Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Strzelcach Małych

Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice
tel. (44) 787-47-13
www:   http://www.zsg-strzelcemale.edu.pl
e-mail:   strzelcegim@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6459 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- koła zainteresowań
- miła atmosfera

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- nauczanie języków obcych
- zajęcia wyrównawcze

Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Strzelcach Małych jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w skład, której wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelcach Małych, Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Małych.

Cele, funkcje i zadania szkoły

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkół wchodzących w skład zespołu jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

Zespół w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem w szkole podstawowej i rozwijanie jej w gimnazjum
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej


Edukacja szkolna, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne powinna przede wszystkim:
 • prowadzić ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od uproszczonego do najbardziej dojrzałego uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralna ucznia oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacniać wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;
 • rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych
 • kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • rozwijać umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewniać opiekę i wspomagać rozwój ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans
 • stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych uczniów


Podstawowymi formami pracy dydaktyczno-wychowawczej są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 • zajęcia edukacyjne fakultatywne
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne


W celu realizacji, wzbogacania i rozwijania form pracy dydaktyczno-wychowawczej zapewniany możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 • świetlicy i stołówki szkolnej
 • hali sportowej oraz zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych
 • gabinetu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • szatni
 • pomieszczeń dla działalności spółdzielni uczniowskiej


W Zespole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne:
 • koła zainteresowań i przedmiotowe
 • zespoły artystyczne, muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, itp.
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • nauka drugiego języka obcego


Zapraszamy serdecznie!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie