Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
tel. (75) 645 33 00, fax (75) 645 33 10
www:   http://www.kpswjg.pl
e-mail:   rektorat@kpswjg.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym zadaniem uczelni jest edukacja w regionie działania szkoły, uwzględniająca specyfikę oddalenia od dużych ośrodków akademickich, połączona z ograniczonymi możliwościami ekonomicznymi rodzin do wysyłania młodzieży na studia w tych centrach.

Kolegium Karkonoskie, od momentu powstania, ściśle współpracuje z uczelniami akademickimi Wrocławia – Uniwersytetem, Politechniką, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Medyczną i Akademia Ekonomiczną.

Uczelnia, jako jedna z sześciu szkół wyższych skupionych w Akademickim Centrum Koordynacyjnym Euroregionu Nysa, utrzymuje ścisłe związki z uczelniami czeskimi i niemieckimi, z którymi ma formalne porozumienia o współpracy, mając ambicje rekrutowania, w bliskiej przyszłości, studentów z tego obszaru w ramach budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Uczelnia intensyfikuje wymianę międzynarodową pracowników i studentów, korzystając z uprawnień nadanych przez Kartę Erasmus. Szkoła nawiązała inne umowne i mniej formalne związki z uczelniami w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Ukrainie, pracując nad dalszymi.

WYDZIAŁY I KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Kierunek
Wydział Humanistyczny
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Pedagogika
Wydział Przyrodniczy
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Wychowanie fizyczne
Wydział Techniczny

Studia Podyplomowe

 

Wydział Techniczny

Wydział Humanistyczny

 • Studium podyplomowe zarządzania placówką w nowej strukturze systemu edukacji dla dyrektorów placówek oświatowych
 • Nauczanie bloku przyrodniczego z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w kl. IV - VI szkoły podstawowej
 • Studium podyplomowe zarządzania oświatą samorządową w okresie zmian
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania fizycznego
 • Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli nauczania początkowego i neofilologów nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego oraz pozostałych przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum

Kursy dokształcające

Wydział Techniczny

Więcej informacji i kursach dokształcających na Wydziale Technicznym znajdziesz tutaj.

Wydział Przyrodniczy

 • Kurs doskonalący z zakresu pierwszej pomocy - adresowany do szerokiego gremium odbiorców nie związanych z pracą w służbie zdrowia. Skorzystać z nich mogą wszyscy zainteresowani tematyką ratownictwa
 • Kurs doskonalący "Zastosowanie techniki informatycznej do dokumentowania działalności medycznej" - adresowany do pracowników służby zdrowia
 • Kurs ratownictwa kataklizmowego - opracowany wspólnie z Centrum Ratownictwa Kataklizmowego - adresowany do instruktorów GOPR

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych, jako jednostka międzywydziałowa, organizuje lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Przyrodniczego, Humanistycznego i Technicznego.

Kursy prowadzone są na czterech poziomach kompetencji językowej:

 • początkującym (A1) - poziom ten jest zarezerwowany dla tych studentów, którzy udokumentują, że nie uczyli się ani języka angielskiego ani niemieckiego
 • średniozaawansowanym I (A2)
 • średniozaawansowanym II (B1)
 • na poziomie samodzielności językowej (B2)

Sekretariat Studium Języków Obcych mieści się w pokoju 307 (budynek nr 3). Telefon kontaktowy 075 645 33 61.

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Celem działalności KUTW jest ustawiczne kształcenie seniorów, stymulowanie rozwoju ich osobowości, podnoszenie sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i integracja społeczności słuchaczy. Cele te Uniwersytet realizuje poprzez ciągłe udoskonalany i rozwijany program dydaktyczny a także szeroką działalność kulturalno-integracyjną. Słuchaczami Uniwersytetu mogą być osoby mające uprawnienia emerytalno-rentowe, po nabyciu praw członkowskich (bez względu na poziom wykształcenia).


REKRUTACJA

Informacje dla kandydatów (nie dotyczy studiów podyplomowych)

 • Podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny w dziekanatach Wydziałów)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i oryginał do wglądu
 • 4 fotografie o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego (stary druk dowodu osobistego str. 1,2,3,6,7)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności)
  • na kierunek wychowanie fizyczne druk dostępny w sekretariacie Instytutu Pedagogiki DOC
 • Jedną małą kopertę z adresem do korespondencji kandydata
 • Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • Do wglądu: dowód osobisty, książeczka wojskowa (mężczyźni)

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

Dokumenty należy składać w sekretariatach poszczególnych wydziałów:

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Beata Laszkiewicz.
IP autora: 78.8.235.208
Data utworzenia: 2009-09-04 20:36:07
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Beata Laszkiewicz (78.8.235.208) - Prezentacja (2009-09-04 20:36:07) - Edytuj prezentację.
Beata Laszkiewicz (78.8.235.208) - Prezentacja (2009-09-04 20:35:19) - Edytuj prezentację.
Beata Laszkiewicz (78.8.235.208) - Prezentacja (2009-09-04 20:31:14) - Edytuj prezentację.
Beata Laszkiewicz (78.8.235.208) - Prezentacja (2009-09-04 20:30:27) - Edytuj prezentację.
Beata Laszkiewicz (78.8.235.208) - Prezentacja (2009-09-04 20:29:43) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:37:00) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie