Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. T. Kościuszki

ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice
tel./fax (32) 257-15-85
www:   http://www.sp11katowice.pl
e-mail:   sekretariat@sp11katowice.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka: logopedy, tyflopedagoga,
  oligofrenopedagogów

- stały dostęp do Internetu
- zajęcia z informatyki od klasy IV
- centrum multimedialne
- liczne wycieczki
- szeroka oferta zajęć sportowych
- biblioteka i czytelnia szkolna
- świetlica
- sala gimnastyczna
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
- bogate życie kulturalne
- UKS "Ara"
- tytuł Lidera Integracji

Od roku 2000 na mocy Uchwały Rady Miejskiej Katowic została zmieniona nazwa Szkoły Podstawowej nr 11 im. T. Kościuszki na Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki.

Baza szkoły:
 • świetlica, stołówka
 • biblioteka z czytelnią
 • centrum multimedialne
 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • pracownia językowa
 • sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej
 • boisko szkolne
 • gabinet terapii logopedycznej
 • gabinet pedagoga i psychologa
 • gabinet pielęgniarki
 • kiosk szkolny
 • harcówka i pomieszczenia harcerskie
 • przyszkolny plac zabaw
 • Izba Kościuszkowska

W Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach działa grupa teatralna "Maska". Młodzi aktorzy co roku przygotowują kilka spektakli, które prezentowane są szerokiej publiczności uczniowskiej. Dla naszych młodych aktorów jest to niecodzienna lekcja, w czasie której dzieci bawią się, a jednocześnie uczą tego co najważniejsze, rozwijają swoje zainteresowania.

Klasy integracyjne
Integracja uczy wzajemnej akceptacji i przełamuje bariery między ludźmi. Od 1993 roku nasza szkoła prowadzi klasy integracyjne. Posiadamy tytuł Lidera Integracji.

W szkole funkcjonują oddziały integracyjne na poziomie klas I i VI. Nasi wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjum.


Nauczanie integracyjne w naszej szkole:
 • Uczniowie niepełnosprawni mogą kształcić się w klasie integracyjnej na podstawie opinii zespołów orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Zgodę na nauczanie dzieci zdrowych w klasach integracyjnych podpisują rodzice. Do integracji nie można nikogo zmusić.
 • Ideą klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa dzieci zdrowych i w różnym stopniu niepełnosprawnych.
 • Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów (w tym od 3 do 5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi).
 • W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i pedagog specjalny (nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym). Ich zadaniem jest realizacja programu szkoły masowej oraz wspieranie dziecka niepełnosprawnego w opanowaniu treści programowych na miarę jego możliwości intelektualnych.
 • Uczniowie niepełnosprawni w zależności od potrzeb mają modyfikowane programy nauczania. Dla nich są konstruowane indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Ich celem jest wszechstronne i aktywne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 • Podczas zajęć nauczyciele stosują różnorodne metody nauczania. np.: metodę nauczania wielopoziomowego, jej zadaniem jest zaangażowanie podczas zajęć edukacyjnych zdrowych i niepełnosprawnych uczniów, indywidualizacja celów nauczania.
 • Wszyscy uczniowie mobilizowani są do uzyskiwania osiągnięć i poszerzania swych umiejętności.
 • Wszystkim dzieciom w klasie integracyjnej stawia się wymagania edukacyjne i wychowawcze.
 • Uczniowie oceniani są za umiejętności, wkład pracy i włożony wysiłek.
 • Nauczyciele dokładają starań w dbałości o rozwój psychofizyczny podopiecznych.

Uczniowie niepełnosprawni włączani są w życie klasy i szkoły. Biorą aktywny udział w:
 • uroczystościach klasowych i szkolnych
 • konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • wyjściach do teatru, kina, muzeum
 • wycieczkach i imprezach szkolnych
 • wyjazdach na Zielone Szkoły, zimowiska i kolonie letnie
 • w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, teatralnych, muzyczno-ruchowych
 • komputerowych, ogólnorozwojowych, plastycznych

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie w zależności od wskazań poradni objęci są zajęciami:
 • rewalidacyjnymi
 • terapeutycznymi
 • logopedycznymi
 • rehabilitacyjnymi
 • biblioterapią
 • opieką: tyflopedagoga, oligofrenopedagogów, pedagoga i psychologa szkolnego

Podczas prowadzonych zajęć mogą rozwijać umiejętności komputerowe. Pedagodzy specjalni służą fachową radą i pomocą rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Na terenie szkoły dla wszystkich zainteresowanych kształceniem integracyjnym działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Nauczanie integracyjne rozwija samodzielność i rodzi wiarę we własne siły
oraz uczy wrażliwości i tolerancji.

UKS "Ara" przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach
Zajęcia UKS-u organizowane są od września do końca czerwca, z wyłączeniem ferii zimowych, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki. Zajęcia sekcji sportowych odbywają się dwa razy w tygodniu, każde zajęcia trwają godzinę lekcyjną. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.

Zapraszamy do sekcji sportowych:
 • piłka nożna chłopców
 • piłka nożna dziewcząt
 • SKS (zajęcia ze wszystkich dyscyplin sportowych)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie