Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej

ul. Konstytucji 3 Maja 60, 66-300 Międzyrzecz
tel./fax (95) 741-24-59
www:   http://www.sosw.miedzyrzecz.pl
e-mail:   oswmcz@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7839 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznych
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
- zajęcia korekcyjne
- pomoc logopedyczna
 

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- pomoc pedagoga, psychologa
- przygotowanie do samodzielności

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopni lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W Przypadku braku Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego na terenie powiatu Ośrodek organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Cele i zadania naszego ośrodka

Szczegółowe zadania i cele pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz rewalidacyjnej z dziećmi wynikają z zadań pedagogiki specjalnej, dostosowanych do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych uczniów/wychowanków.

Głównym celem i zadaniem ośrodka jest przygotowanie uczniów/wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem, poprzez:
 • osiągnięcie możliwego wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod
 • przygotowanie do samodzielności
 • udzielanie uczniom/wychowankom specjalistycznej pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej, logopedycznej, resocjalizacyjnej, psychologicznej
 • udzielaniem uczniom/wychowankom pomocy materialnej
 • umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 • zorganizowanie i zapewnienie specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej
 • umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów poprzez realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania (dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów)
 • sprawowanie opieki nad uczniami/wychowankami przebywającymi w ośrodku podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozaszkolnych
 • sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i zajęć


Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez:
 • I etap edukacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami
 • II etap edukacyjny – oddział IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami
 • III etap edukacyjny – oddziały I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami
 • IV etap – oddziały zasadniczej klasy zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • IV etap – oddziały I-III szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • działalność rewalidacyjną, edukacyjną i wychowawczą nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno-obsługowego, (poprzez zajęcia: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjne, usuwania wad wymowy)
 • bieżącą realizację poszczególnych zadań wychowawczych i edukacyjnych zawartą w programie wychowawczym i profilaktyki
 • współdziałanie z: Powiatem Międzyrzeckim, Kuratorium Oświaty, Urzędami Miast i Gmin, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Sądami Rodzinnymi i Nieletnich, specjalistycznymi poradniami zdrowia
 • szeroko pojętą współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów/wychowanków


Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:
 • pomieszczenia do nauki (klasopracownie)
 • świetlice
 • bibliotekę z czytelnią
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet pedagoga i psychologa
 • gabinet rewalidacji
 • gabinet EEG
 • gabinet Tomatis
 • pracownię technologiczną
 • sale doświadczania świata
 • salę gimnastyczną
 • pracownię komputerową
 • pomieszczenia sypialne
 • stołówkę z kuchnią i zapleczem magazynowo-kuchennym
 • pralnię i punkt napraw krawieckich
 • boisko szkolne i teren rekreacyjny
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
 • gabinet higieny szkolnej

Ośrodek oferuje uczniom/wychowankom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo, zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
 • całodobową opiekę w dniach nauki szkolnej
 • odpowiednie warunki do nauki i wychowania
 • możliwość realizacji celów rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych w ramach zajęć specjalistycznych
 • możliwość rozwijania zainteresowań

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie