Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Puławska Szkoła Wyższa

ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy
tel./fax (0-81) 887-49-49, 888-81-11
www:   http://www.psw.pulawy.pl
e-mail:  

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

Prof. Henryk Chołaj w pierwszym numerze Wydawnictwa Puławskiej Szkoły Wyższej pt. "Tradycje akademickie Puław" zauważa, że w "latach dziewięćdziesiątych powstało w Polsce ponad sto pięćdziesiąt niepaństwowych szkół wyższych ale tylko nieliczne z nich mogą poszczycić się tym, że siedzą na takim korzeniu historycznym, jak uczelnia puławska i mogą być kontynuatorami tak sławnych tradycji edukacyjnych i akademickich....". Powstanie Puławskiej Szkoły Wyższej w 1997 r. ma znaczenie symboliczne i symptomatyczne.

Otwierając w dniu 9.10.1997 roku uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego w Puławskiej Szkole J.M. Rektor Grzegorz Janusz rozpoczął od słów: "W 1862 roku, 135 lat temu, powstała w Puławach szkoła wyższa. Pamięć tej tradycji była zawsze żywa w społeczeństwie puławskim ... po wielu latach przerwy odbyła się 1 października 1997 roku immatrykulacja studentów, zaś w jej trakcie zabrzmiał hymn społeczności akademickiej "Gaudeamus igitur", obwieszczając tym samym powrót szkoły wyższej do Puław. Mamy nadzieję, że zapowiada to powrót Puław do dawnej świetności jako miasta akademickiego, któremu oblicze będą nadawać nie tylko uczeni ale także studenteria.

Myśl utworzenia w Puławach szkoły wyższej dojrzewała w społeczeństwie Puław i we władzach samorządowych bardzo długo. Zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych przemiany ekonomiczno-ustrojowe uaktywniły działania różnych grup społecznych zmierzających do przywrócenia Puławom statusu miasteczka akademickiego. W połowie lat dziewięćdziesiątych prof. dr hab. Edward Olszewski na spotkaniu z grupą puławiaków skupionych przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im Ch. P. Aignera w Puławach prowadzonym przez PTE, zaproponował podjęcie konkretnych działań zmierzających do utworzenia w Puławach szkoły wyższej.To prof. Olszewski był autorem roboczej nazwy szkoły pt. Puławska Szkoła Wyższa, która okazała się trafna i stała się nazwą oficjalną od chwili podpisania wniosku przez Ministra. Społeczne zaangażowanie Profesora w tym przełomowym momencie było bardzo znaczące ponieważ jego myśl została rozwinięta przez władze miasta i inne grupy społeczne. Rozpoczęto cykl procedur organizacyjnych zmierzających do osiągnięcia celu w jak najkrótszym czasie.

REKRUTACJA

Przyjęcie na studia odbywa się na zasadzie wolnego naboru. Dokumenty na studia w szkole przyjmowane są:

 • na studia niestacjonarne od 16 maja 2006r,
 • na studia stacjonarne od 16 maja 2006 r,

Rekrutacja trwa do 01 października 2006 r.

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia:

  1) Kwestionariusz
  2) Świadectwo dojrzałości
  3) Zaświadczenie lekarskie (stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studia wyższe)
  4) 4 zdjęcia
  5) Kserokopia dowodu osobistego
  6) Opłata rekrutacyjna - 60 zł
Kwestionariusz i bliższe informacje o rekrutacji i studiach można uzyskać w Rektoracie lub Dziekanatach oraz na stronie internetowej: www.psw.pulawy.pl

STUDIA

Puławska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na trzyletnich studiach zawodowych kończących się tytułem zawodowym licencjata na kierunkach:

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Fizjoterapia
 • Politologia

Wydział Ekonomii:
Kierunek:
 • Ekonomia
Specjalności:
 • Agrobiznes
 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie jednostkami gospodarczymi i instytucjami
 • Informatyka w ekonomii
Wydział Nauk Społecznych:
Kierunki:
 • Administracja
 • Fizjoterapia
 • Politologia
Specjalności:
 • Integracja europejska

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Oligofrenopedagogika i niedostosowanie społeczne
 • Oligofrenopedagogika i pedagogika terapeutyczna
 • Oligofrenopedagogika i tyflopedagogiką
 • Oligofrenopedagogika i surdopedagogika
 • Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika i edukacja zdrowotna
 • Oligofrenopedagogika i rehabilitacja
 • Niedostosowanie społeczne i terapia pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Rewalidacja dzieci z uszkodzeniami wielofunkcyjnymi
 • w ramach kierunku administracja:
 • Ochrona środowiska
 • Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi na szczeblu Gminy, Powiatu
 • Zarządzanie służbą zdrowia

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:34:42
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:34:42) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie