Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół im. Macieja Rataja

w Gościnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78-120 Gościno
tel. (94) 351-21-33
www:   http://www.zsgoscino.pl
Gościno ZS na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zsgoscino.pl
zsgz_goscino@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13213 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BAZA NOCLEGOWA W INTERNACIE

- działalność sezonowa - baza noclegowa
  dla gości oraz grup zorganizowanych
  (kolonie, obozy sportowe)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa wojskowa
- klasa policyjna
- klasa straży pożarnej
- klasa straży granicznej
- klasa trener personalny
- klasa lotnicza

TECHNIKUM ZAWODOWE

- technik architektury krajobrazu
  przedmioty rozszerzone: biologia,
  chemia

- technik technologii żywności
  przedmioty rozszerzone: biologia,
  chemia

- nauczane języki obce:
  język angielski i język niemiecki

Oferta Liceum
Przedmioty rozszerzone:
 • klasa wojskowa – geografia, język angielski, język polski
 • klasa policyjna – język polski, biologia, geografia
 • klasa straży pożarnej - chemia, język polski, język angielski
 • klasa straży granicznej – historia, biologia, język niemiecki
 • klasa trener personalny– biologia, j. angielski, geografia
 • klasa lotnicza – fizyka, j. angielski, geografia

Nauczane języki obce: język angielski i język niemiecki. Koszty umundurowania pokrywają rodzice.

Szkoła położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w atrakcyjnym pasie nadmorskim, na terenach turystyczno-rolniczych. Od roku 1999 szkoła zmieniła nazwę z ZSR na Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja.

Na przestrzeni ponad 35 lat funkcjonowania placówka zawsze pełniła ważną rolę wśród społeczności regionu, była i jest ważnym ośrodkiem kultury wsi. Od początku istnienia szkoła promuje humanistyczny system wartości, ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, rodzicami i szkołą oraz między społecznością lokalną a placówką. Humanizm, dialog, partnerstwo współpraca to nasze priorytety, którym podporządkowujemy proces dydaktyczny i funkcjonowanie placówki. Szkoła współpracuje z zagranicznymi szkołami z Niemiec i Ukrainy oraz z innych krajów.

Szkoła jest bardzo przyjazna dla ucznia, nie ma tutaj żadnych patologii tj. narkotyków czy innych używek, które by mogły w jakikolwiek sposób skrzywdzić ucznia a spowodowane jest to tym, że szkoła nie jest położona centralnie w mieście, tylko leży na bocznej drodze przy wyjeździe z Gościna. W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów:
 • Taekwon do, judo, kravmaga
 • akrobatyka
 • koło strzeleckie
 • taniec towarzyski
 • ASG
 • nauka jazdy konnej
 • zajęcia na siłowni
 • zajęcia na sali fitness
 • kółko fotograficzne
 • wolontariat
 • koło medialne
 • bytowania, rajdy PTTK, spływy kajakowe

   Szkoła umożliwia również zrobienie kursów specjalistycznych dla wszystkich uczniów naszej szkoły:
 • kursy kosmetyczne (kurs wizażu, kurs zdobienia paznokci różnymi technikami)
 • kurs prawa jazdy
 • kurs spadochronowy
 • kurs płetwonurka
 • kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej

Projekty realizowane ZSGŻ w Gościnie
Od września 2013 roku nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu SWOI - Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji. SWOI jest innowacyjnym przedsięwzięciem edukacyjno-społecznym, które ma na celu zainteresowanie uczennic i uczniów specjalnościami informatyczno-technicznymi oraz wczesne formowanie kompetencji kluczowych dla gospodarki. W ramach projektu będą prowadzone dla uczniów naszej szkoły nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne min. z programowania robotów.

W szkole realizowany jest również projekt "Kompetencje kluczowe drogą do kariery". Jest to szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. To także okazja dla nich na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Baza dydaktyczna, wyposażenie
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety do nauki informatyki z połączeniem internetowym, multimedialne gabinety do nauki języków obcych, biologii chemii oraz przedmiotów zawodowych. Bardzo dobrze wyposażoną w sprzęt sportowy salę gimnastyczną, boisko, siłownię. W okresie zimowym i letnim istnieje możliwość wyjazdu na obozy oraz przez cały rok korzystania z basenu. W szkole oraz w internacie znajduje się ponad 30 klas przeznaczonych do zajęć lekcyjnych. Każda klasa wyposażona jest w sprzęt ułatwiający nauczycielowi przeprowadzanie zajęć tj. telewizor, wideo lub DVD, rzutnik a czasem komputer.

Szkoła posiada pracownie informatyczne wyposażone komputery klasy PC ze stałym dostępem do Internetu, z których można korzystać nie tylko na zajęciach.

Szkoła posiada salę multimedialną, która jest specjalnie przystosowana do zajęć prowadzonych na zasadzie lektora i słuchaczy. Nauczyciel (lektor) posiada słuchawki z mikrofonem dzięki, którym wydaje indywidualne polecenia uczniowi (słuchaczowi). Słuchacz nie ma możliwości porozumienia się z kolegą (koleżanką) siedzącym obok co całkowicie uniemożliwia "ściąganie". Połączone ze sobą ławki tworzą literę "u", taki podkowiasty kształt jest korzystny dla nauczyciela ponieważ ma on "na oku" całą klasę. Sala oprócz systemu słuchawkowego wyposażona jest w komputer podłączony do projektora wiszącego pod sufitem, dzięki któremu można obejrzeć film na ścianie lub zaprezentować pokaz slajdów. Ta wysoko wyspecjalizowana sala bardzo ułatwia prace nauczycielowi.

Biblioteka jest ważnym centrum informacji w szkole. Służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, a także absolwentom naszej szkoły. Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy ponad 16 tysięcy woluminów. Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną, opracowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się z wykorzystaniem programu Mol Optivum. Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne oraz programy multimedialne.

Czytelnia w razie potrzeby spełnia funkcję pracowni dydaktycznej. Do dyspozycji bibliotekarza i innych nauczycieli jest telewizor, magnetowid, DVD, magnetofon. Z myślą o maturzystach powstał program dydaktyczny, którego celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego sporządzania bibliografii załącznikowej w prezentacji języka polskiego. Zajęcia odbywają się w czytelni raz w tygodniu.

Na terenie szkoły znajduje się wyspecjalizowana baza sportowa. Hala sportowa wyposażona jest w boisko do gry w koszykówkę, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej oraz ścianę wspinaczkową. Jest tam również siłownia wraz z natryskami. Przed salą na powietrzu znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, bieżnia do skoku w dal oraz plac do pchnięcia kulą.

W Zespole Szkół działa wewnątrzszkolny system doradztwa związany z wyborem kierunku kształcenia, koordynowany przez pedagoga szkolnego, realizowany przez wychowawców klasowych, nauczycieli bibliotekarzy i innych nauczycieli. Przy wykonywaniu zadań doradczych Zespół Szkół korzysta ze współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

KLASA POLICYJNA

Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język niemiecki, matematyka. Dodatkowym przedmiotem jest Szkolenie Policyjne prowadzone przez policjantów z KWP ze Szczecina. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.

W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych, uczniowie poznają też zasady musztry, są przyzwyczajeni do noszeniem munduru i potrafią się w nim godnie zachowywać. Zajęcia z wychowania fizycznego w dużej części bazują na ćwiczeniach z toru przeszkód dla kandydatów do policji. Nauka w szkole kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym na torze przeszkód, takim jak dla kandydatów do służby w policji. Egzamin ten pozwala uzyskać „certyfikat ukończenia szkolenia policyjnego”.

Dla uczniów pozamiejscowych istnieje możliwość zamieszkana w internacie.

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół im. Macieja Rataja znajduje się w pobliżu szkoły w osobnym trzy piętrowym budynku. Jest to placówka koedukacyjna oferująca 2 i 4 osobowe pokoje dla uczniów uczących się w naszej szkole.

Wyposażenie pokoi gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Internat pracuje 7 dni w tygodniu, zapewniając opiekę wychowawczą oraz całodzienne wyżywienie od poniedziałku do piątku. Podczas weekendów do dyspozycji uczniów są kuchnie ogólno dostępne na każdym z pięter, gdzie istnieje możliwość przygotowywania samodzielnie posiłków.

Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania z Internetu, siłowni, sali sportowej szkoły gdzie odbywają się zajęcia pozalekcyjne oraz sal cichej nauki i świetlicy. Przy internacie znajduje się również do dyspozycji boisko Orlik, z kortem tenisowym oraz boiskiem do piłki koszykowej i nożnej.

Internat prowadzi również działalność sezonową, udostępniając bazę noclegową dla gości oraz grup zorganizowanych typu kolonie czy obozy sportowe.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie