Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

w Złotokłosie

ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos
tel./fax (22) 726-92-60
www:   http://www.zlotoklos.szkola.pl
e-mail:   szkolapodstawowazl@wp.pl
szkola@zlotoklos.szkola.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 34815 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- dobra baza dydaktyczna
- nauka poprzez zabawę
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- świetlica, biblioteka
- szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- pracownia komputerowa z dostępem
  do Internetu

- rehabilitacja, stomatolog
- pomoc logopedy, pedagoga, pielęgniarki
- stołówka
- sklepik
- wolontariat
- szkolna gazetka

MISJA PLACÓWKI

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, zapewniającą mu wszechstronny rozwój — temu nadrzędnemu hasłu zostają podporządkowane wszystkie działania dyrektora, nauczycieli i personelu administracyjnego naszej szkoły. Pragniemy naszym wychowankom stworzyć sprzyjającą, życzliwą atmosferę pracy i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Istotnym celem naszego działania jest wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne umożliwiające dalsze kształcenie, a w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Możemy temu podołać, gdyż posiadamy dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie kadrę nauczycielską, która stale doskonali swe kwalifikacje. Chcemy wychowywać podopiecznych zgodnie z humanistycznym systemem wartości, szczególnie chrześcijańskich.

Uznajemy za istotne zapoznanie naszych uczniów z historią kraju, regionu i najbliższego środowiska oraz wychowanie w szacunku dla tych wartości. Ponadto pragniemy przygotować uczniów do świadomego i umiejętnego korzystania z dóbr kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Chcemy też stworzyć naszym wychowankom warunki do pełnego, wszechstronnego rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, aby mieli szansę stać się osobami twórczymi.

Staramy się rozszerzyć nasze działania na czas wolny uczniów, wspomagać tych, którzy mają kłopoty w nauce. Pragniemy ponadto promować zdrowy styl życia poprzez propagowanie idei uprawiania sportu, zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i sportu.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty, doskonalić umiejętności oraz poszerzać i uzupełniać wiedzę podczas zajęć pozalekcyjnych. W naszej ofercie m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, koła przedmiotowe, kółka rozwijające zainteresowania, zajęcia świetlicowe. Poza tym organizujemy różne zajęcia wyrównawcze oraz przygotowawcze (do egzaminu, sprawdzianu). Uczniowie mogą sprawdzać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych konkursach, zawodach i olimpiadach. W naszej szkole organizujemy również różne wyjazdy kulturalne, wycieczki oraz uroczystości i imprezy szkolne. Nasi uczniowie angażują się w życie szkoły poprzez działania w Samorządzie Uczniowskim.


BAZA DYDAKTYCZNA

Obecny budynek Szkoły podstawowej został oddany do użytku 22 września 1992 roku. Są w nim sale lekcyjne, świetlica, biblioteka, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna z zapleczem, stołówka z zapleczem kuchennym, gabinet lekarski i stomatologiczny, pokój nauczycielski i szatnie.

W roku szkolnym 1999/2000 nastąpiła rozbudowa istniejącego budynku i gimnazjum umieszczono w odrębnej części. Została ona oddana do użytku 1 września 2001 roku.

Sale są dobrze wyposażone i estetycznie urządzone, dużo jest pomocy dydaktycznych i sprzętu audio-wizualnego, bogaty jest księgozbiór biblioteki szkolnej, jest w niej również medioteka. Przy szkołach znajduje się zespół boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej. Szkoła posiada własną, biologiczną oczyszczalnię ścieków.
PIASECZYŃSKIE SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18. Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie