Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Prawo cywilne 3"
0. Co nie należy do prawa niesamoistnego:
hipoteka
zastaw
poręczenie
nabycie spadku
1. Vacatio legis to:
ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw
czas od ogłoszenia ustawy do dnia jej wejścia w życie
wejście ustawy w życie
zastrzeżenia do ustaw
2. Nastiturus to:
dziecko poczęte, nienarodzone
dziecko powyżej 6 roku życia
prawa człowieka po śmierci
dziecko poniżej 2 roku życia
3. Definicja gospodarstwa rolnego jest zamieszczona w tytule k.c o nazwie:
uzytkowanie
przedsiebiorstwa
sprzedaż
mienie
4. 35 letnia osoba która zaginęła zostaje uznana za zmarła po upływie
zawsze po upływie 15 lat od końca roku w którym zaginęła
nigdy jeśli nie odnaleziono ciała
5 lat od chwili zaginięcia
10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zaginęłą
5. Sposobem zawarcia umowy nie jest:
Oferta
Przedstawicielstwo
Umowa przedwstępna
Negocjacje
6. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej
Prawda
Fałsz
7. Ile trwają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne?
2 lata
5 lat
1 rok
zawsze
8. Co określamy mianem adsolemnitatem:
Rygor nieważności
zwykła forma pisemna
Akt notarialny
Umowa pożyczki
9. Pod czym działa przedsiębiorca według art. 43 kodeksu cywilnego?
urzędem
samozatrudnieniem
firmą
zarobkami
10. Prokura to:
areszt
pełnomocnictwo
własność
zaliczka
11. Pseudonim, wizerunek. twórczość naukowa to:
przynależności
dobra legalne
dobra osobiste
konsumenta
12. Umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem jeśli przekroczy wartość:
200 zł
500 zł
1000 zł
2000 zł
13. Przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawsze:
szkoda
wina
krzywda
przysporzenie majtkowe sprawcy
14. Własności i inne prawa majątkowe to:
rzecz ogólna
mienie samoistne
mienie
część składowa nieruchomości
15. Klauzule derogacyjne to:
klauzule uchylające dotychczasowe przepisy
ogłoszenie mocy obowiązującej nowych przepisów
klauzule zapowiadające wejście nowych przepisów prawa
klauzule zapowiadające zmianę starych przepisów prawa
16. Darowizna jest
umowa jednostronnie obowiązująca
czynnością prawna realną
jednostronna czynnością prawna
nie jest czynnością prawną
17. Ile artykułów ma kodeks cywilny
860
1255
1015
ponad 1020
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie