Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Europejska

im. Ks. Józefa Tischnera

ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel. (0-12) 683-24-00, fax (012) 683-24-14
www:   http://www.wse.krakow.pl
e-mail:   rekrutacja@wse.krakow.pl
wse@wse.krakow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 32382 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O NAS
Założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest Europejskie Centrum Certyfikacji (ECC), powołane z inicjatywy: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Instytutu Tertio Millennio oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wyższą Szkołę Europejską swym autorytetem wspierają wybitne osobowości życia publicznego. Członkami Rady Patronackiej WSE są przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, politycznych, artystycznych - intelektualiści autentycznie zaangażowani w zmiany dokonujące się w naszym kraju m.in. Władysław Bartoszewski, Norman Davies, Andrzej Zoll i Zbigniew Brzeziński.

Uczelnia współpracuje z 30 uczelniami z całej Europy, oferuje stypendia i staże zagraniczne. W WSE prężnie działa także Biuro Karier, a w nim poradnictwo zawodowe.

Misją naszej uczelni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie, tak by przygotować ich do konkurencji na europejskim rynku pracy.

By spełnić to zadanie, uczymy ich:

 • teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wybranym przez nich kierunkiem studiów oraz planowaną pracą zawodową
 • twórczego myślenia, umożliwiającego proces ciągłego samokształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji
 • aktywnej postawy obywatelskiej, odpowiedzialności za dobro wspólne i kształt życia publicznego

Cele te osiągamy przez:

 • dostosowane do wymogów rynku pracy nowoczesne, interdyscyplinarne programy nauczania
 • wysoki poziom kadry naukowej, skupiającej zarówno światowej sławy uczonych, jak i ekspertów w dziedzinie gospodarki, mediów, dyplomacji, administracji i organizacji pozarządowych
 • indywidualne podejście do studenta, umożliwiające każdemu maksymalne wykorzystanie jego zdolności

Najważniejsza dla nas jest nie ilość studentów, lecz jakość ich kształcenia. Przeciwstawiając się dominującemu w Polsce modelowi edukacji masowej, naszą ofertę kierujemy jednak nie tylko do najzdolniejszych. Adresujemy ją do wszystkich, którzy drogą systematycznej pracy gotowi są rozwijać swoją wiedzę i podnosić umiejętności.

OFERTA EDUKACYJNA UCZELNI:

WSE prowadzi studia na kierunkach:
I. Studia I stopnia stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo Narodowe
  specjalności:
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych
 • Socjologia
  specjalności:
  • Public Relations
  • gospodarka, zarządzanie i badania rynku
  • zarządzanie i rozwój personelu
 • Stosunki Międzynarodowe
  specjalności:
  • fundusze i projekty europejskie
  • biznes międzynarodowy
  • bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia - Lingwistyka Stosowana
  specjalności:
  • komunikacja międzykulturowa w biznesie
  • translatoryka
  • lingwistyka polityczna
 • International Relations (studia w języku angielskim)
  specjalności:
  • integracja europejska
  • biznes międzynarodowy
  • turystyka międzynarodowa

studia I stopnia niestacjonarne:

 • Bezpieczeństwo Narodowe
  specjalności:
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych
 • Socjologia
  specjalności:
  • Public Relations
  • Gospodarka, zarządzanie i badania rynku
  • zarządzanie i rozwój personelu
 • Stosunki Międzynarodowe
  specjalności:
  • fundusze i projekty europejskie
  • biznes międzynarodowy
  • bezpieczeństwo narodowe

II. Studia II stopnia stacjonarne:

 • Stosunki Międzynarodowe specjalności:
  • zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • europejska administracja publiczna
  • bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
  • rozwiązywanie konfliktów i rozwój globalny (Peace and Development Studies) - specjalność w języku angielskim
 • International Relations (studia w języku angielskim) specjalności:
  • biznes globalny
  • turystyka międzynarodowa
  • Europa środkowo-wschodnia i Rosja

studia II stopnia niestacjonarne:

 • Stosunki Międzynarodowe specjalności:
  • zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • europejska administracja publiczna
  • bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
  • rozwiązywanie konfliktów i rozwój globalny (Peace and Development Studies) - specjalność w języku angielskim

III. Studia podyplomowe


STUDIA PODYPLOMOWE

Biznes międzynarodowy: Azja
Coaching
Dziennikarstwo
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem środków UE
Integracja europejska - fundusze unijne
International Business Development
Kreatywność w biznesie
Logistyka - zarządzanie łańcuchem dostaw

Marketing w sieci
Public Relations
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Szkoła Liderów Politycznych
Trener biznesu i organizator szkoleń
Zarządzanie komunikacją w firmie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi


DLA KANDYDATÓW
Program stypendialny "Konkurs o indeks"

Dobra edukacja nie musi kosztować - zdobądź stypendium i studiuj za darmo!

WSE jest miejscem wyjątkowym. Na tle innych polskich uczelni stwarzamy młodym ludziom niezwykłe perspektywy rozwoju - umożliwiamy kontakt z wybitnymi osobowościami i indywidualne traktowanie ze strony wykładowców, dajemy szansę na wyjazdy zagraniczne i udział w międzynarodowych projektach, zachęcamy do zaangażowania się w działalność kół naukowych i wolontariat.

Nie chcemy by dla ambitnych i ciekawych świata ludzi czesne stało się barierą do skorzystania z tych możliwości, dlatego przy naszej Uczelni powołana została Rada Mecenasów - grono wybitnych przedstawicieli świata biznesu, którego Honorowym Przewodniczącym jest Profesor Władysław Bartoszewski. Dzięki hojności Mecenasów każdego roku w ramach programu "Konkurs o indeks" możemy zaoferować kilkanaście miejsc stypendialnych pokrywających koszty nauki na pierwszym roku studiów licencjackich lub przez cały okres ich trwania.

W tym roku na kandydatów czeka aż 18 stypendiów - 10 stypendiów rocznych i 8 stypendiów 3-letnich.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu stypendialnego prosimy kierować na adres: rekrutacja@wse.krakow.pl lub pod numer telefonu (12) 683 24 04.

Indywidualne prezentacje Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

Wśród wartości, jakie nasza uczelnia stara się pielęgnować, jest indywidualne podejście do studenta. Każdy jest inny, ma inne potrzeby i inne bodźce wpływają na rozwój jego potencjału. My staramy się stworzyć do tego najlepsze warunki. Z myślą o kandydatach zainteresowanych studiami w WSE przygotowaliśmy formę prezentacji naszej uczelni, uwzględniającą indywidualne potrzeby.

Umów się z nami w dogodnym dla siebie terminie i powiedz, czego chciałbyś dowiedzieć się o naszej uczelni, a my przygotujemy dla Ciebie prezentację.

Proponujemy Ci wybór spośród następujących tematów:

 1. Ogólna prezentacja uczelni, jej atutów oraz oferty kształcenia: zwiedzanie uczelni, prezentacja kadry dydaktycznej WSE, prezentacja elementów nowoczesnego zarządzania uczelnią - Wirtualna Uczelnia, Kioski Informacyjne i Elektroniczne Legitymacje Studenckie (nowoczesna forma legitymacji, którą wprowadziliśmy jako pierwsza uczelnia w Krakowie)
 2. Uczestnictwo w wybranych wykładach prowadzonych na określonym kierunku.
 3. Studia na naszej uczelni w oczach naszych studentów.
  spotkanie ze studentem z wybranego kierunku - dowiesz się jak w oczach studentów wyglądają studia u nas, prezentacja działalności studenckiej - co możesz robić oprócz studiowania? czym WSE żyje na co dzień spotkania z ciekawymi ludźmi, seminaria, konferencje.
 4. Prezentacja zasad rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów dziennych i zaocznych.

ZASADY REKRUTACJI

Studia I stopnia
Nowa matura


Konkurs świadectw maturalnych obejmujący wyniki z matury pisemnej w zależności od kierunku:

 • socjologia, stosunki międzynarodowe (także w j. angielskim):
  • z j. polskiego,
  • j. obcego nowożytnego
  • oraz wybranego przedmiotu: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, matematyki, historii, geografii lub WOS; filologia - lingwistyka stosowana: z j. polskiego oraz j. angielskiego

  Punktacja stosowana do wyniku z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
  poziom podstawowy 1% = 1 pkt
  poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 • filologia - lingwistyka stosowana, International Relations:
  j. angielski poziom podstawowy 1% = 2 pkt
  j. angielski poziom rozszerzony 1% = 4 pkt

  kandydaci ubiegający się o przyjęcie na filologię - lingwistykę stosowaną mogą uzyskać dodatkowe punkty za maturę pisemną z j. niemieckiego, j. hiszpańskiego i j. francuskiego na poziomie rozszerzonym 1% = 1 pkt.

Stara matura

Konkurs świadectw ukończenia szkoły średniej obejmujący oceny końcowe w zależności od kierunku:

 • socjologia, stosunki międzynarodowe (także w j. angielskim) z:
  • j. polskiego,
  • j. obcego nowożytnego, matematyki, historii, geografii lub WOS*;
 • filologia - lingwistyka stosowana:
  • z j. polskiego
  • oraz j. angielskiego**

* dodatkowe 2 punkty można uzyskać za maturę pisemną zdaną na ocenę co najmniej dobrą z: historii, geografii lub j. obcego (socjologia, stosunki międzynarodowe, International Relations)

** dodatkowe punkty można uzyskać za ocenę końcową uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły z jednego z przedmiotów: j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski (filologia - lingwistyka stosowana)

Punktacja za oceny na świadectwie dojrzałości:

 • celujący = 6 pkt
 • bardzo dobry = 5 pkt
 • dobry = 4 pkt
 • dostateczny = 3 pkt
 • dopuszczający = 0 pkt

Wymagane dokumenty na stronie www.wse.krakow.pl

Termin składania dokumentów: 1 kwietnia - 31 lipca 2009r.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie