Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. (22) 312-22-22
www:   http://www.futurus.org/pl
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7834 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Misją Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości, odpowiedzialności i solidarności społecznej przez kształcenie kadr kierowniczych na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym. W realizacji swej misji, Uczelnia zwraca szczególną uwagę na stworzenie dla młodzieży ze wsi i małych miast - szans na poprawę jakości życia poprzez uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Cele działalności WWSE

 • najwyższy poziom kształcenia w wybranych specjalnościach,
 • kształtowanie umiejętności menedżerskich i przywódczych,
 • kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej,
 • wyrabianie osobistej odpowiedzialności.

Uczelnia kształci na kierunku Zarządzanie i Marketing w trybie studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania. Szkoła prowadzi studia magisterskie i licencjackie oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a także kursy zawodowe.

STUDIA

Program studiów uwzględnia wszystkie wymagania programowe przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, w tym dla kierunku zarządzanie i marketing.

WWSE prowadzi jednolite magisterskie studia ekonomiczne, studia uzupełniające magisterskie oraz zawodowe wyższe studia ekonomiczne na wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania.

Nauka na studiach wyższych zawodowych trwa 3 lata (6 semestrów); ich ukończenie daje prawo do tytułu licencjat w wybranej specjalności. Nauka na jednolitych studiach magisterskich trwa 5 lat (10 semestrów), a na uzupełniających studiach magisterskich - 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł magistra w wybranej specjalności.

Jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie i zawodowe studia wyższe obejmują Studium Podstawowe i Studium Dyplomowe. Program Studium Podstawowego dla studentów studiów dziennych zawodowych, obejmuje czterotygodniową praktykę zawodową. Studium Dyplomowe umożliwia specjalizację w jednej z wymienionych dziedzin:

 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie gospodarką samorządu terytorialnego,
 • Handel zagraniczny,
 • Marketing,
 • Zarządzanie usługami finansowymi i bankowymi,
 • Podatki i rachunkowość,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.


STUDIA PODYPLOMOWE

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie (WWSE) w porozumieniu z Ministerstwem Transportu prowadzi 2-semestralne Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie.

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia, niezależnie od trybu, odbywa się dwa razy w roku, w październiku i lutym. Dlatego też wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 15 września (rekrutacja jesienna) i do 15 lutego (rekrutacja wiosenna). Koniecznym warunkiem przyjęcia do grona studentów WWSE jest dostarczenie przez kandydata

na jednolite magisterskie studia wyższe oraz zawodowe studia wyższe:

 • świadectwa dojrzałości w oryginale,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • pięciu zdjęć- na studia stacjonarne i czterech zdjęć- na studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne),
 • kserokopii dowodu osobistego (strony ze zdjęciem, numerem Pesel i danymi osobowo - meldunkowymi),
 • kserokopii książeczki wojskowej (strony ze zdjęciem i adnotacji o poborze).
na uzupełniające magisterskie studia wyższe:
 • odpisu dyplomu wyższych studiów zawodowych,
 • świadectwa dojrzałości w oryginale,
 • poświadczonego wyciągu z indeksu wyższej uczelni, w której kandydat uzyskał dyplom ukończenia studiów zawodowych,
 • karty ocen stanu zaliczeń przedmiotów z listy studium podstawowego oraz specjalności (obowiązujących w WWSE),
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • pięciu zdjęć- na studia dzienne i czterech zdjęć- na studia wieczorowe i zaoczne,
 • kserokopii dowodu osobistego (strony ze zdjęciem, numerem Pesel i danymi osobowo - meldunkowymi).
 • kserokopii książeczki wojskowej (strony ze zdjęciem i adnotacji o poborze).

Ponadto od osoby kandydata oczekujemy:

 • wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
 • podpisania zobowiązania do przestrzegania regulaminu studiów,
 • wpłaty wpisowego i czesnego oraz podpisanie umowy z WWSE,
 • w odniesieniu do kandydatów na uzupełniające studia magisterskie, złożenie zobowiązania do uzupełnienia różnic programowych (absolwenci WWSE są zwolnieni z tego obowiązku).

W przypadku braku miejsc warunkiem rozstrzygającym o przyjęciu do WWSE jest kolejność zgłoszeń, konkurs świadectw (dyplomów) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie