Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 02a Polska w XVI i XVII wieku"
Polskie odrodzenie swój największy rozkwit miało w wieku:
XV
XVI
XVII
"Odprawę posłów greckich" napisał:
Mikołaj Rej
Jan Kochanowski
Andrzej Frycz Modrzewski
Niemiecki patrycjat pochodzenia polskiego dążył do:
zerwanie z Rzymem jako zwierzchnikiem kościoła
likwidacji hierarchii kościelnej
umocnienia stosunków z papiestwem
Konfederacja warszawska:
nie dotyczyła chłopów
dawała pełną swobodę wyznaniową
nakazywała opuszczenie Polski przez jezuitów
Jaka część Rusi nie była po wpływem mongolskiej, później tatarskiej ekspansji fiskalnej do XIV w.?
Republika Nowogrodzka
południowo-wschodnia rubież kraju
Syberia
W którym roku w Rosji wybuchło powstanie chłopskie spowodowane falami nieurodzaju i klęską głodową w XVII w.?
w 1620
w 1603
w 1601
W jakich latach w Turcji panował Sulejman II Wspaniały?
1520-1566
1524-1562
1525-1553
Który z monarchów Szwecji abdykował w XVI w.?
Karol IX
Krystyna, córka Gustawa II
Karol X Gustaw
W 1563 r. rozpoczął się kolejny konflikt o Inflanty, Polskę poparło państwo:
Dania
Szwecja
Rosja
Stefan Batory powołał:
Trybunał Koronny
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Litewski
Na przełomie XV i XVI w. Jagiellonowie zasiadali na tronach:
Polski
Węgier
Czech
Na podstawie hołdu pruskiego Prusy miały wejść w skład Królestwa Polskiego:
po wygaśnięciu linii Zygmunta Augusta
od 1545 r.
po wygaśnięciu linii Albrechta Hohenzollerna i jego braci
Zasada elekcyjności tronu ukształtowała się po śmierci:
Kazimierza Wielkiego
Zygmunta III Wazy
Zygmunta Starego
Pomysłodawcą electio viritim był:
Jan Potocki
Piotr Zborowski
Stefan Zamoyski
Co przyczyniło się do rozwoju miast i powstawania nowych w Polskim Księstwie między XV a XVI wiekiem?
procesy scalania ziem polskich
rozwój gospodarki
rozwój handlu i rzemiosła
W którym roku, pod wpływem szlachty, został wydany statut piotrkowski?
w 1492 r.
w 1496 r.
w 1498 r.
Zygmunt III Waza został wybrany na króla w 1587 r. przez:
magnaterię
Jana Zamoyskiego ze stronnictwem
drobnomieszczaństwo
Odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego miała miejsce w roku:
1679
1683
1691
Czemu służyło wprowadzenie rejestru kozaków w XVI w.?
powstrzymaniu ich najazdów na terytoria polskie
powstrzymaniu ich najazdów na terytoria tureckie
powstrzymaniu ich najazdów na terytoria litewskie
Jakie ziemie otrzymała Rzeczpospolita w zawartym wraz z Austrią i Wenecją pokoju z Turcją w 1699 r
Podlasie, Kamieniec Podolski i część wcześniej zajętej przez Turcję lewobrzeżnej Ukrainy
Podlasie, Kamieniec Podolski i część wcześniej zajętej przez Turcję prawobrzeżnej Ukrainy
Podole, Kamieniec Podolski i część wcześniej zajętej przez Turcję prawobrzeżnej Ukrainy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie