Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce"
Kiedy została uchwalona ustawa konstytucyjna?
11 marca 1921 r.
17 marca 1921 r.
11 czerwca 1921 r.
Jakie między innymi zostały przyjęte założenia konstytucyjne?
że państwo polskie jest Rzeczpospolitą
wprowadzono pięcioletnią kadencję sejmu i senatu
władzę zwierzchnią sprawował naród
Ilu senatorów wchodziło w skład senatu?
98
111
200
Ilu posłów wchodziło w skład sejmu?
444
500
555
Prezydent był wybierany przez:
Zgromadzenie Narodowe
posłów i senatorów
naród
Na czele jakiej władzy stał prezydent?
na czele władzy wykonawczej i sądowniczej
na czele władzy konstytucyjnej
na czele władzy wykonawczej
Prezydent:
mógł pełnić funkcji naczelnego wodza podczas wojny
zawierał umowy międzynarodowe
powoływał i odwoływał rząd
Prezydent:
był przełożonym sił zbrojnych
mógł pełnić funkcji naczelnego wodza podczas wojny
mógł wydawać akty, ale musiały one być podpisane przez odpowiedniego ministra i premiera rządu
Rząd stanowili:
posłowie pod dowództwem prezydenta
ministrowie pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów
posłowie i senatorowie pod dowództwem Zgromadzenia Narodowego
Jakie prawa obywatelskie gwarantowała konstytucja marcowa?
równość wobec prawa
gromadzenie się oraz zawiązywanie stowarzyszeń i zrzeszeń
wolność słowa i prasy
Jakie prawa obywatelskie gwarantowała konstytucja marcowa?
prawo do ochrony życia
prawa do wolności i mienia
prawo do wolność sumienia i wyznania
Jakie prawa obywatelskie gwarantowała konstytucja marcowa mniejszościom narodowym?
prawo do zachowania swej narodowości, mowy i właściwości narodowych
prawo do tworzenia własnych związków autonomicznych w obrębie samorządu powszechnego
prawo do zakładania szkół, zakładów wychowawczych, społecznych i dobroczynnych
Co gwarantowała konstytucja marcowa?
zakaz pracy dzieciom poniżej 15 roku życia
prawo do ubezpieczenia społecznego
prawo do ochrony pracy
Kto zwyciężył w wyborach na prezydenta, na zwołanej konferencji 9 grudnia 1922 r.
Wincenty Witos
Stanisław Wojciechowski
Gabriel Narutowicz
Kto miał decydujący głos w wyborach na prezydenta?
ZLN
Blok Mniejszości Narodowej
PSL ?Piast?
Kiedy został zamordowany Gabriel Narutowicz?
19 stycznia 1923 r.
20 grudnia 1922 r.
11 grudnia 1922 r.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie