowana

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Handel międzynarodowy
 • Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
 • Turystyka międzynarodowa
 • Europejska administracja publiczna
 • Logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie finansami
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w turystyce
 • Marketing internetowy

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - WSB w Cieszynie

 • Inżynier jakości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Logistyka i transport
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Zarządzanie gospodarką komunalną i recycling

WSB

WSB

DLACZEGO WSB?
Oto odpowiedź...

 • Studia za darmo
 • Renoma studiów i Uczelni
 • Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna
 • Świetne zaplecze techniczne
 • Praca dla absolwentów
 • Indywidualizacja kształcenia
 • Intensywna nauka języków obcych
 • Studia za granicą
 • Ciekawe życie studenckie
 • Korzystne położenie w centrum miasta

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, korzystając ze stypendiów i różnych form zniżek mogą studiować za darmo:

 • laureat Szkoły Liderów na wybranym przez siebie kierunku studiuje w WSB za darmo
 • uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali wysokie oceny na egzaminie maturalnym pierwszy semestr w WSB studiują za darmo
 • laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim nie płacą za naukę w pierwszym semestrze
 • studenci WSB, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i działają na rzecz inicjatyw Samorządu Studenckiego i Uczelni korzystają z atrakcyjnego systemu stypendialnego, uprawniającego ich do zwolnienia z opłat czesnego nawet do 100%
 • studenci studiów dziennych i zaocznych, osiągający dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe Ministerstwa Edukacji Nauki i Sportu
 • najlepsi studenci studiów dziennych kierunków ekonomicznych po zakończeniu II semestru mogą otrzymać stypendium Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • studenci studiów dziennych i zaocznych, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza ustalonego przez MENiS minimum kosztów utrzymania mogą ubiegać się o stypendium socjalne
 • studenci WSB, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności posiadają bonifikatę w opłatach czesnego w semestrze
 • absolwenci WSB posiadają 20% bonifikatę w opłatach czesnego na studiach uzupełniających magisterskich, studiach podyplomowych, szkoleniach organizowanych przez Uczelnię
 • studenci wyjeżdżający na stypendia naukowe do partnerskich uczelni zagranicznych ,w ramach programu SOCRATES ERASMUS otrzymują specjalne stypendium z Funduszu Integracji Europejskiej powołanego w WSB.

Każdy student WSB może umówić się na spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego pracownicy Akademickiego Biura Karier pomogą mu m.in.: poznać swoje predyspozycje zawodowe, pokażą jak należy napisać CV i list motywacyjny, przygotują go do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, wskażą gdzie należy szukać ofert pracy i praktyk.

WSB

W każdym miesiącu odbywają się dla wszystkich studentów bezpłatne warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy i kształtujące kompetencje interpersonalne. Warsztaty prowadzone są przez pracowników ABK oraz specjalistów z dziedziny rekrutacji i selekcji personelu, psychologów, profesjonalnych trenerów.

Ponadto pracownicy ABK posiadają uprawnienia do przeprowadzenia profesjonalnych testów psychologicznych badających osobowość i wybrane kompetencje interpersonalne.

Wszyscy zainteresowani działalnością Akademickiego Biura Karier i poszukujący wiedzy o rynku pracy mogą skorzystać z Informatorium. To zbiór informacji na temat najlepszych pracodawców, ogólnopolskich programów staży studenckich, programów stypendialnych, kursów specjalistycznych. W Informatorium każdy student znajdzie także bieżące oferty pracy, praktyk i staży - ABK współpracuje z ponad kilkuset pracodawcami z całego kraju. W każdym tygodniu na stronie internetowej ABK oraz na terenie Uczelni publikowanych jest ok. 20-30 ofert pracy.

Akademickie Biuro Karier uczestniczy w rządowym programie aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza Praca" oraz jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Ponadto dwukrotnie otrzymało grant Ministerstwa Gospodarki i Pracy pozwalający na sfinasowanie dla studentów i absolwentów śląskich uczelni wyższych bezpłatnych szkoleń, warsztatów przedsiębiorczości, targów pracy. Ponadto dzięki pozyskanym funduszom powstał internetowy przewodnik dla poszukujących pracy "Nawigator" i "Twój@ Firm@"

WSB WSB

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie