Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Wiadomości » 10 stycznia 2024 » Co trzeba wiedzieć o ...

Co trzeba wiedzieć o okresowych szkoleniach BHP dla nauczycieli?


Szkoła to środowisko pracy, gdzie nietrudno o wypadek. Dzieci często nie patrzą na konsekwencje swoich szaleństw. Upadki, uderzenia, skaleczenia… to tylko niektóre skutki tych zdarzeń. Nauczyciele zaś mają za zadanie chronić je, jak i siebie, przed takimi wypadkami. Warto przy tym podkreślić, że to nie jedyne zagrożenia, jakie występują w tym miejscu. Dlatego tak ważne są szkolenia BHP – wstępne i okresowe, dla kadry nauczycielskiej. Dowiedz się więcej o nich poniżej.

Dlaczego nauczyciele potrzebują szkoleń BHP?

Choć zasadniczo nauczyciele mają głównie obowiązek – przekazywać wiedzę na różnych etapach edukacji, to są też odpowiedzialni za kreowanie odpowiednich postaw oraz zapewnianie bezpieczeństwa w szkole. Jak wspomniano wyżej – to środowisko, w którym zachodzą dynamiczne zdarzenia, mogące skutkować różnymi wypadkami o często poważnych konsekwencjach. Z drugiej strony systemy techniczne, jak i stosowane środki chemiczne np. do czyszczenia powierzchni lub używane w czasie warsztatów związanych z lekcją chemii, również mogą być źródłem zagrożeń.

Między innymi z tego powodu konieczne są szkolenia BHP nauczycieli, pomagające zdefiniować wszelkie niebezpieczeństwa i czynniki szkodliwe występujące w tym środowisku, a także wskazujące rozwiązania pozwalające im przeciwdziałać lub reagować w sytuacji, gdy już nastąpi dane zdarzenie. Duże znaczenie ma to, że kursy te powinny być nie tylko wstępne, ale i okresowe, aby na bieżąco aktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczać informacji o m.in. nowych środkach ochrony.

Jakie zagrożenia czyhają w środowisku edukacyjnym?

W szkołach występują najróżniejsze zagrożenia i czynniki niebezpieczne lub szkodliwe. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • upadki, potknięcia, uderzenia o twarde powierzchnie, zderzenia z innymi osobami,
  • kontakt z chemikaliami, które mogą działać drażniąco na błony śluzowe, skórę czy układ oddechowy,
  • porażenie prądem np. wskutek awarii elektrycznej,
  • hałas, związany m.in. z krzykami dzieci etc.

Do istotnych zagrożeń należą również biologiczne. Szkoły to obiekty agregujące duże zbiorowości, a młodsze dzieci często nie przywiązują odpowiedniej wagi do np. zachowania stosownej higieny czy zasad profilaktycznych, chroniących przed zakażeniem. Z tego powodu w placówkach oświatowych mogą nawet powstawać ogniska epidemii. Ponadto w tym środowisku pracy mogą występować szkodliwe czynniki o charakterze psychospołecznym, w tym stres czy przemoc ze strony innych uczniów lub członków kadry nauczycielskiej.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla nauczycieli?

Obowiązujące prawo jasno wskazuje, że w przeciwieństwie do części kadry administracyjno-biurowej, pracownicy oświaty muszą odbywać okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli. Muszą też mieć wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP). To konieczne, aby – w przypadku określonego zdarzenia – mogli wykonać określone czynności przed przybyciem ekipy ratunkowej.

Jak często zaś powinny odbywać się te kursy? Przepisy wskazują, że kadra dydaktyczna szkół oraz uczelni wyższych powinna przechodzić przez nie co najmniej raz na 5 lat. Można je również organizować częściej, a w przypadkach, gdy dochodzi do znaczących zmian technicznych, wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy w danym środowisku – zawsze po ich wprowadzeniu.

Zakres szkoleń BHP dla nauczycieli

Jak każdy pracownik, który podejmuje swoje obowiązki, nauczyciel powinien wpierw przejść szkolenia wstępne, adaptujące go do określonych warunków. Obejmuje to m.in. instruktaż ogólny i stanowiskowy. W następnej kolejności – nie później niż rok po rozpoczęciu pracy, musi on przejść przez kurs okresowy BHP.

Materiał, który powinni opanować, tyczy się m.in. ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. zakresu dotyczącego ochrony kobiet w środowisku pracowniczym, norm związanych z ergonomią, kwestii związanych z chorobami zawodowymi etc.). Ponadto muszą oni znać zasady ochrony przeciwpożarowej i wspomnianą wyżej PPP.Szkolenia online dla pracowników oświaty – dlaczego warto je wybrać?

Wiedza, jaką nauczyciele powinni opanować, jest dość jasno określona. Natomiast prawo przewiduje pewną dowolność w doborze sposobu przeprowadzenia szkoleń. Mogą one bowiem odbyć się w formie wykładu, seminariów lub zajęć online. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe BHP pozwalają łatwo przyswoić niezbędne informacje. Profesjonalne kursy zaś proponowane są m.in. przez kursbhp.com. Więcej o ofercie skierowanej do pracowników oświaty można znaleźć na stronie. Zajrzyj tam już teraz!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie