Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia "Ignatianum"

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. centrala: (12) 399-95-00; fax (12) 399-95-01
www:   http://www.ignatianum.edu.pl
e-mail:   rektorat@ignatianum.edu.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Krakowska Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Obecnie Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z dwóch Wydziałów: Filozoficznego i Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są dwa kierunki: filozofia i kulturoznawstwo a w Wydziale Pedagogicznym: pedagogika i politologia.
OFERTA EDUKACYJNA

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Instytut Filozofii

Instytut Filozofii oferuje kształcenie w sysytemie studiów dziennych w zakresie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Instytuty Katedry
Instytut Filozofii
 • Katedra Historii i Filozofii
 • Katedra Logiki
 • Katedra Filozofii Poznania
 • Katedra Metafizyki
 • Katedra Filozofii, Boga i Religii
 • Katedra Filozofii Człowieka
 • Katedra Psychologii Ogólnej
 • Katedra Etyki
 • Katedra Filozofii Społecznej
 • Katedra Filozofii Przyrody

Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów dyplomowych w zakresie Filozofii i Wiedzy o Kulturze.

Konkurencyjność na rynku pracy

Studia w zakresie kulturoznawstwa pozwalają konkurować na rynku pracy, w sektorze administracji publicznej - rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, w takich dziedzinach aktywności zawodowej jak:

 • organizowanie działalności artystycznej
 • kierowanie instytucjami kultury
 • upowszechnianie kultury
 • edukacja kulturalna
 • mediacje interkulturowe
 • public relations w sektorze kultury
 • marketing w zakresie kultury
 • działalność medialna i reklamowa

Kompetencje

Absolwent kulturoznawstwa w IGNATIANUM to osoba kompetentna w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości:

 • literatury
 • filmu
 • teatru
 • muzyki
 • plastyki
 • sztuki użytkowej

Kreatywność

Studia te stawiają sobie za cel także przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej. Należą do nich, w sposób szczególny:

 • krytyka literacka, teatralna i filmowa
 • promocja dziedzictwa narodowego
 • komunikacja międzykulturowa
 • wymiana kulturalna
 • dziennikarstwo
 • edytorstwo

Mobilność

Uważamy, że ważnymi czynnikami ułatwiającymi uzyskanie powyższych kwalifikacji oraz wpływającymi w sposób istotny na budowanie własnej kariery zawodowej i jej „konkurencyjność” – obok fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych – są: znajomość różnych kultur i biegła znajomość języków obcych. Te kompetencje kulturowe możesz rozwijać korzystając ze stypendiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus, w którym uczestniczy nasza Uczelnia.

Perspektywy

Oprócz uzyskania podstawowych wiadomości z zakresu historii, socjologii, antropologii i filozofii kultury, etyki i filozofii religii, psychologii społecznej, zarządzania personelem i projektami, estetyki i historii sztuki oraz filozofii społecznej i politycznej, masz możliwość rozszerzenia swoich zainteresowań i praktycznych zdolności w wielu popularnych dziś specjalnościach.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować swoje kształcenie w „Ignatianum” na studiach magisterskich, zarówno oferowanych obecnie, jak i przygotowywanych do uruchomienia w najbliższej przyszłości.

Dziedzictwo

Analiza różnorodnych wytworów kultury, w tym kultury masowej oraz umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi w świecie, w którym funkcjonują rozmaite religie, systemy wartości i poglądy polityczne, oparta będzie na fundamencie nauki Kościoła katolickiego oraz dorobku cywilizacji europejskiej.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

W Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznym Ignatianum odwołujemy się do wielowiekowej tradycji edukacyjnej jezuitów opartej w głównej mierze na pedagogice ignacjańskiej. Tradycja ta zmierza do kształtowania postaw wrażliwości oraz gotowości samokształcenia i wzrastania przez całe życie po to, aby być "człowiekiem dla innych i człowiekiem z innymi. Troska o rozwój osobowy stanowi ważny impuls w korzystaniu z jej osiągnięć w praktycznej działalności różnego typu instytucji wychowawczych. Ponadto wskazuje na potrzebę wielostronnego i integralnego rozwoju człowieka w perspektywie egzystencjalnej i transcendentnej.

Struktura studiów

Studia pierwszego stopnia:

Studia pierwszego stopnia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata). Na pierwszym etapie studiów kształcenie odbywa się zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na dwóch kierunkach: pedagogika oraz politologia.

W systemie stacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, pedagogika resocjalizacyjna, wychowanie przedszkolne.

W systemie niestacjonarnym student może wybrać specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdą sobotę) oraz pedagogika resocjalizacyjna (zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdy czwartek i piątek w godzinach popołudniowych).

Zajęcia dydaktyczne na kierunku politologia w systemie niestacjonarnym odbywają się soboty. Student może wybrać specjalność: przywództwo polityczne; administracja państwowa i samorządowa; bezpieczeństwo narodowe.

Studia drugiego stopnia:

Studia drugiego stopnia magisterskie trwają 4 semestry (2 lata). Na drugim etapie studiów stopniu możliwe jest podjęcie studiów na kierunku pedagogika w systemie stacjonarnym w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna w systemie niestacjonarnym.REKRUTACJA

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:41:15
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:41:15) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie