Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

ul. Płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia
tel. (058) 625-98-83
www:   http://www.sosw1.eu
e-mail:   sosw1@sosw1.eu


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8308 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE
Celem przedszkola jest rewalidacja i wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, wspieranie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawnośc

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50

- przygotowanie wychowanków do samodzielnego
  udziału w życiu społecznym

- ze środowiskiem zewnętrznym
- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
- nauczanie indywidualne

GIMNAZJUM NR 27
cel:

- zainteresowanie wychowanków historią miasta
  i regionu

- kształtowanie społecznych postaw
  zaangażowania

- poznanie specyfiki geograficzno-kulturalnej
- kształtowanie poczucia przynależności do "małej
  ojczyzny"


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni to prawdziwa Szkoła Życia. Tutaj nasi podopieczni przyswajają sobie najprostsze i bardziej złożone umiejętności, które dla pełnosprawnego człowieka są oczywiste. Tutaj realizuje sie nadrzędny cel kształcenia osób niepełnosprawnych: "Wszechstronne przygotowanie do życia na miarę możliwości dziecka maksymalnie wykorzystując jego potencjał w godnych warunkach do nauki i rozwoju."

Kadra pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Pracują wśród nas specjaliści z zakresu psychologii, logopedii, terapii i rehabilitacji. Wszyscy ukończyli oligofrenopedagogikę, a są wśród nas również specjaliści z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Najważniejsze jest jednak to, że mamy wspaniałe doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, a nasza praca daje wspaniałe efekty, czego dowodem są wielokrotnie zdobywane nagrody i wyróżnienia w olimpiadach specjalnych, konkursach teatralnych i innych imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Najważniejsze jest jednak zadowolenie rodziców, którzy widzą i potwierdzają, że pracujemy dla dobra ich dzieci, a nasz wysiłek przynosi efekty. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalimy swój warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pragniemy działać dla dobra uczniów i cieszymy się z każdego ich sukcesu.

Grupy wychowawcze objęte całodobową opieką

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonują 3 grupy wychowawcze objęte całodobową opieką, w których aktualnie przebywa 21 wychowanków z Gdyni i okolic.
W grupach pracuje 8 nauczycieli - wychowawców oraz dwie opiekunki nocne.
W grupach objętych całodobową opieką realizuje się program wychowawczy w zakresie działalności opiekuńczo - wychowawczej i rewalidacyjnej w czasie wolnym. W pracy stosuje się znane w pedagogice specjalnej metody oddziaływań, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Wszelkie działania w pracy grup nastawione są na złagodzenie rozłąki z rodziną, atrakcyjne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, a jednocześnie usamodzielnienie, usprawnianie i uspołecznianie wychowanków.
Dbamy o to, by oprócz przyjemności i zabawy wychowankowie mieli również swoje obowiązki i czuli się gospodarzami Ośrodka i jego otoczenia. Oprócz codziennych obowiązków porządkowych, od kilku lat wychowankowie opiekują się ogrodem szkolnym, który założyli oraz systematycznie go pielęgnują i modernizują.

Oddziały przysposobiające do pracy

Celem pracy w tych zespołach jest kształtowanie, doskonalenie i utrwalanie umiejętności związanych z samodzielnym funkcjonowaniem życiu dorosłym takich jak: pielęgnowanie roślin doniczkowych i grządek szkolnych, prace porządkowe w budynku i na terenie Ośrodka, szycie, prasowanie, dekorowanie szkoły itp. Czynności te są planowe i systematyczne.

Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze

Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stosowanie form terapii dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego ucznia.
Nauczyciele wykorzystują werbalne i pozawerbalne sposoby porozumiewania się dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci (np. piktogramy).
W swojej pracy zwracamy uwagę na polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie świata przez naszych uczniów. Rozwijamy zainteresowanie otoczeniem, uczymy rozumienia zachodzących w nim zjawisk. Dążymy do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Szkoła przysposobiająca do pracy

Uczniami szkoły mogą zostać dzieci po ukończeniu gimnazjum. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja oraz wyposażenie go - w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub pozawerbalnie);
 • zdobył maksymalna niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb;
 • był zaradny w codziennym życiu (adekwatnie do swojego poziomu sprawności i umiejętności) oraz miał poczucie sprawności;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do swojej inności;
 • rozumiał pracę jako celową aktywność na rzecz najbliższego środowiska społecznego (społeczności lokalnej).

Terapie

TERAPIE INDYWIDUALNETERAPIE GRUPOWE
 • Rewalidacja indywidualna
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logoterapia
 • Terapia metodą Tomatisa
 • Psychoterapia
 • Hipoterapia
 • Hydroterapia
 • Masaż stymulacyjno-relaksujący
 • Terapia zabawą
 • Logorytmika
 • Dogoterapia
 • RR W.Sherborne
 • Terapia nadpobudliwości
 • Terapia w masach bezkształtnych
 • Kinezjologia Dennisona
 • Techniki multimedialne
 • Terapia percepcji wzrokowej
 • Biblioterapia

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie