Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "06. Społeczeństwo"
0. Społeczeństwo jest podzielone w hierarchiczne grupy dzielące się między sobą np.: prestiżem czy wykształceniem, jest to ujęcie:
funkcjonalne
dychotomiczne
gradacyjne
1. Społeczeństwo składa się z osób wypełniających poszczególne role społeczne. Poprzez te role dokonano podziału pracy w społeczeństwie, jest to ujęcie:
funkcjonalne
dychotomiczne
gradacyjne
2. Społeczeństwo podzielone jest na dwie przeciwstawne grupy, dominuje dwuczłonowy, biegunowy podział społeczeństwa, jest to ujęcie:
funkcjonalne
dychotomiczne
gradacyjne
3. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Według marksizmu struktura społeczna miała model gradacyjny.

PRAWDA
FAŁSZ
4. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Max Weber uważał, że każde społeczeństwo skalda się z trzech ładów: politycznego, społecznego i ekonomicznego.

PRAWDA
FAŁSZ
5. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Elitami nazywa się osoby będące na szczycie w ujęciu gradacyjnym struktury społecznej.

PRAWDA
FAŁSZ
6. Społeczeństwo określa się jako samowystarczalną formę życia zbiorowego ludzi, ukształtowaną historycznie, połączoną przez wspólne terytorium, instytucje oraz wartości kulturowe ? jest to ujęcie:
filozoficzne
socjologiczne
potoczne
7. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Społeczeństwo amorficzne, to społeczeństwo pozbawione struktury (wspólnoty pierwotne).

PRAWDA
FAŁSZ
8. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Społeczeństwo morficzne to społeczeństwo zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę.

PRAWDA
FAŁSZ
9. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

W ujęciu funkcjonalnym interes jednostki jest nadrzędny wobec interesów całości.

PRAWDA
FAŁSZ
10. Rozstrzygnij czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:

Układ pozycji i ról społecznych poszczególnych jednostek w ramach grup społecznych, również tych, które wchodzą w skład większych zbiorowości to makrostruktura.

PRAWDA
FAŁSZ
11. Warstwa społeczna to:
układ klas i warstw społecznych dużych społeczności terytorialnych
zbiorowość ludzi, którzy uznają, że łączy ich wspólna pozycja społeczna
zbiorowość ludzi, którzy uznają, że łączy ich wspólne państwo
12. Przedstawicielem teorii linearnej rozwoju społecznego był:
Vilfredo Pareto
Pitrim A. Sorokin
August Comte
13. Przedstawicielem teorii cyklicznej rozwoju społecznego był:
Herbert Spencer
Pitrim A. Sorokin
Karol Marks
14. Przedstawicielem teorii dychotomicznej rozwoju społecznego był:
Emile Durkheim
Giambattista Vico
Karol Marks
15. Społeczeństwo ściśle zhierarchizowane to społeczeństwo:
industrialne
feudalne
pierwotne
16. Społeczeństwo, w którym zauważa się brak wpływu religii na zachowania ludzkie, a dominującymi postawami są hedonizm i konsumpcjonizm, to społeczeństwo:
masowe
postindustrialne
globalne
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie