Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-41-74, fax (081) 445-41-90
www:   http://www.kul.pl
e-mail:   dts@kul.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3045 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest "prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury". Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości. Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Od początku roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia przyjęła imię jednego ze swoich wielkich profesorów - Jana Pawła II.

Uczelnia ma reputację wysokich standardów edukacji i prowadzenia badań naukowych, których profil determinują humanistyczne tradycje Uniwersytetu jak również otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka. Wysoki poziom naukowy Uniwersytetu, który jest dorobkiem wielu pokoleń jego profesorów i studentów, badania na najwyższym poziomie oraz wychowywanie młodych ludzi ku wartościom stanowią priorytety naszej Uczelni.


Studia I stopnia, studia jednolite

Kierunki studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich


Studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia


Studia jednolite

Kierunki studiów jednolitych magisterskich

kierunek

tryb

wydział

teologia - kurs A stacjonarne Wydział Teologii
teologia - kurs B stacjonarne
prawo stacjonarne Wydział Prawa,
Prawa Kanonicznego
i Administracji
niestacjonarne
prawo kanoniczne stacjonarne
psychologia stacjonarne Wydział
Nauk Społecznych
niestacjonarne
prawo stacjonarne Wydział Zamiejscowy
Nauk Prawnych i Ekonomicznych
w Tomaszowie Lubelskim
prawo stacjonarne Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Studia doktoranckie

Kierunki studiów doktoranckich

kierunek

studia

wydział

teologia stacjonarne Wydział Teologii
muzykologia niestacjonarne
prawo stacjonarne Wydział Prawa,
Prawa Kanonicznego
i Administracji
niestacjonarne
prawo kanoniczne stacjonarne
niestacjonarne
licencjacko-doktoranckie
filozofia stacjonarne Wydział Filozofii
niestacjonarne
historia stacjonarne Wydział
Nauk Humanistycznych
niestacjonarne
literaturoznawstwo
stacjonarne
niestacjonarne
historia sztuki
stacjonarne
niestacjonarne
językoznawstwo stacjonarne
niestacjonarne
pedagogika stacjonarne Wydział
Nauk Społecznych
niestacjonarne
psychologia stacjonarne
niestacjonarne
socjologia stacjonarne
niestacjonarne

Studia Podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowych

Wydział Teologii

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Wydział Filozofii

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Studia w Tarnowie


Wydział Teologii Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Filozofii Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Spolecznych Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Studia na KUL

Oferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych. Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi można się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Ośrodek Kultury Niderlandzkiej oraz Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego. Dla obcokrajowców Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kblackyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.
Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą korzystając m.in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

Biuro Karier KUL służy studentom pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośblacknictwa pracy. Studenci działają w licznych kołach naukowych, działających przy każdymkierunku studiów oraz w organizacjach studenckich, takich jak AZS, PTTK oraz Legia Akademicka KUL. W ramach studiów można realizować pełny program kursu przysposobienia obronnego, które jest równoznaczne z odbyciem obowiązkowej służby wojskowej.


Jakie dokumenty składa kandydat?


Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów papierowych, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Kandydaci ze "starą maturą" składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły śblackniej, potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem,
  • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • kandydaci do Kolegium MISH ze "starą maturą" składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny lub dwóch dyscyplin wraz z listą lektur (minimum cztery pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym).
 • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.
 • Kandydaci z maturą międzynarodową IB składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.
 • Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę śblacknią za granicą składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły śblackniej, potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie stwierdzające równorzędność świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (w przypadku, kiedy świadectwo podlega uznaniu w trybie nostryfikacji),
  • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • kandydaci do Kolegium MISH składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym).
 • Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.
 • Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów na uczelnię. Dokumenty należy przesyłać na adres:
REKRUTACJA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły śblackniej - dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,
 4. fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:
  • 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy),
 6. aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
 7. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,
 9. formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie