Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań
tel./fax (61) 655-85-85, (61) 655-85-71
www:   http://www.wszuie.pl
http://www.uczelniakosmetyczna.pl
e-mail:   dziekanat@wszuie.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17488 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (dawniejsza Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu) została powołana na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej (DNS-1-0145-194/EKO/2000) w dniu 3 kwietnia 2000 r. i wpisana do Rejestru Szkół Wyższych pod nr 38.

Założycielem i Kanclerzem Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest Aniela Goc - doświadczony pedagog i mistrz kosmetyki, prekursor kształcenia kosmetyczek, właściciel Szkół Policealnych Anieli Goc.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki czemu nasi studenci uzyskują profesjonalną wiedzę i nabywają doskonałych kompetencji zawodowych.

KIERUNKI
3-letnie studia licencjackie na kierunkach (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym):

 • KOSMETOLOGIA (Poznań, Gdynia, Szczecin)
 • DIETETYKA (Poznań)
 • FILOLOGIA (Poznań)
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (Poznań)
 • FIZJOTERAPIA* (w przygotowaniu) (Poznań)

2-letnie studia magisterskie
(w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym):

 • KOSMETOLOGIA (Poznań)

STUDIA PODYPLOMOWE

 • DIETETYKA
 • PODOLOGIA
 • KOSMETOLOGIA Z ODNOWĄ BIOLOGICZNA
 • KOSMETOLOGIA i MARKETING PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
 • WIZAŻ, STYLIZACJA i TECHNOLOGIE FRYZJERSKIE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (Poznań)

KOSMETOLOGIA (Poznań, Gdynia, Szczecin)
3-letnie studia licencjackie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zjazdy trzy razy w miesiącu)

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych skóry, wyjaśnienie powodów ich stosowania oraz oceny wskazań i przeciwwskazań do ich wykonywania, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo.
Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • aptekach kosmetycznych w charakterze doradcy dermokosmetycznego,
 • firmach kosmetycznych
 • do współpracy z lekarzem medycyny estetycznej.
Po II roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalizacji:
 • wizaż i stylizacja,
 • podologia,
 • kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego.

KOSMETOLOGIA (Poznań)
2-letnie studia magisterskie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.
Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:

 • ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry,
 • przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,
 • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,
 • kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę: w gabinetach kosmetycznych, w ośrodkach odnowy biologicznej, w centrach SPA, w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych, samodzielnie uruchomić powyższą działalność oraz ją prowadzić.

Program studiów przewiduje 8 tygodni praktyk w gabinetach i firmach kosmetycznych w kraju i za granicą. Praktyki zawodowe odbywają się po II i IV semestrze.

DIETETYKA (Poznań)
3-letnie studia licencjackie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zjazdy trzy razy w miesiącu)

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Dietetyk w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę:

 • w instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach
  szpitalnych i ambulatoryjnych,
 • w Strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • w zakładach żywienia,
 • w firmach cateringowych,
 • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na promocję zdrowego żywienia.

Program studiów przewiduje 700 godzin praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach, poradniach, domach opieki społecznej i innych instytucjach zbiorowego żywienia.

FILOLOGIA ANGIELSKA (Poznań)
3-letnie studia licencjackie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zjazdy trzy razy w miesiącu)

Studia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego a w ramach specjalizacji również języka hiszpańskiego.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (Poznań)
3-letnie studia licencjackie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów przewiduje 4 tygodnie praktyk.

Studenci po zakończeniu nauki będą znali procedury zarządzania bezpieczeństwem, sposoby zabezpieczania osób i mienia, metody analizowania zagrożeń. Szeroko poznana wiedza specjalistyczna umożliwi absolwentom podjęcie pracy:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • w zakładach pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa,
 • w policji, wojsku, w agencjach ochrony.

FIZJOTERAPIA* (w przygotowaniu - Poznań)
3-letnie studia licencjackie,
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do prowadzenia fizjoterapii w procesie terapii, profilaktyki i rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Absolwenci będą posiadać głęboką wiedzę i umiejętności stosowania w celach leczniczych rozmaitych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działaniach medycyny jak ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo oraz będą przygotowani do wykonywania pracy w: szpitalach, przychodniach specjalistycznych, gabinetach rehabilitacyjnych, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach, firmach farmaceutycznych, sklepach specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez otwieranie prywatnych gabinetów fizjoterapii.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia na studia licencjackie
O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • podania (na druku szkoły) – pobierz druk
 • formularza (na druku szkoły) - pobierz druk
 • zarządzenia (na druku szkoły) -pobierz druk
 • świadectwa maturalnego oraz kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki
 • życiorysu
 • kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej - za zgodność z oryginałem)
 • 3 zdjęć jak na dowód osobisty (podpisanych na odwrocie ołówkiem) oraz zdjęcia w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi.
Rekrutacja na studia odbywa się od stycznia każdego roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wystawiona przez Biuro Uznawalności Wykształcenia.


Warunki przyjęcia na studia magisterskie
O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • podania (na druku szkoły) – pobierz druk
 • formularza (na druku szkoły) - pobierz druk
 • zarządzenia (na druku szkoły) - pobierz druk
 • dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia nauki,
 • życiorysu
 • kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej - za zgodność z oryginałem)
 • 3 zdjęć jak na dowód osobisty (podpisanych na odwrocie ołówkiem) oraz zdjęcia w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi.

ADRESY
Poznań, ul. Brzeźnicka 3
tel. (61) 655-85-85, (61) 655-85-71

Wydział Zamiejscowy w Gdyni
Gdynia, ul. Chylońska 210
tel. (58) 712-61-12, (58) 712-61-13

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Szczecin, ul. Matejki 6b
tel. (91) 423-83-84, (91) 350-90-40

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie