Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Humanistyczna

im. Prof. A. Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (0-23) 692-16-87, 692-77-54, fax 692-50-82
www:   http://www.wsh.edu.pl
e-mail:   rektorat@ah.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7112 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Humanistyczna
O Uczelni

Historia WSH zaczyna się 14 lipca 1994 r. Wówczas Minister Edukacji Narodowej wpisał WSH do rejestru wyższych uczelni. Wtedy Uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie, na poziomie licencjackim, następujących kierunków studiów: filologia polska, historia, pedagogika. Rok później (28 kwietnia 1995 r.) Minister Edukacji Narodowej udzielił Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku zezwolenia na otwarcie kolejnych kierunków: administracja, politologia, ochrona środowiska. 30 września 1996 r. Minister Edukacji Narodowej uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 1996 r. nadał pułtuskiej Uczelni uprawnienia magisterskie. Wysoki poziom edukacji w WSH i praca, jaką w kształcenie młodych 1udzi wkładają wszyscy jej wykładowcy oraz sami studenci, zaowocowały 26 marca 2001 r., kiedy to Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Historycznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

O tym, że WSH była spełnieniem marzeń, powiedzą dziś również rzesze ponad trzydziestu sześciu tysięcy absolwentów, którzy opuścili jej mury zdobywszy wiedzę pod kierownictwem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki.

Wszystko to WSH osiągnęła w ciągu zaledwie jednej dekady. W tym czasie Uczelnia zyskała własną bazę dydaktyczną, której wspaniałym elementem jest Biblioteka Główna, nosząca imię Andrzeja Bartnickiego, pierwszego Rektora WSH.

Z dniem 1 października 2006 r. WSH nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

W ciągu kilkunastu lat wytrwałej i efektywnej pracy Uczelnia zdobyła wysoką pozycję oraz wielkie uznanie za wkład w polski dorobek edukacyjny. Obecnie Akademia posiada uprawnienia do kształcenia na 12 kierunkach: administracja, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, historia, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka.

Kierunki studiów

W Uczelni prowadzone są trzyletnie studia pierwszego stopnia (6 semestrów), dwuletnie studia drugiego stopnia (4 semestry), jednolite pięcioletnie studia magisterskie (10 semestrów) oraz studia podyplomowe (2, 3 lub 4 semestry). Uczelnia posiada też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych na Wydziałach: Historycznym i Nauk Politycznych. Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). W ramach danego kierunku studiów studenci mogą kształcić się w zakresie jednej lub więcej specjalności (1 specjalność obligatoryjnie). W uzasadnionych wypadkach student może odbyć studia w ramach indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

studia I stopnia
studia stacjonarne
specjalności:
 • administracja publiczna
 • integracja europejska
studia niestacjonarne
specjalności:
 • administracja publiczna
 • integracja europejska
 • administracja organów ochrony prawnej
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ

specjalności:
 • język obcy profesjonalny (angielski, niemiecki, rosyjski) - prowadzona jest na studiach stacjonarnych
 • komunikacja medialna - prowadzona jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • komunikacja społeczna - prowadzona jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • nauczycielska - prowadzona jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • nauczanie języka polskiego jako obcego - Specjalność ta prowadzona jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia filologii polskiej
WYDZIAŁ HISTORYCZNY

studia I stopnia - trzyletnie (stacjonarne i niestacjonarne)
kierunek historia
specjalności:
 • afrykanistyczna (tylko na studiach stacjonarnych)
 • archeologiczna
 • archiwalno-muzealna
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • europeistyczna
 • historia Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji
 • historia Wojskowości i Marynistyka
 • muzealnictwo, kolekcjonerstwo i rynek dzieł sztuki
specjalizacja
 • nauczycielska
kierunek archeologia
specjalności:
 • archeologia cywilizacji europejskiej
kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia II stopnia - dwuletnie (stacjonarne i niestacjonarne) - po uzyskaniu dyplomu licencjata

specjalności:
 • afrykanistyczna (tylko studia stacjonarne);
 • archeologiczna;
 • archiwalno-muzealna;
 • europeistyczna;
specjalność:
 • nauczycielska
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (3 lata)

specjalności:
 • animacja społeczno-kulturalna z edukacją plastyczno-medialną
 • edukacja elementarna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną
 • edukacja medialna
 • edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • edukacja zintegrowana (wczesnoszkolna) z elementami logopedii
 • pedagogika lecznicza
 • pedagogika pracy i organizacji
 • pedagogika rewalidacyjna (specjalna)
 • pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza
 • praca socjalna z poradnictwem
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2 lata)

specjalności:
 • andragogika
 • dydaktyka języków obcych
 • NOWOŚĆ! edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego
 • pedagogika w zakresie ogólnym
 • pedagogika zdrowia
 • Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH

studia I stopnia
kierunek kulturoznawstwo
specjalności:
 • dziennikarstwo
 • europejskie polityki kulturalne
 • kultura i tradycje Żydów polskich
 • zarządzanie w kulturze
kierunek stosunki międzynarodowe
specjalności:
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • studia amerykanistyczne
 • studia polonijne
 • współczesna dyplomacja
kierunek politologia
specjalności:
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • marketing i reklama
 • dziennikarstwo
 • marketing polityczny
 • studia europejskie
 • współczesne stosunki międzynarodowe
kierunek bezpieczeństwo narodowe

studia I stopnia
kierunek politologia
specjalności:
 • administracja publiczna
 • europejska polityka administracyjna
 • polityka ekologiczna
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • dziennikarstwo
 • marketing i reklama
 • marketing polityczny
 • studia amerykanistyczne
 • studia europejskie
 • współczesne stosunki międzynarodowe
WYDZIAŁ SOCJOLOGII

studia I stopnia
specjalności:
 • gospodarka samorządowa
 • praca socjalna i profilaktyka
 • demokracja lokalna i animacja społeczna
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CIECHANOWIE

studia I stopnia
kierunek turystyka i rekreacja
specjalności:
 • hotelarstwo
 • turystyka europejska
 • agroturystyka
 • wychowanie fizyczne
 • promocja regionu i dóbr kultury
Indywidualne studia humanistyczne

Zapraszamy na indywidualne studia humanistyczne w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Jest to nowa forma kształcenia oferowana przez naszą Uczelnię od roku akad. 2007/08 z myślą o osobach ambitnych, samodzielnych i twórczych, o szerokich interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Daje ona studentowi możliwość współdecydowania o programie i profilu studiów.

 • Indywidualne studia humanistyczne odpowiadają zapotrzebowaniu na wszechstronne wykształcenie, zwiększając szanse absolwentów na współczesnym rynku pracy.
 • Koszt indywidualnych studiów jest taki sam jak studiów tradycyjnych.
 • Wybierając jeden kierunek studiów oraz studia indywidualne, stwarzasz sobie niepowtarzalną szansę zetknięcia się z wybitnymi uczonymi wykładającymi na wielu wydziałach Uczelni, jak na przykład: prof. Jerzy Gąssowski, prof. Brunon Hołyst, prof. Józef Miąso, prof. Tomasz Nałęcz, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Paweł Wieczorkiewicz.
 • Rozwijasz się i kształcisz pod indywidualną opieką naukową wybranego profesora.
 • Studiując indywidualnie humanistykę możesz elastycznie profilować swoją edukację w zakresie języków obcych.
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa następujące dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy - druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach albo ze strony www.ah.edu.pl
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę średnią); absolwenci z "nową" maturą - również świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (skierowanie dostępne w Biurze Rektora lub w dziekanatach);
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł (wpłata w kasie Kwestury, ul. Mickiewicza 36B w Pułtusku).
 • Kandydat na studia drugiego stopnia składa dokumenty:
  • wszystkie wymienione w punkcie pierwszym,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem;
  • w przypadku wyboru kierunku lub specjalności innej niż wskazana w dyplomie licencjackim, kandydat nieposiadający suplementu zobowiązany jest złożyć pełny wypis z indeksu, wystawiony przez uczelnię macierzystą;
 • Kandydat okazuje dowód osobisty i książeczkę wojskową.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie