Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 31, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax (41) 378-43-40, (41) 378-82-10 (kursy), tel. (41) 378-43-39 (szkoły)
www:   http://www.zdz.kielce.pl
ZDZ na Facebooku
e-mail:   zdz@busckz.kielce.pl
/

GIMNAZJUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)
z rozszerzonym programem nauczania z zakresu:

- języków obcych i informatyki

LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

- ekonomiczno-administracyjny
- socjalny
- usługowo-gospodarczy
- zarządzanie informacją

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- budowlanych: (betoniarz-zbrojarz, malarz-tapeciarz, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie)
- elektryczno-mechaniczych: (blacharz ,elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz)
- gastronomicznych: (cukiernik ,kucharz małej gastronomii, piekarz,rzeźnik-wędliniarz)
- usługowych: (fryzjer, krawiec, sprzedawca)

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓKSZTAŁCĄCE

- Zapraszamy osoby dorosłe, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową do nauki w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym.

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla dorosłych

LICEUM PROFILOWANE
dla dorosłych

- ekonomiczno-administracyjny
- usługowo-gospodarczy
- zarządzanie informacją

TECHNIKUM
dla dorosłych

- budowlanych: (technik budownictwa, technik drogownictwa, technik geodeta)
- ekonomiczno-handlowych: (technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik spedytor)
- mechanicznych: (technik mechanik, technik mechatronik)
- gastronomicznych: (kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego)
- informatycznych: (technik informatyk)
- rolniczych: (technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich)

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA
dla dorosłych

- budowlanych: (technolog robót wykończeniowych w budownictwie)
- elektryczno-mechanicznych: (ślusarz)
- gastronomicznych: (kucharz małej gastronomii)
- usługowych: (fryzjer )
 

TECHNIKUM (4 lata)

- budowlanych: (technik budownictwa, technik drogownictwa)
- ekonomiczno-handlowych: (technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik spedytor)
- elektryczno-mechanicznych: (technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik)
- gastronomicznych: (kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego)
- informatyczno-komunikacyjnych: (fototechnik, technik informatyk, technik poligraf, technik teleinformatyk)
- medycznych: (dietetyk, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta)
- rolniczych: (technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik rolnik, technik technologii drewna)
- usługowych: (technik usług fryzjerskich)

SZKOŁA POLICEALNA

- bezpieczeństwa i jakości: ( technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia)
- budowlanych: (technik budownictwa, technik drogownictwa)
- ekonomiczno-handlowych: (technik administracji, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik prac biurowych, technik rachunkowości, technik spedytor)
- elektryczno-mechanicznych: (elektryk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, ślusarz)
- gastronomicznych: (kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego)
- informatyczno-komunikacyjnych: (technik archiwista, technik informatyk, technik poligraf, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych)
- medycznych: (asystent osoby niepełnosprawnej, dietetyk, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, ratownik medyczny,technik farmaceutyczny, technik masażysta)
- rolniczych: (technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik technologii drewna)
- usługowych: (florysta, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych)

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE

- budowlanych: (technik budownictwa)
- ekonomiczno-handlowych: (technik handlowiec)
- elektryczno-mechanicznych: (technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik)
- gastronomicznych: (kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności)
- informatyczno-komunikacyjnych: (technik poligraf, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych)
- rolniczych: (technik ogrodnik, technik rolnik, technik technologii drewna)
- usługowych: (technik usług fryzjerskich)Nauka w szkołach jest odpłatna. W ramach opłaty uczniowie mają zapewnione zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, najczęściej w posiadanych przez ZDZ pracowniach komputerowych i maszynopisania oraz warsztatach gastronomicznych, fryzjerskich i krawieckich.

Przy naborze do szkół wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie,
 • życiorys,
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu,
 • wpisowe.
Po zakończeniu roku szkolnego należy dołączyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły i kartę zdrowia.

 • Kandydaci do szkół przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  ZDZ KIELCE

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ma bardzo bogatą historię, która datuje się od 1945 roku oraz ogromne zasługi w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje całe województwo świętokrzyskie oraz południową część mazowieckiego i północną małopolskiego. W ramach działalności edukacyjnej prowadzone są również szkolenia kursowe w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. Profil kursów dostosowany jest do zmian zachodzących na rynku pracy, rocznie uczestniczy w nich około 10 000 osób. Rozwój działalności kursowej, ugruntowanie pozycji szkół, działalność inwestycyjno-remontowa i rozbudowa bazy odbywa sie w oparciu o własne fundusze. Główne zadania ZDZ w Kielcach w najbliższej przyszłości, to m.in.: dalszy rozwój kształcenia szkolnego i kursowego w nowych warunkach zreformowanej oświaty oraz rozbudowa bazy dydaktycznej.

  KURSY

  • Kursy z zakresu BHP
  • Kursy w zawodach budowlanych
  • Kursy z zakresu obsługi urządzeń technicznych
  • Kursy z zakresu usług i rzemiosła
  • Kursy z zakresu gastronomii i handlu
  • Kursy ekonomiczno-finansowe i administracyjno-biurowe
  • Kursy informatyczne
  • Kursy pedagogiczne
  • Kursy z zakresu transportu
  • Kursy spawalnicze
  • Kursy rolnicze
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.214.101
  Data utworzenia: 2008-09-02 00:28:17
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.214.101) - Prezentacja (2008-09-02 00:28:17) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie