Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla

w Krakowie

Os. Kościuszkowskie 2A, 31-858 Kraków

www:   e-mail:  

Małopolska Wyższa Szkoła ZawodowaMałopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie jest prężnie rozwijającą się Uczelnią, która ze swoją bogatą ofertą edukacyjna na trwałe już wpisała się w krajobraz akademickiego Krakowa. Kształcimy naszych studentów na pięciu atrakcyjnych kierunkach, których absolwenci są poszukiwani i mają szansę na lepszy start życiowy oraz szybsze możliwości awansu zawodowego i społecznego.

Uczelnia w swoich założeniach rozwojowych przyjmuje możliwość dalszego poszerzania swojej oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia, w tym również inżynierski. Będzie to możliwe głównie dzięki kadrze nauczającej, która stanowi szczególną wartość naszej uczelni. W jej skład wchodzą dydaktycy i specjaliści wysokiej klasy będący również pracownikami renomowanych uczelni krakowskich i organizacji gospodarczych. Są oni dziś i stanowić będą w przyszłości gwarancję wysokiej jakości naszego kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych, a więc atrakcyjnych na rynkach pracy.

Misją Uczelni jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów poprzez szereg prowadzonych kierunków studiów do samodzielnej pracy zawodowej.

Celem Uczelni jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju studentów i kształcenie a wysokim poziomie tak, aby absolwenci sprostali wymogom współczesnego rynku pracy.

Ambicją Uczelni jest stworzenie intelektualnych, meterialnych i organizacyjnych warunków do realizacji powyższych celów.

Kierunki kształcenia:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie oferuje nowoczesny i atrakcyjny kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Absolwenci uzyskają gruntowne wykształcenie dziennikarskie, poparte praktykami w największych redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych Krakowa. Studia skierowane także do osób zainteresowanych pracą w branży reklamowej i public relations.

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:

 • dziennikarstwo prasowe i edytorstwo
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • organizacja i zarządzanie w mediach

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Studenci kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej techniki i informatyki. Studia przygotowują do zawodu administratora sieci komputerowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach oświatowych.

W zakresie nauk humanistycznych i ekonomicznych studenci uzyskują kompleksowe przygotowanie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych dziedzinach gospodarki. Studenci otrzymują także specjalistyczne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, uzyskując tym samym uprawnienia do nauczania informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności:

 • nauczycielska
 • grafika komputerowa i techniki medialne

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia, to bardzo atrakcyjny i nowoczesny kierunek kształcenia, który pozwala absolwentom Uczelni zdobyć wysokie kwalifikacje w zakresie profesjonalnej pielęgnacji ciała i dbałości o zdrowie i urodę. Wiodącymi zagadnieniami podczas studiów są wykłady z kosmetologii codziennej i zawodowej. Duży nacisk jest też położony na zajęcia praktyczne w gabinecie kosmetycznym - wyjątkowa oferta Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie zakłada zajęcia praktyczne już na samym początku nauki, czyli w pierwszym semestrze studiów.

W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

 • kosmetyka profesjonalna z fizykoterapią i masażem.

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia na tym kierunku dają studentom kompleksową wiedzę w dziedzinie turystyki i rekreacji. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Tytuł ten uprawnia do rozpoczęcia pracy zawodowej a także kontynuacji nauki poprzez podjęcie studiów magisterskich.

W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności:

 • rekreacja i odnowa biologiczna
 • turystyka i hotelarstwo

PEDAGOGIKA

W ramach kierunku Pedagogika specjalność Opiekuńczo - Socjalna kształcimy specjalistów przygotowanych do organizowania opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz socjalnej osobom potrzebującym wsparcia, zarówno poprzez działania indywidualne, jak i instytucjonalne. Uczelnia kształci poszukiwanych w kraju animatorów opieki i pomocy socjalnej, a dzięki specjalistycznemu kształceniu w zakresie języków obcych, absolwenci są przygotowani także do pracy w krajach Unii Europejskiej.

W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności:

 • opiekuńczo-socjalna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia podyplomowe i kursy:


Kursy dodatkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Afrodyta
 • Nowy zawód, nowy start
 • Lets Talk II

Studia podyplomowe
 • Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą - kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej oraz kurs menadżera sportu
 • Informatyka

Kursy i szkolenia

 • Kurs pedagogiczny
 • Europejskie studium zarządzania gospodarką turystyczną i hotelarską
 • Europejskie studium języków obcych
 • Kurs instruktorów sportu i rekreacji

Biblioteka

Informacja ogólna o Bibliotece:

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie została utworzona w I semestrze roku akademickiego 2003/2004. Pełni ona jednocześnie rolę czytelni jak i wypożyczalni.

Od początku swego istnienia gromadzona jest literatura dotycząca przede wszystkim z takich dziedzin jak: turystyka, kosmetologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, marketing, public relations, prawo, socjologia.

Oprócz literatury fachowej, biblioteka stara się zapewnić studentom dostęp do różnorodnych czasopism, które pogrupowane są tematycznie tj. jako kosmetyczne, turystyczne, medyczne itp. Poza periodykami i podręcznikami biblioteka posiada elektroniczne nośniki informacji takie jak: kasety video, CD-ROMY, dyskietki, taśmy magnetofonowe.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:33:10
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:33:10) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie