Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "116. Rzeczpospolita szlachecka i oligarchia magnacka"
Zasada elekcyjności tronu ukształtowała się po śmierci:
Kazimierza Wielkiego
Zygmunta III Wazy
Zygmunta Starego
Szlachecki sejm walny zwoływany był od roku:
1486
1493
1509
Szlachecki parlament był tworzony przez trzy stany, do których zalicza się:
gołotę
senatorów
posłów
Szlachecki sejm walny podejmował decyzje w sprawach:
liczebności wojska
podatków
wydatków i dochodów państwa
Od 1573 r. sejm walny był zwoływany przez króla:
raz na trzy lata na okres ośmiu tygodni
raz na dwa lata na okres sześciu tygodni
raz na cztery lata na okres miesiąca
W szczególnych okolicznościach można było zwołać sejm:
szczególny
nadzwyczajny
szlachecki
Liberum veto wprowadzono w wieku:
XIV
XV
XVI
Liberum veto dawało możliwość zerwania sejmu:
tylko na sejmach konwokacyjnych
tylko posłom magnaterii
każdemu posłowi
Na przełomie XVII i XVIII w. najwięcej ziem posiadał ród:
Hojarskich
Potockich
Zamoyskich
Ile było grup wewnątrz stanu szlacheckiego:
3
5
7
Gołota to:
drobni mieszczanie, najczęściej posiadający warsztaty rzemieślnicze
ludzie o szlacheckim pochodzeniu, nieposiadający ziemi
szlachta zajmująca urzędy ziemskie
Program egzekucji praw zakładał:
mieszany ustrój państwa
izbę poselską jako najistotniejszy aparat prawotwórczy
wzmocnienie władzy królewskiej
Sejm rokoszowy w 1537 r. zawarto w:
Wilnie
Lwowie
Krakowie
Szlachta na sejmie rokoszowym w 1537 r. ogłosiła:
listę 36 żądań
utworzenie pacta conventa
artykuły henrykowskie
Liberum veto oznacza:
nic nowego
wolne nie pozwalam
wolną elekcję
Pomysłodawcą electio viritim był:
Jan Potocki
Piotr Zborowski
Stefan Zamoyski
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie