Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1

ul. 3 Maja 30, 37-500 Jarosław
tel./fax (16) 621-34-76
www:   http://www.pgim1jaroslaw.internetdsl.pl
e-mail:   pgimnr1@interia.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5546 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- koła zainteresowań
- języki obce: angielski, niemiecki, łaciński
- opieka pedagoga szkolnego
- przyjazna atmosfera
- bezpieczeństwo ucznia
- wszechstronny rozwój ucznia
- wysoki poziom nauczania

Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w klasach i zespołach zgodnie z wyuczoną specjalnością poprzez:
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
 • organizowanie pomocy indywidualnej
 • prowadzenie zespołów wyrównawczych
 • informowanie rodziców, prawnych opiekunów i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
 • sprawiedliwe ocenianie postępów i obiektywne traktowanie wszystkich uczniów, kierując się aktualnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania
 • informowanie uczniów, rodziców, wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów
 • branie udziału w rożnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanego przez szkołę i instytucje wspomagające
 • prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, klasy lub koła zainteresowań i zajęć wyrównawczych
 • obowiązkowe przedstawianie dyrektorowi gimnazjum planu nauczania powierzonych przedmiotów
 • obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich wg harmonogramu
 • obowiązkowe zapoznawanie się z aktualnymi zarządzeniami MENiS, Kuratorium i dyrektora gimnazjum
 • nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za poziom osiąganych wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach, a także za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń pomocy dydaktycznych mu przydzielonych
 • nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów

Uczeń ma prawo do:
 • właściwie organizowanego procesu kształcenia
 • opieki wychowawczej i właściwych warunków nauki, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej
 • swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w różnych formach zajęć i konkursach
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce
 • otrzymania pomocy w przypadku zaistnienia trudności w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, skierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozmowy z pedagogiem szkolnym, wskazówek wychowawcy i nauczycieli uczących
 • ukończenia szkoły wg indywidualnego programu, w przypadku szczególnych zdolności - indywidualnym tokiem lub realizując obowiązek szkolny poza szkołą
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza
 • zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum i wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie