Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian I - 017 Życie codzienne w starożytnym Rzymie"
Od kiedy religia chrześcijańska stała się jedyną religią państwa rzymskiego?
od 389 r.
zakazu odprawiania i wiary we wszelkie pogańskie
decyzji Konstantyna Wielkiego
Skąd wywodziła się kultura łużycka zamieszkująca ziemie polskie?
z kultury naddunajskiej
z Celtów
ze Słowian
Podczas ślubu w starożytnej Grecji:
składano ofiary bogom
ucztę przygotowywali rodzice panny młodej
ucztę przygotowywali rodzice pana młodego
Kobiety w okresie hellenistycznym:
mogły swobodnie poruszać się po mieście
decydowały o swoim majątku
mogły uczyć się
Jaki był wynik drugiej wojny punickiej?
Kartagina utraciła flotę i wszystkie pozaafrykańskie ziemie
doszczętne zniszczenie Kartaginy i założeniu w jej miejscu nowego rzymskiego miasta
Kartagina zobowiązała się zapłacić Rzymowi kontrybucję
Czym zajmowali się kwestorzy rzymscy?
prowadzili nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem miasta
kontrolowali wydatki państwa na wojsko i wyprawy wojenne
ściągali i nakładali daniny
Etruria to państwo:
Rzymian
Etrusków
Greków
Tacyt napisał:
?Dialog o mówcach?
?Żywot cezarów?
?Germanię?
Jezus Chrystus:
został oskarżony o próbę przejęcia tronu żydowskiego
został oskarżony o namawianie do powstania przeciwko Rzymowi
stworzył chrześcijaństwo
Co było przyczyną przerwania rozwoju społeczno-ekonomicznego kultury łużyckiej w VI/V w. p.n.e.?
najazdy Rzymian
najazdy Celtów
najazdy Scytów
Co oznaczało prawo "bocianie"?
prawo do majątku w przypadku śmierci głowy rodziny
że dzieci opiekowały się rodzicami, gdy osiągnęli oni starczy wiek
prawa do spadku i władzy nad rodziną
Co oznacza termin kalokagatia?
pedagoga, który wyrównywał braki w wiedzy
wychowanie człowieka wszechstronnego o sprawnym ciele i umyśle
szkoły dla niewolników
W który roku, według Marka Terencjusza Warrona, założono Rzym?
w 720 p.n.e.
w 753 p.n.e.
w 747 p.n.e.
W którym roku rozpoczęła się wojna domowa o władzę między Pompejuszem a Cezarem?
w 49 r. p.n.e.
w 45 r. p.n.e.
w 44 r. p.n.e.
Rzymskie posągi przedstawiały:
bogów
bohaterów
kapłanów
"Żywot sławnych mężów"
napisał Sweniusz
jest zbiorem życiorysów 46-ciu sławnych postaci Grecji i Rzymu
zawiera czasy wodza Krassusa
Jak się nazywał jeden z najstarszych rzymskich bogów?
Neptun
Janus
Mars
Na jakiej ziemi rozwinęła się kultura przeworska?
Małopolskiej
Wielkopolskiej
Kujawskiej
Gdzie Rzymianie spędzali czas wolny?
w termach
w łaźniach
na polowaniach
W którym wieku Celtowie najeżdżali na ziemie polskie?
w V w. p.n.e.
w IV w. p.n.e.
w III w. p.n.e.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie