Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. (022) 330-57-23 do 27
www:   http://www.wsp.edu.pl
e-mail:   wsp@wsp.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 32664 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli z myślą o jak najlepszym przygotowaniu akademickim pedagogów, wychowawców, nauczycieli, a także pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych.
Uczelnia
istnieje od 1995 roku, a jej mury opuściło już ponad 11 tysięcy absolwentów. Na studentów czekają u nas: doskonała kadra naukowa, nowoczesne i dobrze wyposażone sale wykładowe, nowoczesna pracownia komputerowa i jedna z największych w kraju bibliotek pedagogicznych Akademickie Centrum Informacji w Poznaniu od lat realizuje projekt weryfikacji uczelni niepaństwowych, pod kontem ich wiarygodności pomagając studentom w podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni . Weryfikowane są: podstawy prawne działania uczelni, warunki jakimi dysponuje a także programy edukacyjne, działalność samorządu studentów i infrastruktury uczelni.
Pod uwagę brane są przede wszystkim opinie studentów i absolwentów uczelni, oraz stan i perspektywa rozwoju Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP już pięciokrotnie podała się kontroli i pięciokrotnie otrzymała "Certyfikat" "Wiarygodnej Szkoły" w: 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku Certyfikat " Wiarygodnej Szkoły" jest sygnałem dla maturzystów, że Uczelnia jest godna zaufania, poważnie podchodzi do swojej działalności, rzetelnie realizuje standardy nauczania i wytyczne MNiSW oraz jest ceniona w środowisku akademickim.

Podejmując naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP maturzysta może mieć pewność że nasza Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dołoży wszelkich starań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w roku 2007 Podała się kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej i otrzymała pozytywną ocenę edukacyjną.

Kierunki Kształcenia

STUDIA I STOPNIA

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku - kulturoznawstwo o specjalności - animator i menedżer kultury zdobywa w ich trakcie podstawową wiedzę na temat kultury w ujęciu interdyscyplinarnym oraz w różnych aspektach historycznych i przede wszystkim współczesnych, a także uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - animatora i menedżera kultury funkcjonującego w sferze publicznej i niepublicznej na różnych stanowiskach. W szczególności w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych poznaje i analizuje procesy, dziedziny, zjawiska, elementy kultury z filozoficznego, antropologicznego, socjologicznego, pedagogicznego punktu widzenia oraz rozwija swoją wiedzę i umiejętności dotyczące kluczowych aspektów ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, uczestnictwa w kulturze, podstaw działalności kulturalnej, rozwijania twórczości artystycznej i cyberkultury. W ramach przedmiotów specjalnościowych natomiast uzyskuje praktyczne przygotowanie zawodowe do efektywnego pełnienia ról animatora kultury w różnych środowiskach społecznych i grupach artystycznych, organizatora imprez kulturalnych i czasu wolnego, menedżera artystycznego, kierownika i wykonawcy projektów społeczno-kulturalnych, dyrektora i pracownika placówek i instytucji kultury, specjalisty do spraw marketingu w kulturze, właściciela prywatnej firmy artystycznej, promocyjnej, impresaryjnej, specjalisty do spraw animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną w urzędach, organizacjach pozarządowych, mediach, szkołach, różnego rodzaju ośrodkach, placówkach, przedsiębiorstwach itd. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich może kontynuować naukę na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających oraz zdobyć kwalifikacje pedagogiczne na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni.

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku - pedagogika zdobywa w ich trakcie podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. W ramach każdej z wymienionych dziedzin nabywa umiejętności wykorzystywania wiedzy w szeroko rozumianej praktyce społeczno-kulturowej i wychowawczej. Poznaje zasady prowadzenia systematycznej i krytycznej refleksji nad procesami dydaktyczno-wychowawczymi. Analizuje różnorodne style i sposoby pedagogicznego myślenia oraz ich konsekwencje dla rozumienia procesu wychowawczego i edukacyjnych funkcji pedagoga i nauczyciela, a także różnych instytucji oświatowych i wychowawczych. Zdobywa umiejętności społecznego komunikowania się. Umie zaplanować własny rozwój zawodowy oraz zna metody samokształcenia i doskonalenia swojego warsztatu metodycznego. Poza podstawową wiedzą humanistyczną i pedagogiczną, absolwent zdobywa kwalifikacje w ramach wybranej specjalności pedagogicznej. W zależności od wybranej specjalności jest przygotowany do pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich może kontynuować naukę na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających na kierunku pedagogika.
specjalności:

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

na kierunku kulturoznawstwo

 • Kulturoznawstwo ze specjalnością animator i menedżer kultury

na kierunku pedagoggika

 • Pedagogika przedszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

na kierunku kulturoznawstwo

 • Kulturoznawstwo ze specjalnością animator i menedżer kultury

na kierunku pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika przedszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja informatyczna i medialna
 • Edukacja obronna
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku pedagogika uzyskał poszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznycha a w szczególności wiedzą dotyczącą antropologii kulturowej , socjologii edukacji, logiki, informatyki , dydaktyki ogólnej, psychologi rozwoju człowieka, wspólczesnych kierunków pedagogicznych, teorii wychowania, andragogiki, pedeutoligii, pedagogiki porównawczej, resocjalizacyjnej i specjalnej. Dzięki tej wiedzy potrafi dostrzegać i rozwiązywać problemy wynikające z teorii i praktyki pedagogicznej. Rozszerza swoje kompetencje związane ze specjalnością uzyskaną w trakcie trzyletnich studiów licencjackich. Dysponuje znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej. Rozwija swoje zainteresowania naukowe i specjalizacyjne poprzez uczestnictwo w pracach badawczych zespołów naukowych uczelni. Potrafi wykorzystywać dorobek innych nauk społecznych związany z problemami edukacji i wychowania. Dzięki rozwiniętym zainteresowaniom naukowym jest w stanie współpracować z reprezentantami innych nauk, uczestniczyć w pracach badawczych zespołów naukowych, a także kształtować własny rozwój.

specjalności:

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja informatyczna i medialna
 • Edukacja obronna
 • Praca socjalna

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna z technologia informacyjną
 • Zarządzanie oświatą i marketing (studia doskonalące)
 • Człowiek w procesie komunikowania się ze współczesnym światem - wymiar edukacyjny (studia doskonalące)


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie