Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel. (22) 58-44-500, 58-44-501
www:   http://www.pjwstk.edu.pl
e-mail:   pjwstk@pjwstk.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6828 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Budynek uczelniPolsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych została założona w 1994 roku przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych w ramach porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii.

Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB). W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych.

W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet. Ich program stanowi zmodyfikowaną wersję programu studiów stacjonarnych. Studia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki.

PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych udostępnia studentom ponad 600 komputerów w 30 laboratoriach. Posiada też szereg specjalistycznych pracowni z unikalnym wyposażeniem i oprogramowaniem niedostępnym na innych uczelniach.

Studenci PJWSTKWydziały

 1. Wydział Informatyki
 2. Wydział Architektury Wnętrz
 3. Wydział Kultury Japonii
 4. Wydział Sztuki Nowych Mediów
 5. Wydział Zarządzania Informacją
 6. Wydział Zamiejscowy w Bytomiu
 7. Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2007/2008

Kandydat powinien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne (w przypadku nowej matury: świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo maturalne). Złożyć należy oryginał lub odpis;
 • świadectwo zdrowia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy z komputerem; (skierowanie można odebrać w Dziekanacie PJWSTK)
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • cztery zdjęcia.
 • podanie - druk znajduje się w Dziekanacie Uczelni oraz jest do pobrania [tutaj];
 • dowód wpłaty za egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną
 • życiorys;
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich (oryginał lub odpis) - w przypadku studiów uzupełniających magisterskich;
 • arkusz przebiegu studiów - w przypadku studiów uzupełniających magisterskich;;

Pracownia komputerowa

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Dziekanacie lub przez strony internetowe Uczelni od 7 maja do końca września 2007.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni od tej decyzji zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Dziekanatu. Wpisowe jest bezzwrotne.

Kandydaci rejestrujący się przez portal rejestracyjny Uczelni zobowiązani są dostarczyć wszystkie dokumenty w ciągu 2 tygodni od daty rejestracji.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Konto, na które należy przekazywać opłaty
PJWSTK
BPH-PBK VIII O/W-WA
59 1060 0076 0000 4010 3012 8096

Wydział Informatyki

Na wydziale Informatyki PJWSTK prowadzi studia w trybach: dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz zaocznym przez internet.

Studia inżynierskie I-go stopnia – dzienne i wieczorowe

Kandydaci, którzy na maturze (starej lub nowej) zdali matematykę lub informatykę lub też fizykę z astronomią są przyjmowani do PJWSTK bez egzaminu wstępnego. To samo dotyczy również laureatów olimpiad z matematyki, fizyki i informatyki. Pozostałe osoby zdają egzamin wstępny z matematyki.

W przypadku zadeklarowania studiów w grupach anglojęzycznych (dotyczy tylko studiów dziennych) kandydat powinien:

 • posiadać zdaną maturę (starą pisemną na ocenę 4 lub więcej lub nową rozszerzoną pisemną) z matematyki, informatyki, fizyki z astronomią lub być laureatem olimpiad z matematyki, fizyki bądź informatyki lub też mieć zdany egzamin wstępny do PJWSTK z matematyki z wynikiem minimum 12 punktów;
 • posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez:
  nową maturę z języka angielskiego zdaną na poziomie rozszerzonym lub;
  starą maturę z języka angielskiego zdaną w formie pisemnej lub;
  jeden z certyfikatów: CAE (minimum B), CPE, TOEFL (od 215 punktów) lub SEFIC lub inny międzynarodowy egzamin z języka angielskiego zdany na poziomie rozszerzonym;
 • w przypadku braku w/w dokumentów kandydat może zdawać test z angielskiego dopuszczający do udziału w grupie anglojęzycznej, który odbędzie się dwa razy (17.07 oraz 18.09). Egzamin ten jest bezpłatny. Osoby zdające test otrzymają decyzję o przypisaniu do grup anglojęzycznych w terminie 3 dni od napisania testu.

Studia magisterskie uzupełniające studia II-go stopnia – dzienne

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia magisterskie w PJWSTK muszą mieć tytuł zawodowy inżyniera informatyki lub równoważne wykształcenie.

Kandydat powinien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

Osoby kontynuujące naukę w PJWSTK dostarczają tylko dokumenty z trzech pierwszych punktów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w komisji odpowiedniej dla wybranej przez kandydata specjalizacji.

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające przez Internet są przyjmowani bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Architektury Wnętrz

Studia licencjackie - dzienne, zaoczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi na podstawie której przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Inauguracja roku akademickiegoKandydat zobowiązany jest do przedstawienia teczki z pracami z zakresu:

 • Malarstwa – prace w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe;
 • Rysunku – prace w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe.
 • Rysunku architektonicznego - prace w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe.

Prace z innych dziedzin (fotografia, film, animacja, projekty) będą dodatkowym atutem.

Wydział Kultury Japonii

Studia licencjackie - dzienne, zaoczne

Kandydaci, którzy na maturze (starej lub nowej) zdali język polski oraz język obcy nowożytny są przyjmowani bez egzaminu wstępnego.

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Studia licencjackie – dzienne, zaoczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi na podstawie której przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia teczki z pracami z zakresu:

 • Malarstwa – prace malarskie w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe;
 • Rysunku – prace rysunkowe w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe.
 • Prace z innych dziedzin (fotografia, film, animacja, projekty) będą dodatkowym atutem.

Teczkę z pracami kandydaci przynoszą bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

PJWSTK w rankingach

Rok 2007

Wystawa pracPo raz kolejny już PJWSTK zajęła 1 miejsce w rankingu tygodnika Polityka w kategorii "uczelnie niepubliczne - Informatyka"

PJWSTK zajeła 1-sze miejsce w rankingu tygodnika "WPROST".

Uczelnia została wyróżniona "Złotym Indeksem" w kategorii "Niepaństwowe uczelnie niebiznesowe".

Współpraca międzynarodowa

Umowy o współpracy pomiędzy PJWSTK a uczelniami zagranicznymi dotyczą wymiany studentów i wykładowców. Wiążą one PJWSTK z wieloma uczelniami, pozwalając studentom wyjeżdżać na stypendia naukowe do wielu krajów świata.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie