Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum nr 8 Im. Obrońców Poczty Polskiej

z Odziałami Integracyjnymi

ul. Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsk
tel. (058) 301-27-45 / fax 320-32-49
www:   http://www.g8.gda.pl
e-mail:   gim8gd@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7355 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM NR 8

- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- możliwość rozwoju zainteresowań

Nasze gimnazjum im. Obrońców Poczty Polskiej jest szkołą kameralną i spokojną. Wszyscy się znają. Szeroka oferta edukacyjna, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek sprawia, że nie sposób się nudzić.

Misja szkoły
Głównym celem działalności wychowawczej szkoły jest:
 • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia
 • rozwijanie twórczych postaw opartych na społecznie pożądanym systemie wartości, ukierunkowanym na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka

Szkoła dąży, by uczniowie prezentowali postawę otwartości (w szerokim tego słowa znaczeniu), ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez wspomaganie rozwoju: intelektualnego, psychicznego, społecznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego.

Warunki do realizacji celu głównego, jakim jest rozwój osobowy ucznia stwarza troska o przyjazne, bezpieczne środowisko, poszanowanie więzi rodzinnych, współpraca na gruncie życzliwości i wzajemnego wspierania.

Podstawę naszych działań stanowi zbiór fundamentalnych wartości, jakimi są prawda, uczciwość, tolerancja, patriotyzm, szacunek, godność, altruizm, lojalność, odwaga cywilna, odpowiedzialność.

Działania wychowawcze podejmowane przez wszystkich uczestników tego procesu winny pomagać uczniom w odkrywaniu tych wartości i zachęcać do ich stosowania.

Skuteczność oddziaływań wychowawczych przejawiać się będzie w kształtowaniu systemu wewnętrznego przymusu stosowania tych wartości przez naszych uczniów, kierowania się nimi we wszelkich działaniach.

Zadania szkoły:
 • rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności w myśleniu, działaniu i odpowiedzialności za uczenie się
 • przekazanie wiedzy pogłębiającej zrozumienie samego siebie, własnych zachowań i uczuć oraz postaw i kontaktów międzyludzkich
 • dostarczenie pozytywnych doświadczeń związanych z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb oraz z poczuciem bezpieczeństwa
 • rozwinięcie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju
 • zwiększenie uwagi i świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia, odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz środowisko
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji, rozwiązywania problemów
 • stworzenie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi
 • kształcenie postawy otwartości i tolerancji, pozytywnego nastawienia do osób niepełnosprawnych
 • zintegrowanie oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej
 • ograniczenie skali występowania innych zjawisk patologicznych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie