Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Zarządzania

ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwidzyn
tel./fax (0-55) 261-31-39, 279-17-68
www:   http://www.wsz.kwidzyn.edu.pl
e-mail:   dziekanat@wsz.kwidzyn.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3072 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 27 do Rejestru Uczelni Niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (decyzją z dnia 22 września 1999 roku).

Wyższa Szkoła Zarządzania jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Gdańsku, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Misja Wyższej Szkoły Zarządzania brzmi:

Myślimy globalnie, działamy lokalnie.

Współpraca

Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zawarła w czasie ostatnich lat porozumienia o współpracy z wieloma szkołami, zarówno ponadgimnazjal- nymi, jak i wyższymi oraz wieloma instytucjami publicznymi i gospodarczymi. Porozumienia te, zawarte na czas nieokreślony dotyczą przede wszystkim:

 • organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych;
 • aktywizacji studenckiego ruchu naukowego;
 • organizacji seminarium doktorskiego dla młodych pracowników nauki;
 • doboru wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach obu jednostek;
 • działalności wydawniczej;
 • opracowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Euro- pejskiej;
 • aktywizacji działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymia- nę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw;
 • organizacji praktyk i staży studenckich;
 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach "Uniwersytetu otwartego".

Kierunki kształcenia

Kierunek Specjalności
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo ogólne
Pielęgniarstwo ogólne
w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek
Ratownictwo medyczne Ratownik medyczny
Politologia Polityka samorządowa
Integracja europejska
Public Relations
Ekonomia Informatyka ekonomiczna
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kształtowanie Przestrzeni i Środowiska

Rekrutacja

Naukę w Wyższej Szkole Zarządzania może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek (druk dostępny w formacie Word'a),
 • świadectwo maturalne (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania,
 • oświadczenie w sprawie... (druk dostępny w formacie Word'a),
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej,
 • 4 zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopia 1, 2 i 3 strony dowodu osobistego,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarstwa pomostowego),
 • dyplom ukończenia szkoły medycznej (oryginał dyplomu, dot. pielęgniarstwa pomostowego).

Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi. Czesne jest ustalane przez Konwent na 9 miesięcy przed każdym rokiem akademickim.

Uniwersytet III Wieku

Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kwidzynie jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach i konwersatoriach z zakresu różnych dziedzin wiedzy, realizacji osobistych zainteresowań, utrzymaniu sprawności psychicznej oraz fizycznej, życiu kulturalnym, społecznym i organizacyjnym.

Członkiem społeczności uniwersyteckiej może być każdy pełnoletni obywatel RP, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW, będzie opłacać składki członkowskie i otrzyma legitymację członkowską.

Wpisowe wynosi 30 zł i płacone jest jednorazowo. Składka członkowska wynosi 30 zł za semestr czyli 60 zł, rocznie.

Zapisy na UTW dokonywane są dwa razy w roku, tj na początku każdego semestru: 1 września - 30 października oraz l lutego - 28 lutego.

Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie