Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Policji

ul. Marszałka Piłsudskiego 111, 12-101 Szczytno
tel. (0 89) 621 52 41 fax: (0 89) 624 26 10
www:   http://www.wspol.edu.pl
e-mail:   wspol@wspol.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3904 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szkoła powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1990 r. o utworzeniu Wyższej Szkoły Policji. Zarządzeniem nr 90 ministra spraw wewnętrznych z 12 września 1990 r. został nadany uczelni statut.

Powołane przepisy zrealizowały koncepcję modelową uczelni jako szkoły wyższej typu zawodowego, działającej na podstawie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. W tym aspekcie jest to kontynuacja dotychczasowego modelu kształcenia oficerów. Absolwenci Wyższej Szkoły Policji uzyskują zatem dyplom ukończenia studiów I stopnia, mogąc kontynuował naukę w uczelniach cywilnych w celu uzyskania tytułu magisterskiego.

Przewidziana początkowo jako uczelnia wyłącznie dla kadr kierowniczych i dowódczych Policji WSPol. dość szybko objęła kształceniem także inne służby resortu spraw wewnętrznych. Było to wynikiem faktu, iż reorganizując systemy edukacyjne dla tych służb nie przewidziano w ich strukturach kształcenia w formie wyższych studiów zawodowych. Tak więc, obok policjantów, w szczycieńskiej uczelni zdobywają wykształcenie funkcjonariusze Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu oraz żandarmerii wojsk MSW.

DYDAKTYKA

Oferta dydaktyczna WSPol. obejmuje:

 • Wyższe studia zawodowe dla kandydatów z wykształceniem średnim - na studia tego rodzaju przyjmowani są funkcjonariusze Policji z co najmniej trzyletnim stażem pracy. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów zawodowych I stopnia i tytuł oficera dyplomowanego.

 • Studia dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych - na studia tego rodzaju przyjmowani są funkcjonariusze Policji legitymujący się wykształceniem wyższym, zdobytym wcześniej na uczelniach cywilnych. Po złożeniu egzaminu ofi cerskiego absolwenci otrzymują tytuł ofi cera dyplomowanego.

 • Studia wyższe I stopnia (licencjackie) - obecnie Szkoła prowadzi studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku administracja.

 • Kursy doskonalenia zawodowego - są to krótkie, intensywne formy szkoleniowe, zaprojektowane z myślą o osobach zajmujących w Policji stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze średniego i wyż szego szczebla. Szkoła prowadziła między innymi kursy menedżerskie dla komendantów Policji.

 • Szkolenia i warsztaty organizowane dla podmiotów zewnętrznych. Wyższa Szkoła Policji organizuje szkolenia dla podmiotów zewnętrznych i powiązanych z resortem spraw wewnętrznych. W ramach tego rodzaju szkoleń zorganizowano seminaria na temat zwalczania przestępczości zorganizowanej związanej z obrotem paliwami płynnymi.


Instytut Struktura
Instytut Organizacji i Zarządzania
Instytut Prawa
 • Zespół Prawa Karnego, Materialnego i Prawa Wykroczeń
 • Zespół Taktyki Działań Dochodzeniowo-Śledczych i Prawa Karnego Procesowego
 • Zespół Kryminologii
Instytut Służb Zwalczających Przestępczość Kryminalną
 • Zespół Taktyki i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Zespół Taktyki i techniki zwalczania terroryzmu
 • Zespół Analizy Kryminalnej
 • Zespół Grupa "cyberprzestępczość"
Instytut Służby Prewencyjnej
 • Zespół Prewencji
 • Zespół Prewencji Kryminalnej
 • Zespół Ruchu Drogowego
 • Zespół Operacji Policyjnch

Ponadto

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Przygotowuje studentów pod względem psychofizycznym do pracy na każdym stanowisku w Policji.

Uczestnicząc w realizacji programu, studenci muszą nabyć umiejętności samoobrony, walki wręcz, obezwładniania przeciwnika, strzeleckie oraz doskonalić sprawność fizyczną. Od roku akademickiego 1999/2000 prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia pływania oraz ratownictwa wodnego.

Nauka taktyki i technik interwencji dla słuchaczy WSPol realizowana jest poprzez następujące bloki tematyczne:

 • Taktyka Interwencji
 • Technika Interwencji
 • Wychowanie Fizyczne
 • Wyszkolenie Strzeleckie

Studium Edukacji Językowej i Współpracy Międzynarodowej

Głównym zadaniem Studium Języków Obcych jest nauczanie języków obcych słuchaczy Wyższej Szkoły Policji: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Oferta szkoleniowa została w ostatnich latach rozszerzona o kursy języka ogólnego oraz specjalistycznego dla najwyższej kadry kierowniczej Policji, dyrektorów biur KGP i komendantów wojewódzkich Policji oraz naczelników wydziałów i zarządów Centralnego Biura Śledczego KGP.


NAUKA

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie realizuje szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą, która obejmuje m.in.:

 • Działalność statutową (DST).
 • Badania własne (BW) - obejmują badania własne lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, które służą rozwojowi kadry naukowej uczelni.
 • Projekt Badawczy Własny - "Identyfikacja genetyczna osób na podstawie szczątków i śladów biologicznych poddanych wysokim temperaturom w miejscach zamachów terrorystycznych, katastrof, działalności przestępczej".
 • Projekt Badawczy Habilitacyjny - "Policyjne pododdziały antyterrorystyczne. Nabór, szkolenie i wyposażenie. Formy i metody działania."

Ponadto realizowane są liczne konferencje, seminaria i szkolenia, a także współpraca z:

 • jednostkami policji
 • uczelniami
 • organizacjami
 • zagranicą

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie