Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1

ul. Częstochowska 36, 93-113 Łódź
tel. (42) 672-44-94
www:   http://www.mow1lodz.edupage.org
e-mail:   www.mow11@o2.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10939 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 186

- indywidualny program pracy resocjalizacyjnej lub terapeutycznej
- specjalistycznie wykwalifikowana kadra
- otwartość na problemy wychowanków
- dobrze wyposażone sale dydaktyczne
- specjalistyczne zajęcia

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 51

- Internat
- aktywność sportowa
- boisko "orlik"

HISTORIA SZKOŁY

Nasza szkoła istnieje tak długo, jak istnieje Ośrodek – jej historia rozpoczyna się w latach 60 – tych ubiegłego, XX wieku. W roku 2000, po reformie oświaty w Polsce i pojawieniu się gimnazjów, szkoła podzieliła się na dwie – Szkołę Podstawową Nr 186 z klasą VI i Gimnazjum Publiczne Nr 51 z klasami I, II i III. Przedmioty nauczania są takie same jak w każdej innej szkole, ale oprócz polskiego, matematyki czy historii mamy także zajęcia z socjoterapii.

W naszej szkole każda klasa posiada swoją osobną salę z szafkami na książki i zeszyty, a od ubiegłego roku szkolnego wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i projektory. Szkoła to przede wszystkim ludzie – tworzą ją uczniowie i nauczyciele, wychowawcy internaccy, którzy pomagają nam w czasie zajęć szkolnych, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi. Każdą z klas opiekuje się wychowawca szkolny.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Jesteśmy publiczną placówką resocjalizacyjno-wychowawczą, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie, z normą intelektualną, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Prowadzimy działalność podczas całego roku kalendarzowego jako placówka z Internatem, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Do Ośrodka przyjmuje się chłopców w wieku 13-18 lat, w wyjątkowych przypadkach młodszych, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodek posiada:
 • pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno – sanitarne,
 • jadalnię dla wszystkich wychowanków,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • pracownię multimedialną,
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
 • pracownię techniczną,
 • pomieszczenia do odpoczynku i spotkań z osobami odwiedzającymi,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • salę gimnastyczną,
 • dwa boiska sportowe, do dyspozycji placówki pozostaje również boisko ,,orlik” oddalone ok. 300 metrów od budynku ośrodka,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • izolatkę dla chorych.

RESOCJALIZACJA W OŚRODKU

Proces resocjalizacji wychowanka jest działaniem planowym. Dla każdego wychowanka sporządzany jest indywidualny program pracy resocjalizacyjnej lub terapeutycznej. Zawiera on jakościową analizę niedostosowania społecznego wychowanka oraz metody oddziaływań wychowawczych. Projekt indywidualnego programu pracy z podopiecznym sporządza wychowawca bezpośrednio kierujący jego procesem wychowawczo-resocjalizacyjnym przy współpracy innych specjalistów. W prowadzonym w ośrodku procesie resocjalizacji bierze udział pedagog, psycholog, terapeuci oraz osoby wyznaczone.

Do zadań ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania ośrodka są realizowane poprzez:
 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
 • wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego,
 • wspieranie rodziców (opiekunów prawnych), w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanków,
 • udzielanie pomocy rodzicom w zakresie unikania zachowań ryzykownych przez dzieci,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Ośrodek zapewnia wychowankom:
 • realizacje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład ośrodka,
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 • udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych,
 • pomoc w nauce, zaopatrzenie w przybory szkolne,
 • całodobową opiekę,
 • wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie