Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (84) 67 72 739 lub 705; fax (84) 693-60-39
www:   http://www.wnr.edu.pl
e-mail:   dziekanat.zamosc@up.lublin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10860 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
22.V.1980r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Oddział Wydziału Rolniczego w Zamościu ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie.
W dniu 1.V.2006r. utworzono Wydział Nauk Rolniczych z siedzibą w Zamościu.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, postanowiła przyznać z dniem 27 kwietnia 2009 r. Wydziałowi Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest drugą uczelnią polską posiadającą Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Certyfikat uzyskaliśmy 15 kwietnia 2009 r. Uzyskanie tegoż certyfikatu zobowiązuje wszystkich pracowników Uczelni uczestniczących w procesie zarządzania do przestrzegania norm i gwarancji ich przestrzegania.

Oferta Uczelni

Kierunki studiów: Biologia, Rolnictwo

Kierunek BiologiaStudia na kierunku Biologia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po skończeniu pierwszego stopnia studiów (licencjackie) trwający 6 semestrów student będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Specjalności:

 • biologia analityczna
 • biologia środowiskowa

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę ogólnobiologiczną, pozwalającą na wykorzystanie nauk przyrodniczych w praktyce, w zakresie objętym standardami nauczania na kierunku biologicznym. Przygotowani są do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach planowania przestrzennego.


Kierunek Rolnictwo

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzi kształcenie na kierunku rolnictwo. W programie nauczania realizowane są przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, przedmioty kształcenia ogólnego oraz humanistyczne. W czasie studiów po I i III roku studenci odbywają 8 tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy lub w specjalistycznych gospodarstwach. Studia na kierunku Rolnictwo realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w systemie dwustopniowym.

Studia stacjonarne - pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. kończą się złożeniem pracy i egzaminem dyplomowym inżynierskim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się złożeniem pracy i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Specjalności:

 • Agrobiznes
 • Agroturystyka
 • Ochrona Środowiska Rolniczego
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Doradztwo Rolnicze

Studia niestacjonarne - studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów. Kończą się złożeniem pracy i egzaminem dyplomowym inżynierskim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się złożeniem pracy i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Specjalności:

 • Ochrona środowiska rolniczego
 • Agrobiznes

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Posiada on podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną, ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w administracji, usługach i doradztwie rolniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej może także pracować w szkolnictwie.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia magisterskich absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest najstarszą oraz jedyną Uczelnią w Zamościu mającą pełne prawa akademickie oraz dającą pełne wyższe wykształcenie licencjackie, inżynierskie i magisterskie bezpłatnie.


Studia podyplomowe

Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza na studia podyplomowe prowadzone w Zamościu na następujących kierunkach:

 1. Nowoczesne Rolnictwo
 2. Odnawialne Źródła Energii

Baza dydaktyczna

Uczelnia dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, laboratoriami, salami komputerowymi, salami wykładowymi m.in.: pracownią chemiczną, pracownią gleboznawstwa.


Praktyki wakacyjne

Wielu studentów Wydziału odbywa praktyki wakacyjne za granicą w: Anglii, Szkocji, Szwajcarii. Wyjazdy pozwalają zapoznać się z nowoczesnymi metodami gospodarowania stosowanymi w krajach zachodniej Europy a także stanowią "zastrzyk" finansowy dla studentów.
W trakcie praktyk wielu studentów uzyskuje możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Biblioteka

Biblioteka WNR w Zamościu funkcjonuje od października 1981 roku. Obecnie zbiory liczą ok. 20 tys. woluminów, w tym: 17 tys. książek, 2 tys. czasopism i 1 tys. zbiorów specjalnych. W prenumeracie bieżącej jest ponad 100 tytułów czasopism.

Z wypożyczalni biblioteki mogą korzystać tylko pracownicy i studenci WNR, pozostałym użytkownikom zbiory biblioteki są udostępniane na miejscu, w czytelni. Pracownicy i studenci WNR mogą wyszukiwać informacje korzystając z Internetu. Biblioteka ponadto udostępnia informacje zawarte w bazach danych na CD-ROM. W bibliotece działa również wypożyczalnia międzybiblioteczna.

Dom studenta

Studenci mogą skorzystać z oferty zamieszkania w Domu Studenta VICTORIA w Zamościu. Akademik dysponuje 124 miejscami. Pokoje 2 i 3 osobowe z oddzielnymi łazienkami. Do dyspozycji studentów: Internet w każdym pokoju, telewizja satelitarna, pokój cichej nauki, sale świetlicowe, siłownia, sala gimnastyki ruchowej z nowym sprzętem sportowym.Pomoc materialna

Stypendia:

 • socjalne
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • za wyniki w nauce
 • za wyniki w sporcie
 • na wyżywienie
 • mieszkaniowe
 • zapomogi

Organizacje studenckie

Studenci Wydziału mogą realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania w kołach naukowych, sekcjach sportowych oraz grupie wokalno-instrumentalnej. Aktywnie działają organizacje studenckie:

 • Samorząd Studencki,
 • Związek Młodzieży Wiejskiej,
 • Akademicki Związek Sportowy,
 • Koło Naukowe Florystów,
 • Studenckie Koło Fotograficzne,
 • Grupa Wokalno-Instrumentalna,
 • Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców.Od 1 czerwca ruszyła internetowa rejestracja kandydatów. Szczegółowe informacje pod adresem oraz tel. (84) 67 72 739, 705; ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl

ZAPRASZAMY W MURY NASZEGO WYDZIAŁU !

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie