Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice
tel. (076) 746 53 53
www:   http://www.dwspit.pl
e-mail:   sekretariat@dwspit.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

O uczelni

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, wywodząca się z najlepszych ośrodków akademickich, niskie czesne, praktyka zawodowa w znanych firmach, rozbudowany program języków obcych oraz stypendiów, a także nowoczesne środki i baza dydaktyczna to podstawowe atuty Uczelni.

Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych oraz umieszczeniu Uczelni w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DWSPiT ma zapewniony stabilny rozwój. Znakomitą przyszłość szkoły zwiastuje bardzo dobre położenie Polkowic (bliskość granic z Niemcami i Czechami), jak i dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu. Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza dla Uczelni i studentów nowe możliwości. Konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie kontaktów zagranicznych oraz zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny technologii informacyjnej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politycznych, prawa, daje absolwentom DWSPiT duże szanse na znalezienie ciekawej pracy w Polsce i za granicą.

Rekrutacja

Uczelnia przeprowadza rekrutację w dwóch terminach w okresie wakacyjnym. Dzięki wsparciu założycieli Uczelni (gł. Gminy Polkowice) w roku akademickim 2007/2008 jako pierwsza tego typu uczelnia w Polsce możemy zaproponować bezpłatne studia stacjonarne (d. dzienne) dla wszystkich studentów I roku!

KierunkiSpecjalności
Informatyka
 • systemy i sieci komputerowe
 • programowanie układów mechatronicznych
Kształcenie prowadzone jest w systemie studiów inżynierskich (pierwszego stopnia). Czas trwania studiów wynosi 3,5 roku, w tym praktyka zawodowa. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy inżyniera. Studia te prowadzone są na Wydziale Informatyki.
Stosunki Międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kształcenie prowadzone jest w systemie studiów licencjackich (pierwszego stopnia). Czas trwania studiów wynosi 3 lata, w tym praktyka zawodowa. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata. W pierwszym roku studiów studenci kierunku stosunki międzynarodowe studiują jednym trybem, bez podziału na specjalności. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych.


Wszystkie kierunki otrzymały w roku 2006 pozytywne oceny jakości kształcenia wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.


Praktyki zawodowe

Uczelnia zawarła porozumienia w kwestii odbywania praktyk z największymi firmami i innymi jednostkami regionu, m.in. z: Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., KGHM "Polską Miedzią" S.A. w Lubinie (z oddziałami: Biuro Zarządu, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji), Sitech Sp. z o.o., Starostwem Powiatowym w Polkowicach i w Głogowie, Telefonią Dialog S.A. we Wrocławiu, Urzędem Gminy w Polkowicach, CCC Sp. z o.o., Urzędem Skarbowym w Polkowicach, Bankiem Zachodnim WBK S.A., "Danipol" Spółka z o.o., PHP "Mercus" Spółka z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.. i wieloma innymi. W poprzednich latach statystycznie na każdego studenta przypadały po 3 praktyki do wyboru. Nauka w DWSPiT to szansa znalezienia ciekawego zatrudnienia po studiach. Najlepszym tego sposobem jest pozytywne zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy w trakcie odbywania praktyki.

Uczelnia, bardzo dobrze współpracująca z lokalnymi przedsiębiorstwami, z roku na rok rozwija ofertę praktyk, mając na uwadze ciągłe rozszerzanie kontaktów międzynarodowych różnych instytucji subregionu Polkowickiego oraz powstanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z licznymi firmami zagranicznymi, a także w niedalekiej przyszłości Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Kryteria rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne (d. dzienne) i niestacjonarne (d. zaoczne) prowadzona jest na zasadach wolnego naboru osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Liczba miejsc jest ograniczona.


Kandydaci na studia są zobowiązani w podanych wyżej terminach złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej) - w 2 egzemplarzach,
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne - w przypadku nowej matury również świadectwo ukończenia szkoły - (oryginał lub odpis wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza - w tym przypadku do czasu rozpoczęcia zajęć należy dostarczyć oryginał). Nowa matura w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów,
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto DWSPiT w BZ WBK S.A. O/Polkowice Nr 73 1090 2109 0000 0005 5006 4774 - oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku,
 • kserokopia dowodu osobistego (w dowodzie starego typu: str. 2 i 3 + strona tytułowa i dotycząca zameldowania, w nowym: obie strony) - oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 • książeczka wojskowa do wglądu - dotyczy poborowych,
 • 5 zdjęć legitymacyjnych.

Uwaga: do wypełnienia podania oraz umowy niezbędny jest dowód osobisty kandydata, znajomość Numeru Identyfikacji Podatkowej (tzw. NIP) nadawanego przez Urząd Skarbowy oraz książeczka wojskowa w przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Dokumenty składać należy osobiście.

Odpłatność za studia

Studia dzienne na I roku są bezpłatne. Kolejne lata są odpłatne. Wpisowe wynosi 400 zł dla wszystkich. Czesne za semestr na studiach zaocznych: 1350 zł - stosunki międzynarodowe, 1450 zł - informatyka.
Najniższe czesne w Polsce! Zobacz szczegółową tabelę opłat.

Czesne można wnosić jednorazowo za cały semestr lub rok, a także w ratach. O wyborze sposobu płatności decyduje student bez konieczności składania jakichkolwiek podań. W przypadku płatności ratalnych obowiązuje system 5 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych najpóźniej do 15-go każdego miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny od pracy termin upływa pierwszego dnia roboczego po tej dacie.

Egzaminy, w tym również poprawkowe, są nieodpłatne. Bezpłatna jest również nauka na drugim kierunku prowadzonym przez Uczelnię.

Atrakcyjny system pomocy materialnej DWSPiT dla studentów powoduje,
że studia są dostępne dla wszystkich.

Pomoc materialna

Cechą istotnie wyróżniającą naszą uczelnię od innych szkół jest wyjątkowo atrakcyjny system pomocy materialnej dla studentów. Uczelnia bowiem, oprócz dotacji stypendialnej MEiN, dysponuje środkami przekazanymi przez Gminę Polkowice z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla studentów DWSPiT. Dzięki tak skonstruowanemu Funduszowi Pomocy Materialnej oraz wyjątkowo niskim opłatom studia są dostępne dla większej liczby osób. W DWSPiT ponad połowa studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) otrzymuje pomoc stypendialną, stąd wiele osób może studiować za darmo.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:34:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:34:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie