Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

ul. Batalionów Chłopskich 79, 75-333 Koszalin
tel. (094) 346-14-61; tel. (094) 347-13-39
www:   http://www.kwsnh.edu.pl
e-mail:   info@kwsnh.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4141 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych rozpoczęła działalność w 2005 roku stawiając sobie za cel zapewnienie swoim studentom komfortowych warunków nauki oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej, przy najniższych cenach za czesne.

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania. Absolwenci szkoły będą profesjonalnie przygotowani do wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wielu dziedzinach.

Oferta kształcenia na kierunkach humanistycznych to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnienie komfortowych warunków nauki, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza dydaktyczna oraz najniższe ceny to KWSNH priorytety.

Kierunki

Administracja

Specjaloność:

Administracja europejska
 • Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - rządowej i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.
Administracja publiczna
 • Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawdzonego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Pedagogika

Specjaloność:

Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne
 • absolwent studiów jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy o obronności i bezpieczeństwie państwa i jego obywateli, oraz działań praktycznych w tym zakresie,
 • absolwent studiów potrafi diagnozować ciągle wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i indywidualnego (np. sytuacje kryzysowe, patologie społeczne, konflikty, terroryzm),
 • studia przygotowywują absolwentów do pracy w wielu instytucjach zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem ludzi (wojsko, policja, biuro ochrony rządu, urzędy celne, szkolnictwo, jednostki samorządu teryrorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne).
Praca socjalna
 • absolwent bedzie posiadał wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i praocesy społeczne, oraz wiedzę przyrodzniczą, psychologiczną, ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie systemu człowiek-środowisko i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych,
 • absolwent będzie przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej.
Resocjalizacja
 • absolwent studiów będzie przygotowany do pracy na rzecz jednostek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), rodzin, środowiski i grup społecznych wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowaczego, profilaktycznego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego,
 • absolwent studiów będzie profesjonalistą zorientowanym na potrzeby drugiego człowieka, gotowym nieść mu pomoc i umożliwiać wielowymiarowy rozwój,
 • absolwent studiów może pracować w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, sądach, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, aresztach śledczych, więzieniach, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach przeciwdziałających narkomanii i innym uzależnieniom.
Doradztwo zawodowe
 • absolwent będzie wyposażony w umiejętności podejmowania i nawiązywania dialogu indywidualnego, oraz grupowego, będzie posiadał umiejętności psychologiczne doradcy, będzie w stanie diagnozować procesy psychiczne i doświadczenia zawodowe, będzie w stanie zarządzać informacją edukacyjną i zawodową, będzie wsparciem dla młodych i dorosłych.
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 • absolwent studiów będzie przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocy psychologicznej i socjalnej,
 • absolwent studiów może pracować w placówkach oświatowych, opiekuńczych, socjalnych, urzędach samorządu lokalnego.
Zapraszamy na Studia Podyplomowe (szczegóły)
 • Przygotowanie pedagogiczne - Pedagogika szkolna
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
 • Diagnoza pedagogiczna z elementami socjoterapii
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w języku angielskim

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie