Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "19. Organy władzy Rzeczpospolitej Polskiej ? sądy i trybunały"
0. Sędziowie są powoływani przez:
Premiera
Prezydenta
Krajową Radę Sądownictwa
1. Zasada niezawisłości sędziów polega na tym, że:
sędziowie podlegają Konstytucji i ustawom
sędziowie podlegają Konstytucji i uchwałom
sędziowie podlegają Konstytucji i rozporządzeniom
2. Zasada instancyjności w Polsce oznacza, że sądownictwo ma charakter:
jednoinstancyjny
dwuinstancyjny
trójinstancyjny
3. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje:
działalność sądów powszechnych w zakresie orzekania
spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
działalność sądów wojskowych w zakresie orzekania
odpowiedzialność osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za czyny będące naruszeniem Konstytucji lub innych ustaw
4. Trybunał Stanu:
nadzoruje działalność sądów powszechnych w zakresie orzekania
rozpatruje spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
kontroluje działalność administracji publicznej
orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za czyny będące naruszeniem Konstytucji lub innych ustaw
5. Sąd Najwyższy:
nadzoruje działalność sądów powszechnych w zakresie orzekania
rozpatruje spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
kontroluje działalność administracji publicznej
orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za czyny będące naruszeniem Konstytucji lub innych ustaw
6. Naczelny Sąd Administracyjny:
nadzoruje działalność sądów powszechnych w zakresie orzekania
rozpatruje spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
kontroluje działalność administracji publicznej
orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za czyny będące naruszeniem Konstytucji lub innych ustaw
7. Sędziowie w Polsce są
niezawiśli, apolityczni, nieusuwalni
niezawiśli, nieomylni, apolityczni
niezawiśli, apolityczni, usuwalni
niezawiśli, apolityczni, nominowani
8. W Polsce Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów wybieranych na 9-letnią
Sejm
Senat
Krajowa Rada Sądownictwa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
9. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6- letnią kadencję przedstawia:
Premier
Prezydent
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego
10. Najniższą instancją w sądownictwie polskim są:
Sądy apelacyjne
Sądy grodzkie
Sądy rejonowe
11. Czyny społecznie szkodliwe, które nie są przestępstwami są rozpatrywane w sądach:
Rejonowych
Grodzkich
Okręgowych
12. Sądownictwo administracyjne jest w Polsce dwuinstancyjne. Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem:
Pierwszej instancji
Drugiej instancji
13. Sądownictwo wojskowe ma charakter dwuinstancyjny. Sądy garnizonowe to sądy:
Pierwszej instancji
Drugiej instancji
14. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Trybunał Stanu rozpatruje sprawy na poziomie dwóch instancji.
PRAWDA
FAŁSZ
15. Trybunał Konstytucyjny jest organem odrębnym od pozostałych sądów. Składa się z 13 sędziów wybieranych przez sejm na 6 ? letnią kadencję, która ma charakter indywidualny.
PRAWDA
FAŁSZ
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie