Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia "Ignatianum"

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. centrala: (12) 399-95-00; fax (12) 399-95-01
www:   http://www.ignatianum.edu.pl
e-mail:   rektorat@ignatianum.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6281 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Krakowska Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, wypełniając normy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm, art 3 ust. 5) spełniła warunek do posługiwania się nazwą – akademia. W związku z powyższym od 1 października 2011 r. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie posługuje się nazwą - Akademia Ignatianum w Krakowie .OFERTA EDUKACYJNA

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Instytut Filozofii

Instytut Filozofii oferuje kształcenie w sysytemie studiów dziennych w zakresie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.


Instytuty Katedry
Instytut Filozofii
 • Katedra Historii i Filozofii
 • Katedra Logiki
 • Katedra Filozofii Poznania
 • Katedra Metafizyki
 • Katedra Filozofii, Boga i Religii
 • Katedra Filozofii Człowieka
 • Katedra Psychologii Ogólnej
 • Katedra Etyki
 • Katedra Filozofii Społecznej
 • Katedra Filozofii Przyrody

Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów dyplomowych w zakresie Filozofii i Wiedzy o Kulturze.

Konkurencyjność na rynku pracy

Studia w zakresie kulturoznawstwa pozwalają konkurować na rynku pracy, w sektorze administracji publicznej - rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, w takich dziedzinach aktywności zawodowej jak:

 • organizowanie działalności artystycznej
 • kierowanie instytucjami kultury
 • upowszechnianie kultury
 • edukacja kulturalna
 • mediacje interkulturowe
 • public relations w sektorze kultury
 • marketing w zakresie kultury
 • działalność medialna i reklamowa

Kompetencje

Absolwent kulturoznawstwa w IGNATIANUM to osoba kompetentna w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości:

 • literatury
 • filmu
 • teatru
 • muzyki
 • plastyki
 • sztuki użytkowej

Kreatywność

Studia te stawiają sobie za cel także przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej. Należą do nich, w sposób szczególny:

 • krytyka literacka, teatralna i filmowa
 • promocja dziedzictwa narodowego
 • komunikacja międzykulturowa
 • wymiana kulturalna
 • dziennikarstwo
 • edytorstwo

Mobilność

Uważamy, że ważnymi czynnikami ułatwiającymi uzyskanie powyższych kwalifikacji oraz wpływającymi w sposób istotny na budowanie własnej kariery zawodowej i jej "konkurencyjność" - obok fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych - są: znajomość różnych kultur i biegła znajomość języków obcych. Te kompetencje kulturowe możesz rozwijać korzystając ze stypendiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus, w którym uczestniczy nasza Uczelnia.

Perspektywy

Oprócz uzyskania podstawowych wiadomości z zakresu historii, socjologii, antropologii i filozofii kultury, etyki i filozofii religii, psychologii społecznej, zarządzania personelem i projektami, estetyki i historii sztuki oraz filozofii społecznej i politycznej, masz możliwość rozszerzenia swoich zainteresowań i praktycznych zdolności w wielu popularnych dziś specjalnościach.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować swoje kształcenie w "Ignatianum" na studiach magisterskich, zarówno oferowanych obecnie, jak i przygotowywanych do uruchomienia w najbliższej przyszłości.

Dziedzictwo

Analiza różnorodnych wytworów kultury, w tym kultury masowej oraz umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi w świecie, w którym funkcjonują rozmaite religie, systemy wartości i poglądy polityczne, oparta będzie na fundamencie nauki Kościoła katolickiego oraz dorobku cywilizacji europejskiej.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

W Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznym Ignatianum odwołujemy się do wielowiekowej tradycji edukacyjnej jezuitów opartej w głównej mierze na pedagogice ignacjańskiej. Tradycja ta zmierza do kształtowania postaw wrażliwości oraz gotowości samokształcenia i wzrastania przez całe życie po to, aby być "człowiekiem dla innych i człowiekiem z innymi. Troska o rozwój osobowy stanowi ważny impuls w korzystaniu z jej osiągnięć w praktycznej działalności różnego typu instytucji wychowawczych. Ponadto wskazuje na potrzebę wielostronnego i integralnego rozwoju człowieka w perspektywie egzystencjalnej i transcendentnej.

Struktura studiów

Studia pierwszego stopnia:

Studia pierwszego stopnia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata). Na pierwszym etapie studiów kształcenie odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na dwóch kierunkach: pedagogika oraz politologia.

W systemie stacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, pedagogika resocjalizacyjna, wychowanie przedszkolne.

W systemie niestacjonarnym student może wybrać specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdą sobotę) oraz pedagogika resocjalizacyjna (zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdy czwartek i piątek w godzinach popołudniowych).

Zajęcia dydaktyczne na kierunku politologia w systemie niestacjonarnym odbywają się soboty. Student może wybrać specjalność: przywództwo polityczne; administracja państwowa i samorządowa; bezpieczeństwo narodowe.

Studia drugiego stopnia:

Studia drugiego stopnia magisterskie trwają 4 semestry (2 lata). Na drugim etapie studiów stopniu możliwe jest podjęcie studiów na kierunku pedagogika w systemie stacjonarnym w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna w systemie niestacjonarnym.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie