Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań
tel. (61) 864-10-40
www:   http://www.wshir.poznan.pl
e-mail:   wshir@wshir.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10084 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

Nasi założyciele

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została w 1998 roku z inicjatywy:

W roku akademickim 2003/2004 uruchomiony został Wydział Zamiejscowy WSHiR we Wrześni.

Atuty naszej Uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości jest nowoczesną wyższą uczelnią, przygotowującą specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Podejmując naukę w WSHiR masz możliwość otrzymania:

 • dyplomu studiów wyższych z tytułem licencjata,
 • programu studiów zgodnego z wymaganiami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, który gwarantuje kontynuację nauki na magisterskich studiach uzupełniających,
 • ciekawych specjalizacji dostosowanych do aktualnego i przyszłego rynku pracy,
 • zajęć z doświadczoną kadrą akademicką oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej,
 • intensywnego cyklu zajęć, który gwarantuje zdobycie wiedzy tak bardzo poszukiwanej na rynku pracy,
 • praktyk zawodowych w renomowanych firmach, które są szansą na zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy,
 • stypendium socjalnego i naukowego,
 • nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • nieograniczonego dostępu do zasobów Internetu oraz bezpłatnego konta e-mailowego dla wszystkich studentów,
 • bezpłatnego dostępu do biblioteki oraz czytelni.
Dodatkowo:
 • dbamy o miłą atmosferę podczas zajęć oraz partnerskie stosunki między studentami i wykładowcami,
 • nie zostawiamy naszego Studenta samego sobie w momencie, gdy nas potrzebuje; w każdej chwili może uzyskać pomoc poprzez indywidualne konsultacje z wykładowcami,
 • na naszej stronie www.wshir.poznan.pl znajdziesz wyniki egzaminów i zaliczeń, program studiów, plany zajęć, informacje o bieżących wydarzeniach w Uczelni oraz notatki z wykładów,
 • ułatwiamy kontakt ze światem rozrywki i kultury oraz możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim,
 • przyznajemy stypendia naukowe, umożliwiające najlepszym studiowanie bezpłatnie,
 • nie zapominamy o osobach będących w trudnej sytuacji materialnej, oferując stypendia socjalne,
 • gwarantujemy praktyki zawodowe w kraju, a dla najlepszych studentów ułatwiamy wyjazd na staże zagraniczne,
 • prowadzimy własną działalność wydawniczą, gwarantującą promocyjne ceny książek dla naszych studentów, a studentom studiów dziennych zapewniamy bezpłatne podręczniki z przedmiotów podstawowych.

Wybór uczelni to ważna, lecz i zarazem trudna decyzja. Od niej zależy Twoja przyszłość. Powinieneś ją podjąć w sposób przemyślany i konsekwentny, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż bez podmiotowego traktowania studentów, nie zdobędziemy Twojego zaufania. Doskonalimy nasze usługi edukacyjne i wciąż poszukujemy nowych dróg rozwoju. Wiemy, że w naszej Uczelni studenci czują się dobrze; słuchamy ich opinii, służymy radą i pomocą; inspirujemy, motywujemy i dbamy o Wasz rozwój intelektualny. To wszystko sprawi, że studiowanie w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości na długo pozostanie w Twojej pamięci.

Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów

zdjęcie 1 Studia Licencjackie

Specjalizacje:

Obrót gospodarczy

Specjalizacje mają na celu kształtowanie umiejętności menedżerskich i organizatorskich. Koncentrują się na zasadach i mechanizmach funkcjonowania różnych typów organizacji w gospodarce rynkowej, skutecznym i efektywnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego i społecznego tych organizacji, kreowaniu i przeprowadzaniu zmian w procesach i strukturach zarządzania w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej organizacji na rynku krajowym i międzynarodowym. Na tych specjalizacjach szczególny nacisk położony jest na marketingową orientację w zarządzaniu oraz na ścisłe powiązanie problemów kreowania przyszłości firmy z zagadnieniami organizacyjnymi, prawnymi, społecznymi i finansowymi.

Rachunkowość

W ramach tych specjalizacji studenci uczą się zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania raportów, zestawień i rozliczeń, sprawozdawczości i analiz finansowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Poznają takie zagadnienia, jak: rachunek kosztów, rachunkowość ubezpieczeniowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, audyt i kontrola, rachunkowość budżetowa. Specjaliści w dziedzinie rachunkowości nie mają problemów ze znalezieniem pracy, która niesie ze sobą satysfakcję, zarówno zawodową, jak i finansową. W naszej Uczelni działa Koło Naukowe Rachunkowości. Studenci uczestniczący w jego pracach, pod kierunkiem opiekuna, mają możliwość już podczas studiów rozpoczęcia pracy naukowej.

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu. Ich ukończenie otwiera przed Tobą możliwość awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji otrzymują, oprócz Dyplomu Ukończenia Studium, Certyfikat Audytora II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej S.A. oraz są wpisywani na Krajową Listę Audytorów.

Szukasz atrakcyjnego programu nauczania?
Programy Studiów Podyplomowych uwzględniają aktualne ustawodawstwo oraz najnowsze rozwiązania w zakresie polityki gospodarczej. Udział w zajęciach stwarza słuchaczom możliwość wymiany doświadczeń, rozwiązywania zawodowych problemów oraz nawiązania nowych znajomości.

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości prowadzi nabór na następujące Studia Podyplomowe:

Kadra Dydaktyczna

Wykłady na Studiach Podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy oraz praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

Materiały Dydaktyczne

Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje bez dodatkowej opłaty komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Świadectwo Ukończenia

Absolwenci, po spełnieniu wszystkich wymogów, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej [z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych (Dz. U. nr 103, pozycja. 472 z późniejszymi zmianami).

zdjęcie 2 Zasady rekrutacji

Studia Licencjackie

Wymagane dokumenty

 • świadectwo maturalne
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji)
 • 4 zdjęcia dowodowe
 • kserokopia dowodu osobistego; w przypadku starego: 1,2,3,6 strona
 • mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
W ramach opłaty wpisowej, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, student Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości otrzymuje:
 • legitymację studencką,
 • indeks,
 • książeczkę zdrowia,
 • konto internetowe, w którym znajdzie informacje dotyczące planu zajęć, dyżurów wykładowców czy uzyskanych ocen.
Studia Podyplomowe

Wymagane dokumenty
 • podanie do rektora WSHiR (dostępne w biurze rekrutacji)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopie 1,2,3 i 6-ej strony starego dowodu osobistego lub obydwóch stron nowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w biurze rekrutacji)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
zdjęcie 3 zdjęcie 4 zdjęcie 5

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie