Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Kozicach Dolnych

Kozice Dolne 33, 21-050 Piaski
tel./fax (81) 584 72-01, tel. (81) 584 72 00
www:   http://soswkozicedolne.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   soswkozice@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15776 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- przygotowanie młodzieży do pełnienia ról
  społecznych oraz autonomicznego
  (na miarę możliwości rozwojowych)
  i aktywnego dorosłego życia

- zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie
  osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące
  kreatywność, wychowanie fizyczne,
  zajęcia sportowe, przysposobienie
  do pracy, religia, zajęcia rewalidacji
  indywidualnej

- dla młodzieży z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym, która ukończyła
  gimnazjum lub SP

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

- zajęcia z logopedą, rehabilitantem,
  psychologiem, oligofrenopedagogiem

- zajęcia wspomagające rozwój małego
  dziecka niepełnosprawnego lub
  zagrożonego niepełnosprawnością


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- opieka wykwalifikowanej kadry
  specjalistycznej

- miła i przyjazna atmosfera
- nowoczesne metody pracy
- dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami
  sprzężonymi


ZESPÓŁ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM

- realizowanie Indywidualnych Programów
  Edukacyjno – Terapeutycznych

- wspieranie rozwoju umiejętności
  motorycznych, poznawczych,
  emocjonalno – społecznych,
  porozumiewania się oraz samoobsługi

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kozicach Dolnych istnieje od 1978 roku. Zajmujemy się kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną, głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz terapią i edukacją osób z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Dzieci i młodzież ucząca się w SOSW w Kozicach Dolnych mają możliwość przebywania w internacie Ośrodka. Zapewnia on opiekę w ciągu całego tygodnia zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty i niedziele. Uczniom nie korzystającym z internatu Ośrodek zapewnia dojazd na zajęcia.

Nasza praca dydaktyczno – terapeutyczna polega na wszechstronnym oddziaływaniu na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, jak również poprzez realizację przygotowywanych przez nas Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Ośrodek posiada wykwalifikowany zespół pedagogów specjalnych, który w oparciu o autorskie programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczniów zapewnia im optymalny rozwój psychofizyczny.

Zapewniamy komfortowe warunki wszechstronnego rozwoju i edukacji w profesjonalnie wyposażonych klasach, pracowniach, salach internackich. Posiadamy m.in. pracownię komputerowo – multimedialną, salę komunikacji alternatywnej i wspomagającej, pracownię gospodarstwa domowego, gabinet logopedyczny, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata.

Metody pracy i terapii

W Ośrodku naszym prowadzimy naukę i terapię wykorzystując różnorodne metody i formy pracy dostosowując je do możliwości (wynikających ze sfery najbliższego rozwoju) poszczególnych uczniów.

  
 • Metoda integracji sensorycznej
 • Terapia taktylna wg.S. Masgutowej
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
 • Nauczanie funkcjonalne
 • Metoda Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej
 • Elementy metody Symultaniczno - Sekwencyjna J. Cieszyńskiej (Metoda Krakowska)
 • Metoda W.Sherborne „Ruchu Rozwijającego”
 • Metoda Bon Depart - Dobrego Startu
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Niedyrektywna Terapia Zabawowa
 • Metoda M. i Ch. Knillów
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Poranny krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku

Naszym uczniom zapewniamy zajęcia specjalistyczne, w zależności od potrzeb:
 • zajęcia z logopedii stymulują rozwój mowy i pomagają eliminować istniejące wady wymowy
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – kompensacyjnej
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój
 • terapię autyzmu

Ośrodek nasz oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych rodzajów aktywności – artystycznej, sportowej, poznawczej. W placówce działają koła: teatralne, sportowe, ekologiczne, informatyczne, kulinarne, plastyczne, fotograficzne, klub miłośników ruchu zdrowia i przyrody.

Placówka umożliwia uczniom udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także na szczeblu pozaszkolnym – konkursy plastyczne, przeglądy teatralne, zawody sportowe, wycieczki, udział w akcjach, projektach.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie