Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (041) 266-69-73, 266-49-94, fax 263-21-10
www:   http://www.wsbip.edu.pl
e-mail:   info@wsbip.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 42100 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 82.
WSBiP dąży do rozwoju na różnych płaszczyznach, m.in. kontaktów międzynarodowych, których zadaniem jest wymiana studentów, a docelowo utworzenie wspólnych programów dydaktycznych. Umowy o współpracy zawarto np. z uniwersytetem w Holandii i dwoma uniwersytetami z Ukrainy. Pierwsze z w/w porozumień umożliwia najlepszym absolwentom WSBiP roczną edukację w Dronten w Holandii oraz uzyskanie holenderskiego tytułu inżyniera. W 2005 roku władze WSBiP podpisały dwie kolejne umowy o współpracę. Pierwsza z nich jest to umowa z Kaunas College, Kowno - Litwa. Druga umowa została podpisana z Abant Izzet Baysal University w Bolu - Turcja. W najbliższym czasie zostaną podpisane dwie kolejne umowy z Sting Academy, Brno - Czechy oraz Eötvös József College, Baja - Węgry oraz Universita G. D'Annuzio, Chiet'i-Pescara - Włochy.


W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MOŻNA STUDIOWAĆ NA NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH (studia dzienne i zaoczne):

kierunek: EKONOMIA
Specjalności/Profile kształcenia:

 • Ekonomiczno-informatyczny
 • Ekonomiczno-prawny
 • Zarządzanie i marketing
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Hotelarstwo
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Agrobiznes
 • Doradztwo podatkowe
 • Publicystyka ekonomiczna

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, SGGW w Warszawie, UMCS w Lublinie, Akademii Świętokrzyskiej.

Ekonomia


Fizjoterapia

kierunek: FIZJOTERAPIA

Trzyletnie, zawodowe studia na kierunku Fizjoterapia w WSBiP zapewniają dobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na bazie nauk przyrodniczych, budowane są umiejętności praktyczne z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. Na Kierunku Fizjoterapia zatrudnieni są specjaliści (profesorowie i adiunkci) m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.


kierunek: GEODEZJA i KARTOGRAFIA

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Geodezja i Kartografia po realizacji przedmiotów uwzględnionych w planie studiów będzie posiadał ugruntowaną wiedzę inżynierską w zakresie geodezji i kartografii oraz przygotowanie, między innymi do realizowania najważniejszych prac pomiarowych. Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę i programy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Geodezja i Kartografia


Pedagogika

kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności/Profile kształcenia:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim
 • nauczyciel-wychowawca w świetlicy dla dzieci i młodzieży
 • pedagogika w zakresie opieki i wychowania
 • pracownik opieki socjalnej
 • pedagog w zakresie resocjalizacji i terapii uzależnień
 • pedagog w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • pedagog opieki nad ludźmi starszymi

Na Kierunku Pedagogika wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Świętokrzyskiej.


kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Absolwent kierunku pielęgniarstwo po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, a także w zakładach nauczania i wychowania, w wyższych szkołach i ośrodkach naukowo-badawczych. Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę i programy Akademii Medycznej w Lublinie.

Pielęgniarstwo


Politologia

kierunek: POLITOLOGIA
Specjalności/Profile kształcenia:

 • Samorząd terytorialny
 • Integracja europejska
 • Lokalna polityka bezpieczeństwa
 • Polityka informacyjna

Na Kierunku Politologia wykłada kadra m.in. z Instytutu Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS w Lublinie


kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności/Profile kształcenia:

 • Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością wiedza o społeczeństwie

Kierunek Wychowanie Fizyczne funkcjonuje w oparciu o kadrę i programy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Wychowanie Fizyczne


Zdrowie Publiczne

kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności/Profile kształcenia:

 • Organizacja ubezpieczeń i opieki zdrowotnej
 • Organizacja profilaktyki i lecznictwa sanatoryjno-uzdrowiskowego
 • Organizacja pomocy sanitarnej i ochrony sanitarnej środowiska
 • Administracja w służbie zdrowia

Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę i programy Akademii Medycznej w Lublinie.NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w Ostrowcu Św.
kierunek: NAUCZYCIELSKI
Specjalność:

 • język angielski (opieka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • język niemiecki (opieka naukowo-dydaktyczna Uniwersytet Rzeszowski)

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych zostało utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.06.2000r. Absolwenci NKJO otrzymują dyplom ukończenia Kolegium (uprawniający do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach). Absolwenci NKJO mają prawo przystąpienia do egzaminu eksternistycznego dla uzyskania tytułu licencjata przed Komisją Egzaminacyjną UJ (język angielski) lub Komisją Egzaminacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego (język niemiecki).Uczelnia zapewnia absolwentom studiów pierwszego stopnia drożność kształcenia na studiach drugiego stopnia w siedzibie Uczelni zgodnie z podpisanymi z innymi uczelniami umowami o współpracy.

Studenci BudynekINFRASTRUKTURA
WSBiP
może pochwalić się jedną z najlepszych baz naukowo-dydaktycznych. Posiadamy 5 budynków o łącznej kubaturze 15 700 m2, w których znajdują się: 1 aula na 300 miejsc, 1 aula na 250 miejsc, 4 aule po 220 miejsc, 3 aule po 120 miejsc, 37 sal ćwiczeniowych i 100 komputerów ze stałym łączem internetowym i 10 laboratoriów językowych, biblioteka licząca 50 tys. woluminów oraz czytelnia, akademik na łączną liczbę 500 miejsc (z możliwością dostępu do internetu), klubem studenckim oraz 2 kawiarenkami internetowymi.

DZIAŁ REKRUTACJI
ul. Akademicka 12 (Os. Pułanki)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (041) 266-69-73, 266-49-94
tel./fax (041) 263-21-10
e-mail: info@wsbip.edu.pl
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM
JĘZYKÓW OBCYCH

ul. Akademicka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (041) 263-21-20

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie