Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Nr 14

im. Hugona Kołłątaja

ul. Kołłątaja 1-6, 50-002 Wrocław
tel. (71) 798-67-05
www:   http://gim14wroc.edupage.org
e-mail:   sekretariatg14@poczta.fm
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 20037 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSzkoła posiada certyfikaty:

- Szkoła Przedsiębiorczości
  i Przedsiębiorczej Klasy

- Szkoły Zawodowych Perspektyw
- Szkoły Promującej Zdrowie
- Szkoły Odkrywców Talentów
- Szkoły Kreatywności i Innowacji DI
- Szkoły realizującej program Wrocławskiej
  Koncepcji Edukacyjnej Od inspiracji do
  kreacji

- Szkoły dbającej o bezpieczeństwo
- uczestnictwa w szkoleniu „Podstawowe
  zabiegi w pomocy przedmedycznej”

- udziału w akcjach „Wrocławskie Dzieci
  Uczą Segregować Śmieci”

 

GIMNAZJUM Nr 14
Klasy nie są profilowane - wszystkie realizują ten sam program nauczania, w tym obowiązkowo dwa języki obce.

- w szkole wprowadzono innowacje
  pedagogiczne i organizacyjne:

- zajęcia integracyjno – twórcze, zwane
  blokiem aktywności twórczej (bat),
  mające na celu rozpoznawanie
  zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
  rozwijanie ich wyobraźni, kreatywności
  i odwagi twórczej

- system kontroli frekwencji i postępów
  w nauce
- w szkole funkcjonuje
  dziennik elektroniczny, który ułatwia
  współpracę między rodzicami a szkołą

- wychowanie fizyczne: dwie godziny
  typowych zajęć, jedna godzina tańca,
  jedna godzina fakultetów do wyboru
  (m. in.: piłka nożna, tenis stołowy,
  koszykówka, narciarstwo zjazdowe,
  turystyka i rekreacja, siatkówka,
  szachy, boule)

- języki obce: do wyboru język angielski,
  język niemiecki i język francuski, język
  kontynuowany ze szkoły podstawowej
  nauczany w systemie międzyoddziałowym
  w zależności od poziomu zaawansowania

"Ruszamy w świat pewnie i odważnie, aby go zmieniać i kształtować
na wzór prawdy, którą poznajemy."

W ramach innowacji pedagogicznych uczniowie wszystkich klas uczestniczą w zajęciach z bloku aktywności twórczej.

BLOK AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Celem zajęć jest rozpoznawanie zainteresowań oraz zdolności, rozwijanie odwagi twórczej, wyobraźni i kreatywności.

Program:

I rok: Poznanie (praca w oparciu o propozycje nauczycieli)
 • integracja zespołu klasowego
 • rozpoznanie zainteresowań i zdolności
 • trening twórczości
II rok: Poszukiwanie (wspólne poszukiwania i zbieranie doświadczeń)
 • praca w grupach tematycznych
 • realizacja projektów grupowych
 • samodzielność grupy w wyborze tematyki i form pracy
III rok: Proponowanie (indywidualne poszukiwania i propozycje)
 • proponowanie własnych tematów, koncepcji i form pracy
 • realizacja indywidualnych projektów

Formy i metody pracy:
 • projekty artystyczne
 • projekty badawcze
 • obozy naukowe, wyprawy badawcze
 • zajęcia w placówkach kulturalno-oświatowych (teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury, filharmonia, biblioteki)
 • zajęcia w placówkach naukowych i laboratoriach
 • spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych i naukowych
 • spektakle autorskie
 • plenery fotograficzne i plastyczne
 • publiczne prezentacje efektów działań twórczych i badawczych

W szkole realizowane są programy z zakresu Doradztwa zawodowego:
 • W klasach pierwszych: kreowanie własnego wizerunku
 • W klasach drugich: poznawanie zawodów
 • W klasach trzecich: planowanie ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej

Główne zadania szkoły:
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „blok aktywności twórczej”
 • Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów i promowania zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie uczniowskich zainteresowań i uzdolnień jako formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • Propagowanie czytelnictwa
 • Kształtowanie postaw i respektowanie norm
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych
 • Realizacja programów: „Od inspiracji do kreacji” (Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Świata, Młodzi Obywatele Nauki), „Język maszyn” i projektów związanych z przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym
 • Propagowanie sportów nieolimpijskich w związku ze Światowymi Igrzyskami Sportowymi The World Games 2017r.

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu
 • zDolny Ślązak Gimnazjalista (biologia, chemia, geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)
 • Liga Naukowa Humanistyczna i Matematyczna
 • Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski
 • Wielka Nagroda Wrocławia
 • Językowy Przegląd Małych Form Teatralnych
 • Konkurs Piosenki i Prozy Frankofońskiej
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Dolnośląskie Mecze Matematyczne
 • Konkurs Matematyczny Koma
 • Od Solidarności do III Rzeczypospolitej
 • Białe Noce
 • Losy i Dzieje Oręża Polskiego
 • Wrocławskie Spacery Krajoznawcze
 • Ogólnopolski Konkurs Geologiczny
 • Dolnośląskim Konkursie Geograficznym „Alfred”
 • Ogólnopolski Konkurs na Felieton
 • Konkurs Biologiczny Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku
 • w licznych zawodach sportowych (szachy, boule, piłka siatkowa, tenis stołowy, biegi przełajowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard)

Baza Gimnazjum to: pracownia informatyczna, sala teatralna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym gabinety: fizyczny, biologiczny, geograficzny, sztuki, profesjonalny gabinet chemiczny z dygestorium, pracownie językowe. Szkoła posiada tablice interaktywne oraz zestawy multimedialne. W szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Baza sportowa to sala gimnastyczna oraz boisko szkolne.

Centrum Informacyjne to biblioteka i czytelna wyposażona w komputery ze stałym dostępem do Internetu. Pełni rolę interdyscyplinarnej pracowni dydaktyczno–kulturalnej.

Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi i szkołami wyższymi, takimi jak:
 • Instytut Matematyczny
 • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Instytut Geologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Szkoła Językowa British Council

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające różnorodne zainteresowania uczniów. Oferta jest bardzo bogata, uczniowie zapisują się na zajęcia klubowe podczas Giełdy Klubów organizowanej we wrześniu.

 • narciarstwo zjazdowe
 • piłka siatkowa
 • promocja zdrowia
 • Grupa Mediatorów Rówieśniczych
 • Klub Języka Angielskiego
 • Klub matematyczny
 • Klub Języka Niemieckiego
 • Klub Przyrodnika
 • Klub Miłośników Książki
 • Klub Historyka
 • warsztaty filozoficzne
 • zajęcia artystyczne
 • Klub Wolontariuszy
 • Klub Geografa

 • Klub Katechety
 • Klub Języka Francuskiego
 • Klub Miłośników Książki, Filmu, Teatru, Opery
 • Klub Chemika
 • Klub Plastyczny
 • wolontariat
 • Klub Informatyka
 • Klub Języka Polskiego
 • Klub Dekoracyjny
 • zajęcia muzyczne
 • zespołowe gry sportowe
 • koło plastyczne
 • blok aktywności twórczej
 • konsultacjeWspieramy i promujemy uczniów z pasją!

Wspieranie uzdolnień oraz rozwój zainteresowań uczniów stanowi priorytet w pracy zespołu naszych nauczycieli, którzy podejmują następujące działania:


 • Organizują i koordynują wszelkiego rodzaju i rangi konkursów
 • Organizują wewnątrzszkolny konkurs Wspaniały Gimnazjalista dla uczniów klas 3, w wyniku którego uczniowie otrzymują tytuł i statuetkę Wspaniałego Gimnazjalisty
 • Koordynują konkursy Wielkiej Nagrody Wrocławia – rokrocznie uczniowie Gimnazjum nr 14 zajmują czołowe miejsca w tym konkursie
 • Organizują Międzyplacówkowy Przegląd Młodych Talentów w ramach programu „Od inspiracji do kreacji”
 • Mobilizują i wspomagają uczniów w samodzielnym rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań w ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
 • Promują uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce poprzez umożliwianie im korzystania z programów stypendialnych
 • Współpracują w ramach programu „Od inspiracji do kreacji”
 • Organizują liczne obozy i wyjazdy klasowe m.in. na Dolnośląskie Mecze Matematyczne, obozy naukowo – integracyjne i narciarskie
 • Współpracują z placówkami oświatowymi i szkołami wyższymi
 • Realizują liczne projekty edukacyjne krótko i długoterminowe takich jak „Akademia Uczniowska” oraz „Młody chemik eksperymentuje” pod patronatem Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenia EKOS
 • Organizują różnorodne warsztaty dla uczniów, np: w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, „Jak się uczyć”, „Techniki Uczenia się, Zapamiętywania i Notowania”
 • Przeprowadzają debaty mające na celu rozwój świadomości ponoszenia odpowiedzialności społecznej uczniów (np. debata ekologiczna, debata dotycząca prezydencji Polski w Unii Europejskiej, udział w debacie filozoficznej)
 • Organizują liczne wyjścia uczniów na projekcje filmów edukacyjnych, spektakle teatralne, rekolekcje teatralne oraz klasowe wyjścia na wystawy muzealne
 • Umożliwiają uczniom zdolnym pełnego wykorzystania ich predyspozycji i talentów poprzez wdrażanie indywidualnego programu nauczania
 • Promują uczniów z najwyższą średnią ocen

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, który ułatwia współpracę między rodzicami a szkołą. Pozwala on na:
 • stały dostęp rodziców do informacji o obecnościach dziecka na zajęciach oraz otrzymanych przez niego ocenach
 • wgląd uczniów do swoich ocen i frekwencji
 • elektroniczny kontakt rodziców z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 • skuteczniejsze przeciwdziałanie problemom wychowawczym dzięki możliwości szybszego reagowania na niepokojące zachowania uczniów

Model Absolwenta
Szkoła zmierza do tego, aby nasz absolwent:
 • kierował się w życiu najwyższymi wartościami moralnymi (dobro, przyjaźń, uczciwość)
 • miał poczucie więzi z Małą Ojczyzną
 • miał świadomość własnej indywidualności przy jednoczesnej tolerancji dla innych postaw
 • umiał współdziałać w grupie i odpowiadał za własne postępowanie
 • odczuwał potrzebę doskonalenia się i bycia kreatywnym
 • odznaczał się wysoką kulturą osobistą i był wrażliwy na piękno
 • miał potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym środowiska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie