Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "19. Współpraca Polski z zagranicą"
0. Formą integracji europejskiej jest wspólny rynek, który:
oznacza ograniczenie wahań kursów i tworzenie wspólnych rezerw handlowych
oznacza zniesienie ceł oraz swobodę przepływu kapitału i siły roboczej
oznacza prócz wymienionych wyżej, dodaje koordynację polityki zagranicznej i wewnętrznej
)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
1. Formą integracji europejskiej jest unia walutowa, która:
oznacza ograniczenie wahań kursów i tworzenie wspólnych rezerw handlowych
oznacza zniesienie ceł oraz swobodę przepływu kapitału i siły roboczej
oznacza prócz wymienionych wyżej, dodaje koordynację polityki zagranicznej i wewnętrznej
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
2. Formą integracji europejskiej jest unia polityczna, która:
oznacza ograniczenie wahań kursów i tworzenie wspólnych rezerw handlowych
oznacza zniesienie ceł oraz swobodę przepływu kapitału i siły roboczej
oznacza prócz wymienionych wyżej, dodaje koordynację polityki zagranicznej i wewnętrznej
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
3. Wskaż skrót Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu:
NAFTA
CEFTA
EFTA
RWPG
4. Traktat z Maastricht wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy, miał miejsce w:
1992 roku
1994 roku
1996 roku
1998 roku
5. Rzeczypospolita Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w strukturach Unii Europejskiej w roku:
1992
1994
1996
1998
6. Rzeczypospolita Polska rozpoczęła negocjacje w strukturach Unii Europejskiej w roku
1992
1994
1996
1998
7. Saldo bilansu handlowego to:
różnica pomiędzy importem i eksportem towarów w danym czasie
suma importowanych i eksportowanych towarów w danym czasie
iloraz pomiędzy importem i eksportem towarów w danym czasie
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
8. Rozwiń skrót, wskazując pełną polską nazwę GATT:
Światowa Organizacja Handlu
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
9. Każdy kraj należący do MFW może zostać członkiem Banku Światowego, czyli
MBOiR
GATT
CEFTA
EFTA
10. Wskaż skrót Światowej Organizacji Handlu:
WHO
WTO
EFTA
CEFTA
11. Polska jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego od:
1980 roku
1982 roku
1984 roku
1986 roku
12. Polska była członkiem MFW również w latach:
1945 ? 1950
1950 ? 1955
1955 ? 1960
1960 ? 1965
13. Zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę i przywiezionych z zagranicy w określonym czasie to:
bilans płatniczy
bilans handlowy
saldo
import
14. Obejmuje wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym kraju, w określonym czasie:
bilans płatniczy
bilans handlowy
eksport
import
15. Import to:
zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę i przywiezionych z zagranicy w określonym czasie
wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym kraju, w określonym czasie
zakup usług świadczonych przez kontrahentów zagranicznych
przedaż usług kontrahentowi zagranicznemu
16. Eksport to:
zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę i przywiezionych z zagranicy w określonym czasie
wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym kraju, w określonym czasie
zakup usług świadczonych przez kontrahentów zagranicznych
sprzedaż usług kontrahentowi zagranicznemu
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie