Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 839-52-21
www:   http://www.uksw.edu.pl
e-mail:   rektorat@uksw.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3056 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Powstanie Uniwersytetu

W dniu 3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Dnia 4 listopada 1999 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego 1999/2000.

Podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są:

 • kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej,
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, patriotyzmu kształtowanie postaw w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych,
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnieć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Kierunki

Wydział Kierunki Nauczania Specjalizacje
Wydział Teologiczny Prawo kanoniczne Teologia Ogólna
Teologia Kultury
Misjologia
Edukacja Medialna i Dziennikarstwo
Nauki o rodzinie  
Wydział Prawa Kanonicznego Prawo kanoniczne Kanoniczna
Kanoniczno-cywilna
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Filozofia  
Psychologia  
Ochrona środowiska  
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Socjologia Socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego
Socjologia małżeństwa i rodziny
Socjologia norm i organizacji
Socjologia komunikacji międzykulturowej

Historia sztuki  
Historia kultury  
Historia Historia
Historia Kultury
Archeologia
Historia Literatury Wczesnochrześcijańskiej (Patrologia)
Muzykologia Teoretyczna i Stosowana
Politologia Polityka międzynarodowa i integracja europejska
Systemy polityczne i samorząd terytorialny
Wydział Prawa i Administracji Prawo  
Administracja  
Stosunki międzynarodowe  
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Matematyka  
Informatyka i ekonometria  

Student może wnieść opłatę z tytułu czesnego za studia niestacjonarne:

 • jednorazowo,
 • w dwóch ratach,
 • w czterech ratach.

Rekrutacja

Opłata rekrutacyjna

Rejestracji kandydata można dokonać na stronie Internetowej Rejestracji Kandydata

W celu rejestracji w IRK, kandydat:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK;
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniajacym do podjecia studiów;
 • legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury", "nowej matury" lub matury międzynarodowej (IB) podaje przedmioty zdawane na maturze, ich poziom oraz wyniki egzaminów z tych przedmiotów; kandydat jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych w procesie kwalifikacji przedmiotów zdawanych na maturze oraz ich wyników;
 • dokonuje wyboru kierunków studiów i określa ich preferencje;
 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system IRK i naliczoną zgodnie z obowiazującym Zarzadzeniem Rektora na konto bankowe wygenerowane przez system IRK.

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz dostępny w systemie IRK;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis otrzymany w szkole średniej, na druku świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa maturalnego, w przypadku zgubienia świadectwa;
 • trzy fotografie;
 • kopię dowodu osobistego;
 • kopię książeczki wojskowej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
 • zaświadczenie od proboszcza lub katechety (na Wydziale Teologicznym i Prawa Kanonicznego);
 • w przypadku osób duchownych zgoda przełożonego;
 • kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Teatr Akademicki UKSW

Grupa skupia studentów, których pasją jest teatr, którzy lubią dobrą zabawę, a jednoczenie nie boją się nowych wyzwań. Spotykają się raz, czasami dwa razy w tygodniu. Bywa i tak, że konieczne są częstsze próby, zwłaszcza wtedy, gdy uświadamiają sobie, iż premiera spektaklu zbliża się wielkimi krokami. Wtedy próby trwają nawet do północy. Co roku jeżdżą na warsztaty teatralne, gdzie pracują nad doskonaleniem naszych zdolności.

Chór

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w 1968 roku, do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. W ciągu 40 lat istnienia dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy (m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Węgrzech i we Włoszech).

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie