Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel./fax (0-81) 740-84-11, 740-84-73, fax 740-84-13
www:   http://www.wspa.lublin.pl/
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2869 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

1998 roku odbyły się pierwsze zajęcia w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - WSPA. Zajęcia w WSPA są prowadzone na wy­sokim poziomie. Weryfikacji poziomu na­uki służy system oceny jakości kształcenia kadry, któremu podlegają wszyscy wykła­dowcy WSPA. Ocena przeprowadzana jest wśród studentów w formie anonimowej ankiety. Dzięki temu nasi studenci mają realny wpływ na poziom wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Uczelnia jest jednostką bezwydziałową. Działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej i w oparciu o swój statut. Jak każda szkoła wyższa WSPA nie ma właściciela. Ma natomiast założyciela - jest nim Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP). Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje jej Konwent. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Senat.

AKADEMIA CISCO

Program nauczania Cisco Networking Academy dostosowany jest do nowych tendencji nauczania. Wykorzystywane są różnorodne techniki, czyli zarówno tradycyjne wykłady i zajęcia ćwiczeniowe, jak i zajęcia laboratoryjne bezpośrednio związane z rozwiązywaniem realnych problemów sieciowych. Dodatkowo dostępny jest bogaty zestaw narzędzi internetowo-multimedialnych, który zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Akademii jest nieustannie zmieniany, po to, aby studenci zdobywali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. IMG1 - Lokalna Akademia Cisco WSPA otrzymała dokument potwierdzający, iż jest certyfikowaną i zarejestrowaną w Cisco Networking Academy Program Akademią.

STUDIA I Stopnia

Kierunki Każdy student po zaliczeniu drugiego roku wybiera określoną specjalizację
Administracja
 • Administracja przedsiębiorczości,
 • Administracja celna i obsługa ruchu granicznego,
 • Administracja bankowa.
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Informatyka
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • Sieci komputerowe i systemy rozproszone,
 • Grafika komputerowa i multimedia,
 • Technologie internetowe.
 • Stosunki międzynarodowe
 • Rynki Unii Europejskiej,
 • Instytucje Unii Europejskiej,
 • Służba dyplomatyczna i konsularna,
 • Administracja celna i obsługa ruchu granicznego
 • Finanse i rachunkowość
 • Bankowość i rynek kapitałowy,
 • Rachunkowość,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • >
 • Audyt wewnętrzny.
 • Politologia
 • Zarządzanie urzędem,
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami UE,
 • Prowadzenie kampanii politycznych.
 • Socjologia
 • Marketing,
 • Promocja,
 • Praca socjalna,
 • Zarządzanie.
 • Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata
 • Zarządzanie i marketing
 • Ekonomika i finanse,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Marketing i strategia przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Transport

  STUDIA II Stopnia - uzupełniające magisterskie

  Serdecznie zapraszamy absolwentów WSPA na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) oferowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na 3 kierunkach studiów: zarządzaniu, informatyce i filologii polskiej.

  STUDIA Podyplomowe

  Studia podyplomowe umożliwiają uzupełnienie i pogłę­bienie wiedzy w danej dziedzinie oraz zdobycie wyższych kwalifikacji zawodowych.
  W wielu przypadkach ukoń­czenie studiów podyplomowych daje możliwość awan­su zawodowego w macierzystej firmie lub uzyskania uprawnień państwowych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto, studia są doskonałą okazją do nawiązania no­wych kontaktów zawodowych i osobistych.

  Kierunki:

  • administrowanie sieciami komputerowymi
  • audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna
  • bankowość
  • kompetencje psychologiczne i społeczne
  • podatki
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • przedsiębiorczość dla nauczycieli
  • przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami UE
  • public relations
  • rachunkowość budżetowa
  • rachunkowość i finanse
  • szkolny doradca zawodowy
  • systemy baz danych
  • systemy multimedialne e-commerce
  • zarządzanie firmą na rynku UE
  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • zarządzanie i marketing
  • zarządzanie służbą zdrowia
  • zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA Pedagogiczne

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów i studentów wszystkich kierunków studiów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w szkole.

  REKRUTACJA
  Warunki przyjęcia do WSPA:

  Studia zawodowe
  Warunkiem przyjęcia na studia zawodowe jest złożenie w biurze obsługi studiów zawodowych następujących dokumentów:
  - zdany egzamin maturalny (oryginał lub odpis świadectwa maturalnego*).
  - wypełnienie i złożenie w terminie formularza zgłoszeniowego.
  - cztery zdjęcia legitymacyjne.
  - kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu).
  - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia).
  - kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
  *maturzyści objęci amnestią składają komplet dokumentów wraz z informacją o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwa maturalne będą dostarczone w terminie późniejszym.

  Studia podyplomowe
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów:
  - odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich),
  - wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego,
  - dwóch zdjęć legitymacyjnych,
  - dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.

  Akademia CISCO
  - osobiście
  W celu zapisania się do Akademii CISCO-WSPA należy pobrać od nas formularz zgłoszeniowy*, wypełnić go, następnie po dokonaniu wpłaty na podane konto należy złożyć podanie i okazać dowód wpłaty wraz ze zdjęciem i odpisem dyplomu.
  - korespondencyjnie
  Po pobraniu formularza zgłoszeniowego, wydrukowaniu go, wypełnieniu i dokonaniu wpłaty należy wysłać listownie formularz wraz z dowodem wpłaty na adres Akademii:
  Akademia CISCO-WSPA

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  ul. Bursaki 12; 20-150 Lublin

  Studium pedagogiczne
  Warunkiem przyjęcia na studium pedagogiczne jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów:
  -odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w przypadku studentów ostatniego roku zaświadczenie z uczelni),
  -wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego,
  -dwóch zdjęć legitymacyjnych,
  -dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie