Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul.Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (77) 448-47-00, fax: (77) 435-29-89
www:   http://www.pwsz.nysa.pl
e-mail:   pwsz@pwsz.nysa.pl
rekrutacja@pwsz.nysa.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31583 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Architektura i urbanistyka

- konserwacja i ochrona zabytków

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dietetyka

- dietetyka kliniczna
- dietetyka administracyjna

Zarządzanie i inżynieria produkcji

- zarządzanie produkcją i usługami
- zarządzanie jakością
- zarządzanie bezpieczeństwem

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia

- filologia angielska
- filologia angielska z językiem niemieckim
specjalizacja nauczycielska z możliwością pisania pracy licencjackiej z językoznawstwa, metodyki i literatury angielskiej

- filologia germańska - specjalności:
 • pedagogiczna (nauczycielska)
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • translatorska (tłumaczeniowa)
 • turystyczno-kulturoznawcza

 

Finanse i rachunkowość

- rachunkowość i kontrola finansowa
- finanse przedsiębiorstw
- zabezpieczenie społeczne

Historia

- Specjalność nauczycielska: główna - historia, dodatkowa - wiedza o społeczeństwie Specjalizacje w ramach specjalności nauczycielskiej: analityk stosunków międzynarodowych, integracja europejska, polityka gospodarcza

Jazz i muzyka estradowa

Informatyka

- systemy internetowe
- systemy i sieci komputerowe
- bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
- grafika komputerowa i multimedia

Zdrowie publiczne

- promocja zdrowia
- organizacja pomocy społecznej

Kosmetologia

- chemia i technologia kosmetyczna
- kosmetologia specjalistyczna

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

Język biznesu: angielski

- język biznesu angielski

Studia Podyplomowe

- Zabezpieczenie społeczne
- Nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
- System i instrumentarium Orffa w muzyce estradowej

Studia pomostowe dla pielęgniarek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozpoczęła działalność 1 czerwca 2001 roku. Utworzenie uczelni w Nysie nawiązywało do idei arcyksięcia biskupa Karola, który powołał w 1623 roku pierwszy na Śląsku Uniwersytet w Nysie i mianował jego rektorem znanego astronoma Christopha Scheinera (odkrywcę plam na Słońcu).

Uczelnia posiada kilka budynków dydaktycznych, akademiki i hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2.

Obiekty są wyremontowane i odrestaurowane, czego dowodem jest wyróżnienie Uczelni przez Głównego Konserwatora Zabytków w Polsce. Sale dydaktyczne są wyposażone na najwyższym europejskim poziomie. PWSZ w Nysie oferuje kształcenie na różnorodnych kierunkach, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, na 6-cio i 7-mio semestralnych studiach licencjackich i inżynierskich (pierwszego stopnia). Strukturę Uczelni tworzy 12 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.

W roku akademickim 2006/2007 Instytuty Informatyki, Pielęgniarstwa i Architektury uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej przez co zostały uznane za jednostki spełniające najlepsze wzorce obowiązujące w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. W roku 2007/2008 pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskały Instytuty: Neofilologii oraz Zarządzania.

Strukturę uzupełniają min. nowoczesna Biblioteka, Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa, Dział Współpracy Międzynarodowej, Akademickie Biuro Karier oraz Oficyna Wydawnicza.

Szkoła oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne), na których zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz studia niestacjonarne (zaoczne - odpłatne), gdzie zajęcia odbywają się w weekendy.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w zależności od kierunku studiów.

Absolwent naszej Uczelni zdobywa wykształcenie wyższe oraz doświadczenia zawodowe wynikające z bogatego i profesjonalnego programu praktyk zawodowych.

Uzyskane kwalifikacje i dyplom uprawniają absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich (drugiego stopnia) uczelni akademickich w kraju i za granicą.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Studenci PWSZ w Nysie mogą odbyć część nauki na zagranicznych uczelniach takich krajów jak: Niemcy, Czechy, Hiszpania, Dania, Belgia, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia, Bułgaria, Słowenia, Węgry, Turcja w ramach Programu Socrates/Erasmus. Wyjeżdżają również na kursy językowe oraz zagraniczne praktyki zawodowe Leonardo da Vinci i w ramach innych programów Unii Europejskiej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.
Dzięki nim już podczas studiów będziesz miał możliwość zobaczyć jak przebiega praca w wybranym zawodzie i jak funkcjonują firmy w branży. Jest to ważne i ciekawe doświadczenie. Daje także możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami i poznania rynku pracy w branży.

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości lub odpis wystawiony przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego (konieczność dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej),
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 3. formularz rekrutacyjny kandydata,
 4. zaświadczenie lekarskie zgodnie zgodnie z wymogami dla poszczególnych kierunków
 5. cztery podpisane fotografie o wymiarach 37x52,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. kserokopia dowodu osobistego,
 8. oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego,
 9. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie