Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu

Niedoradz, ul. Marii Markiewiczowej 7, 67-100 Nowa Sól
tel./fax (68) 388-12-93
www:   http://www.zsniedoradz.ple-mail:   zsniedoradz@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3747 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddziały przedszkolne
- dobrze wyszkolona kadra nauczycielska
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- poszanowanie praw dziecka
- dobro ucznia jako najwyższy priorytet
- szkoła promująca zdrowie

GIMNAZJUM

- działalność wolontariatu
- liczne sukcesy sportowe
- unijne projekty i programy
- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- działalność ekologiczna
- ciekawe projekty edukacyjne
- szkoła bez przemocy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

O nas

Zespół Szkół imienia Henryka Sienkiewicza to publiczna placówka oświatowa obejmująca odziały przedszkolne, szkołę podstawową i gimnazjum. Uczymy i wychowujemy od 1945 roku, czyli od momentu jej założenia przez Marię Markiewiczową.

Misją naszego programu profilaktyczno-wychowawczego jest wychowanie uczniów naszej szkoły na ludzi rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych.

Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

Program obejmuje pierwszy etap edukacyjny (klasy I- III) oraz drugi etap edukacyjny (klasy IV- VI). Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach, programów nauczania, indywidualnych potrzeb dzieci i potrzeb środowiskowych.

KLASY I-III
 • wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej
 • zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te zagrożenia
KLASY IV-VI
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym
 • motywowanie do zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Cele i zadania gimnazjum

Celem edukacji w gimnazjum jest w szczególności:
 • wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia
 • wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
 • ideą przewodnią edukacji w naszej szkole jest harmonijna realizacja zadań w zakresie przekazywania uczniom wiedzy, kształcenia ich umiejętności oraz wspomagania rozwoju osobowego i kształcenie postaw

Głównymi zadaniami szkoły są:
 • współdziałanie w zakresie wychowania z domem rodzinnym i środowiskiem ucznia
 • rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz wewnętrznej potrzeby poszukiwania prawdy, dobra i piękna
 • stwarzanie warunków do uczenia się , samodzielnego działania, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności, współdziałania i planowania
 • ukazywanie wzorców osobowych godnych naśladowania
 • prowadzenie w szerokim zakresie działań profilaktycznych
 • wspieranie samorządności uczniowskiej
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości
 • stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu państwowego oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych
 • zapewnienie niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i socjalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej efektywności zawodowej i gospodarczej oraz pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej
 • szkoła ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Zajęcia dodatkowe

Naszym podopiecznym oferujemy:
 • koło taneczne
 • koło ortograficzne
 • koło artystyczne
 • zespół taneczny
 • naukę gry na flecie prostym
 • zajęcia zespołu wokalnego
 • zajęcia Szkolnego Klubu Filmowego
 • koło literackie
 • koło humanistyczne
 • koło matematyczne
 • koło biologiczne „Mali odkrywcy
 • Klub Miłośników Języka Angielskiego
 • koło języka niemieckiego
 • koło historyczne
 • Klub Gier Planszowych „Zagraj”

Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów niezależnie od ich etapu kształcenia, którzy chcą wspólnie z nauczycielem poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie jednego przedmiotu lub innej dziedziny aktywności. Celem zajęć jest:
 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów
 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania
 • rozwijanie uzdolnień uczniów
 • udzielanie pomocy edukacyjnej uczniom napotykającym na trudności w uczeniu się
 • zagospodarowanie wolnego czasu ucznia


 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie