Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 07b Polska pod zaborami"
Polacy w parlamencie austriackim w czasach zaborów mieli:
5 % mandatów
20 % mandatów
35 % mandatów
Jakie działania podejmowała polska szlachta, aby pobudzić uczucia patriotyczne w rodzinie i wśród chłopów?
tworzyła biblioteki
popularyzowała oświatę i historię
na dworach pojawiały się pamiątki patriotyczne
Czego domagali się Polacy podczas masowych demonstracji w Warszawie w 1860 r.?
wprowadzeniem stanu wojennego
wprowadzenia autonomii Królestwa Polskiego
wycofanie się wojsk austriackich z terenów Warszawy
Polscy pisarze pozytywizmu to:
Henryk Sienkiewicz
Eliza Orzeszkowa
Mikołaj Rey
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, późniejsza Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy powstała w roku:
1893
1899
1905
Jak nazywano szkoły dla panien, które kształciły się dodatkowo w nabywaniu wiedzy przydatnej w byciu matką i żoną?
kierunkami
szkołami życia
pensjami
W 1895 r. na zjeździe w Rzeszowie powołano do życia:
Polskie Stronnictwo Ludowe
Narodową Demokrację
Polską Partię Socjalistyczną
Początek pozytywizmu jest datowany na okres:
po upadku powstania listopadowego
po upadku powstania styczniowego
przed upadkiem Królestwa Polskiego
Jakie XIX-wieczne wydarzenie uświadomiło rządzącym Rosją, że państwu potrzebne są reformy, a armia rosyjska jest zacofana?
trudności w starciach z polskimi oddziałami walczącymi o niepodległość
trudności w starciach z połączonymi oddziałami Polski, Litwy i Białorusi
klęska Rosji w wojnie krymskiej w latach 1853-1856
W jakich miastach doszło do rewolucji demokratycznych w 1848 r.?
w Galicji
w Berlinie
w Wiedniu
We większości szkół na terenie zaboru rosyjskiego:
wprowadzono język rosyjski
usunięto polską kadrę pedagogiczną
nauczycielami byli Rosjanie
Na terenach Królestwa Polskiego ośrodek łódzki był ośrodkiem przemysłu:
metalurgicznego
ciężkiego
włókienniczego
Stolicą autonomicznej Galicji był:
Rzeszów
Lwów
Kraków
Polski obóz białych:
uważał, że jedynie pokojowe manifesty rozwiążą problemy polskiego państwa
tworzyli w szczególności chłopi, młodzież i szlachta
tworzyli w szczególności mieszczanie i szlachta
Roman Dmowski był założycielem:
Polskiej Partii Socjalistycznej
Narodowej Demokracji
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Do czego doprowadziło zwycięstwo rewolucji francuskiej w 1799 r. we Francji?
do emigracji dużej części szlachty
do zniesienia przywilejów stanowych
do zniesienia różnych obciążeń chłopów
Kto stworzył Deklarację praw kobiety?
Marie-Olympe de la Groughe
Marie-Olymphia de Gourgo
Marie-Olympe de Gouge
Po powstaniu styczniowym zesłano ponad 400 księży w głąb Rosji, w tym także:
kardynała Piotra Małachowskiego
biskupa Stefana Zamoyskiego
arcybiskupa Zygmunta Felińskiego
Edykt regulacyjny o uwłaszczeniu chłopów został wydany w Prusach w roku:
1798
1811
1833
Co miało wywołać (pierwsze) powstanie zbrojne Polaków w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r.?
wystąpienia spiskowców krakowskich w październiku 1830 r.
spisek oficerów i podchorążych zawiązany w Krakowie
spisek oficerów i podchorążych zawiązany w Warszawie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie