Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
tel. (22) 837-35-78, 837-38-72, fax 837-71-90
www:   http://www.wit.edu.pl/
e-mail:   wit@wit.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2808 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O uczelni

 Uczelnia powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Uczelnia stale unowocześnia programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania. Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym. Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizowane są studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

Kierunek Informatyka

 1. zawodowe studia inżynierskie (I stopnia) o specjalnościach:
  • bazy danych
  • informatyka w telekomunikacji
  • inżynieria oprogramowania
  • komputerowe wspomaganie grafiki
  • sieci komputerowe

  Stacjonarne (dzienne) studia inżynierskie trwają 7 semestrów, niestacjonarne (zaoczne) - 8 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 2. uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) o specjalnościach:
  • teleinformatyka,
  • inteligencja komputerowa,
  • inżynieria programowo-sprzętowa;

  Uzupełniające studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

  Absolwenci stacjonarnych studiów inżynierskich na Wydziale Informatyki WSISiZ WIT po wybraniu rozszerzonego ich programu mają możliwość ukończenia studiów magisterskich po 3 semestrach.

 3. zawodowe studia licencjackie (I stopnia) w języku angielskim:
  • (bez specjalności),

  Stacjonarne studia licencjackie trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of Computer Science.

  Absolwenci studiów licencjackich na Wydziale Informatyki WSISiZ WIT mogą po dodatkowym semestrze nauki ukończyć studia inżynierskie.

Kierunek Zarządzanie

 1. zawodowe studia inżynierskie (I stopnia) o specjalnościach:
  • informatyka w zarządzaniu

  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 2. studia I stopnia licencjackie (kierunek zarządzanie) na specjalnościach:
  • zarządzanie funduszami europejskimi
  • zarządzanie relacjami z klientem

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 3. studia II stopnia magisterskie (kierunek zarządzanie) na specjalnościach:
  • komputerowe wspomaganie zarządzania
  • zarządzanie w teleinformatyce
  • zarządzanie strategiczne

  Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Aby zostać studentem WIT, kandydat winien:

 1. dokonać zgłoszenia kandydatury:

  W celu zgłoszenia kandydatury konieczne jest złożenie w Biurze Rektora ds. Studenckich następujących dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis + kopia); kandydaci na uzupełniające studia magisterskie składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kopia 1,2,3 i 6 strony dowodu osobistego (dowody nowego typu - kopia obu stron)
  • kopia książeczki wojskowej (mężczyźni),
  • dowód wpłaty 80 zł opłaty za sprawdzian, jeśli kandydat będzie kwalifikowany na podstawie sprawdzianu, Kwota ta jest rozliczana w ramach wpisowego.

 2. zostać zakwalifikowany:

   Szczegóły kwalifikacji podano w punkcie "zasady kwalifikacji". Informacja o zakwalifikowaniu na podstawie ocen maturalnych następuje niezwłocznie po złożeniu kopii świadectwa dojrzałości, natomiast o kwalifikacji na podstawie sprawdzianu - w ciągu 3 dni od dnia sprawdzianu. W przypadku decyzji negatywnej kandydat ma prawo odwołać się do Rektora w ciągu 14 dni.

 3. złożyć komplet dokumentów:

  Po zakwalifikowaniu należy dostarczyć pozostałe dokumenty, wymagane od kandydatów na studia:

  • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub notarialnie poświadczona kopia) + kopia,
  • cztery fotografie (o wymiarach 35x45mm - podpisane ołówkiem na odwrocie),
  • orzeczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowego w wysokości 400 zł (ewentualne uzupełnienie do tej wysokości wcześniejszej wpłaty. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi),
  • podpisaną umowę o studiowanie w WSISiZ.

  Nie złożenie ich w ciągu 14 dni od daty zakwalifikowania i ich brak do 25 września oznacza rezygnację ze studiów.

 4. uzyskać decyzje przyjęcia na studia:

   Pierwszą ratę czesnego w wysokości 1/4 czesnego za semestr należy wpłacić do 31.07.2007 r. (kandydaci zakwalifikowani do 20 lipca) lub do 25.09.2007 r. (kandydaci zakwalifikowani w terminie uzupełniającym). Po podpisaniu umowy o studiowaniu i wpłacie, co najmniej I raty czesnego, kandydat otrzymuje decyzję przyjęcia.

 5. zostać wpisanym na listę studentów (immatrykulacja):

  Student podpisuje ślubowanie, zostaje wpisany na listę studentów, otrzymuje legitymację i indeks.

Rejestracja on-line (przez internet)

 Zgłoszenie przez internet jest podstawową formą zgłoszenia kandydatury. WIT zapewnia możliwość rejestracji i składania w formie elektronicznej formularzy zgłoszeniowych kandydatów na studia przez internet za pośrednictwem systemu UBI (Uczelniany Bank Informacji). Po wypełnieniu formularza należy przesłać faksem na numer 0-22 836 36 69 lub mailem do Biura Rektora ds. Studenckich WIT kopie niezbędnych dokumentów wraz z dowodem wpłaty.

Proces weryfikacji zgłoszenia i rejestracji kandydata trwa do 2 dni. System UBI od chwili zarejestrowania zapewnia każdemu kandydatowi indywidualną łączność internetową z Biurem Rektora ds. Studenckich, indywidualne konto do wpłat oraz bezpłatne konto poczty elektronicznej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie